Aliancia Fair Play chce kontrolu v NÚSCh

Cyprus_vlajka.jpg
Stocvault.net

Problémom je tender na špeciálne zdravotnícke materiály, ktorý vyhrala firma TransMedica s cyperským vlastníkom.

Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) podalo podnet Úradu pre verejné obstarávanie a Ministerstvu zdravotníctva (MZ) SR na kontrolu zákazky Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s. Predmetom tendra boli špeciálne zdravotnícke materiály, pričom víťazom sa stala spoločnosť TransMedica, s. r. o. Ako informovala AFP na svojom webe, podnet sa týka nesplnenia podmienky účasti pri procese verejného obstarávania.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené vo vestníku 29. apríla tohto roka. Aliancia upozorňuje, že na proces obstarania sa vzťahovali ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní platného v tom čase. „Na základe tohto zákona má verejný obstarávateľ zabezpečiť preukázanie majetkovej účasti, určiť podmienky účasti a vyhodnotiť v súlade so zákonom splnenie podmienok účasti,“ konštatuje AFP v podnete.

Víťaz tendra, firma TransMedica, na preukázanie majetkovej účasti predložil čestné vyhlásenie osoby konajúcej na základe plnej moci. V ňom splnomocnená osoba prehlasuje, že spoločnosť TransMedica nie je subjektom, ktorý by sa podľa zákona nemohol zúčastniť verejného obstarávania.

Podľa výpisu z obchodného registra je jediným spoločníkom TransMedica, s. r. o, firma so sídlom na Cypre, ďalšie doklady, ktoré by preukázali majetkovú účasť neboli predložené. S víťazom súťaže ústav uzavrel kúpnu zmluvu na dodávky špeciálnych zdravotníckych materiálov 27. júla tohto roka.

Podľa názoru AFP neboli pri preukazovaní majetkovej účasti víťaza verejnej súťaže naplnené zákonné požiadavky. Komisia na vyhodnocovanie ponúk nesprávne vyhodnotila túto podmienku za splnenú a bola podpísaná zmluva s víťazom v hodnote 726 100 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Podľa zákona účinného v čase procesu verejného obstarávania mal uchádzač preukázať majetkovú účasť výpisom z obchodného registra alebo výpisom z inej zákonom ustanovenej evidencie, zoznamom akcionárov vedených akciovou spoločnosťou, dokladom vydaným centrálnym depozitárom cenných papierov alebo obdobnými dokladmi vydanými inými orgánmi alebo orgánmi iných štátov, nie staršími ako tri mesiace. Iný spôsob zákon v tom čase nepoznal.

Namiesto toho spoločnosť predložila čestné prehlásenie splnomocnenej osoby, ktoré navyše ani neobsahovalo žiadne informácie o akcionároch, ale len vyhlásenie, že firma nie je osobou, ktorá by sa nemohla zúčastniť na verejnom obstarávaní. Napriek tomu, komisia, ktorá vyhodnocovala kritéria účasti, takéto čestné prehlásenie akceptovala a NÚSCh podpísal s víťazom zmluvu.

Aliancia Fair-play preto žiada od rezortu zdravotníctva kontrolu v NÚSCh a aby minister zdravotníctva SR Viliam Čislák vyvodil personálnu zodpovednosť.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie NÚSCH Národný ústav srdcových a cievnych chorôb