Akademický senát LF UK nesúhlasí so zmenou zriaďovacej listiny UNB

Unb kramáre
Foto: vZdravotnictve.sk

Listina podľa akademického senátu obsahuje neprijateľné zásady výberových konaní prednostov kliník lekárskych fakúlt a univerzitných nemocníc

Akademický senát Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave nesúhlasí so zmenou zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB), o ktorej rozhodlo Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ).

Ako uviedol senát vo svojom stanovisku, zriaďovacia listina, platná pre všetky univerzitné nemocnice SR, obsahuje neprijateľné zásady výberových konaní prednostov kliník lekárskych fakúlt a univerzitných nemocníc.

Sú v nej aj nedostatočné požiadavky na ich kvalifikačné predpoklady s vysokým podielom subjektívne hodnotiteľných ukazovateľov.

Ohrozenie zdravotnej starostlivosti

„Vnímame to ako jednoznačné ohrozenie súčasnej najvyššej – univerzitnej zdravotnej starostlivosti i vedeckovýskumnej činnosti, a tým aj výučby klinických predmetov,“ píše sa v stanovisku.

Implementácia tejto zriaďovacej listiny môže podľa senátu spôsobiť deštrukciu vzdelávania na lekárskych fakultách a narušiť rozvoj jednotlivých medicínskych odborov, čo v konečnom dôsledku bude mať negatívny dopad na poskytovanie zdravotnej starostlivosti súčasným aj budúcim pacientom.

Rozhodnutie MZ o zmene zriaďovacej listiny UNB z 28. januára 2019 je s účinnosťou od 1. februára 2019. Akademický senát prijal v utorok v súvislosti s týmto rozhodnutím uznesenie, ktoré zaslal aj ministerke zdravotníctva Andrei Kalavskej a ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR Martine Lubyovej.

LOZ upozorňuje na politické nominácie

Rektor UK a dekani lekárskych fakúlt SR zaslali otvorený list ministerke zdravotníctva 5. februára.

Ku kritike sa pridalo aj Lekárske odborové združenie (LOZ). „Je neprijateľné, aby nové zriaďovacie listiny umožnili vyberať za prednostov kliník lekárskych fakúlt a univerzitných nemocníc politických nominantov aj osoby s nedostatočnou kvalifikáciou a na základe množstva subjektívne hodnotiteľných ukazovateľov,“ uviedol predseda LOZ Peter Visolajský.

Podľa neho na miesta prednostov musia byť vyberaní najkvalitnejší a morálne najspôsobilejší odborníci.

MZ: Listina je ústretovejšia voči akademickej obci

Zriaďovacia listina je podľa MZ oveľa ústretovejšia voči akademickej obci a sú v nej zakomponované pripomienky a podnety.

„Uvedomujeme si nevyhnutnosť spolupráce lekárskych fakúlt ako vzdelávacích inštitúcii a nemocníc ako poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, preto ministerka zdravotníctva pristúpila ku kompromisnému riešeniu, ktoré si však vyžaduje rovnaký prístup na obidvoch stranách,“ uviedlo MZ.

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská sa podľa rezortu opakovane od nástupu do svojej funkcie stretla so zástupcami akademickej obce a snažila sa nájsť kompromisné riešenie prijateľné pre obe strany, ktorých výsledkom budú fungujúce kliniky a dobre manažovaná nemocnica.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie LOZ Lekárske odborové združenieUNB Univerzitná nemocnica Bratislava