Aj po porážke je možné viesť normálny život bez následkov. VšZP to umožnila už stovkám svojich poistencov

Adult and child hands holding encephalography brain paper cutout, Epilepsy awareness, seizure disorder, mental health concept
Foto: Getty Images

Cievna mozgová príhoda je druhou najčastejšou príčinou invalidity a smrti. Úmrtnosť na toto ochorenie je dokonca dvakrát vyššia, ako na všetky ťažké srdcové infarkty a náhle srdcové zlyhania. Pri jej včasnom odhalení, správnej liečbe a následnej rehabilitácii je však možné minimalizovať následky a vrátiť sa do normálneho života. Všeobecná zdravotná poisťovňa sa preto zameriava tak na prevenciu srdcovo-cievnych ochorení, ako aj na následnú unikátnu starostlivosť o týchto pacientov.

V roku 2019 VšZP iniciovala otvorenie jednej z prvých špecializovaných nemocníc zameranej na rehabilitáciu ľudí po cievnych mozgových príhodách a polytraume s ťažkým pohybovým deficitom v Lehniciach. Podieľala sa aj pri sprostredkovaní zaškolenia tohto pracoviska v Národnom rehabilitačnom centre Kováčová. K vysokej úrovni odbornosti zariadenia Vitalita Lehnice prispelo aj zapojenie sa do medzinárodného projektu výmeny skúseností pacientov s cievnou príhodou. „Nesmierne nás teší, že sa nám za dva roky podarilo odliečiť približne 300 našich poistencov. Včasnou a intenzívnou rehabilitáciou sme im umožnili zmierniť alebo úplne zvrátiť následky choroby, vyhnúť sa dlhodobej a finančne náročnej liečbe a hlavne, do bežného života sa títo ľudia vracajú s nižším pohybovým deficitom. Vďačíme za to vybaveniu a najmä vysokej profesionalite personálu,“ konštatuje podpredsedníčka predstavenstva VšZP Beata Havelková. Za úspechmi tohto projektu možno hľadať aj dobrý manažment cesty pacienta po cievnej príhode, ktorý takmer priamo z nemocnice nastupuje na intenzívnu rehabilitáciu v trvaní spravidla 21 až 60 dní. Jej načasovanie významne zvyšuje úspešnosť liečby.

„Ani cievna mozgová príhoda si, žiaľ, nevyberá. Hoci najviac našich pacientov je vo vekovej skupine nad 55 rokov, čoraz častejšie k nám prichádzajú štyridsiatnici a mladšie ročníky, nedávno napríklad len 28 ročný chlapec zo stredného Slovenska. A hoci aj medicína má svoje hranice, pomáhame im vrátiť sa do života, aký žili predtým. Po dvoch mesiacoch liečby odchádzala od nás napríklad plne sebestačná lekárka, ktorú sme prijali ako ležiacu. To sú tie malé zázraky, ktoré aj nám, lekárom, pomáhajú posúvať hranice medicíny a písať príbehy pacientov s dobrým koncom,“ hovorí primár špecializovanej nemocnice Vitalita Lehnice MUDr. Jozef Koloň.

Úspechy špecializovanej nemocnice v Lehniciach viedli VšZP k zazmluvneniu rovnakého projektu v Bánovciach nad Bebravou a najväčšia zdravotná poisťovňaintenzívne pracuje na ďalšom rozšírení tejto formy starostlivosti o pacientov po porážke. „V závere minulého roka sa začali  rokovania s odbornými spoločnosťami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktoré vedú k príprave tohto konceptu. Našim cieľom je zabezpečiť komplexnú a kvalitnú rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť po cievnych mozgových príhodách pre poistencov na celom Slovensku,“ dodáva Beata Havelková k pripravovanému projektu. Všeobecná zdravotná poisťovňa má už dnes najväčší počet zazmluvnených rehabilitačných lôžok pre týchto poistencov a je pripravená urobiť všetko pre to, aby sa ich počet postupne zvyšoval, a to nielen v západnej časti krajiny.

„Vítame iniciatívu najväčšej Všeobecnej zdravotnej poisťovne vytvoriť komplexný rehabilitačný program pre pacientov po cievnej mozgovej príhode alebo po polytraume s ťažkým pohybovým deficitom. Predpokladáme, že koncom leta už budeme môcť verejnosti prezentovať prvé detaily komplexného prístupu k našim pacientom so širším pokrytím Slovenska,“ uvádza MUDr. Miriam Dziaková, PhD., hlavná odborníčka MZ SR pre FBLR.

Rovnako dôležitá, ako liečba tohto ochorenia, je i prevencia. Pred šiestimi rokmi VšZP doplnila preventívnu prehliadku u všeobecného lekára o vyšetrenie cievnej mozgovej príhody. Je zamerané na identifikáciu rizikových faktorov cievnej mozgovej príhody (ateroskleróza, vysoký krvný tlak, poruchy rytmu srdca, fajčenie, zlá životospráva, nadmerná konzumácia alkoholu, nedostatok pohybu a nadmerný stres) a vyhodnotenie špeciálneho dotazníka rizikových faktorov. V prípade nepriaznivého výsledku lekár následne posiela pacienta na ďalšie odborné vyšetrenie, čím dochádza k včasnej diagnostike potenciálneho ochorenia. Vyšetrenie sa týka poistencov vo vekovej kategórii od 40 – 70 rokov.

„Podpora prevencie má medicínsky i ekonomický rozmer. Až 50 % pacientov postihnutých mozgovou príhodou do mesiaca zomiera a druhých 50 % sa stáva invalidnými. Chceme tieto čísla zmeniť a vieme, že tou správnou a navyše i efektívnou cestou je prevencia, ktorá je vždy lacnejšia ako liečba,“ zdôrazňuje Beata Havelková.

Informačný servis

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie VšZP Všeobecná zdravotná poisťovňa