Ambulancie rušia zmluvy s poisťovňami, žiadajú preplatiť 100 % priemerných mesačných platieb

||
|| Foto: Thinkstock||

Aktualizované 1. apríla o 18:16

Od stredy zostalo bez zmluvy s Dôverou zdravotnou poisťovňou približne 1800 ambulancií. Na tlačovej konferencii o tom informovala výkonná riaditeľka a predsedníčka predstavenstva Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) Zuzana Dolinková.

Zmluvné podmienky bez relevatnej analýzy

Zmluvy ZAP nepodpísal ani so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP). Od 1. apríla preto platia vo VšZP pre členov ZAP počas tzv. 2-mesačného dohodovacieho konania podmienky platné do 31. marca.

Viac o téme: Koronavírus

V Dôvere platí pre členov ZAP nezmluvný vzťah. Zdravotná starostlivosť teda nebude pre poistencov Dôvery hradená z verejného zdravotného poistenia. Rovnaké podmienky predložil zväz aj Union zdravotnej poisťovni, na stanovisko čaká.

Z 1800 ambulancií, ktoré sú momentálne bez zmluvy, je takmer polovica špecialistov. „Považujeme preto za maximálne nezodpovedné, ak za súčasného krízového stavu podpíše niekto zmluvné podmienky platné pre toto neštandardné obdobie fungovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti bez akejkoľvek relevantnej analýzy,“ konštatovala Dolinková.

Iný návrh je neprípustný

Podľa ZAP poisťovne navrhujú platiť 70 až 75 % paušálu, ZAP však trvá na financovaní ambulancií na úrovni 100 % priemerných mesačných platieb za rok 2019. Toto financovanie podľa zväzu zodpovedá výdavkom zdravotných poisťovní len na úrovni 90 % ich pôvodne plánovaných finančných prostriedkov vyčlenených na poskytnutú zdravotnú starostlivosť na tento rok.

„Preto akýkoľvek iný návrh financovania ambulantného sektora, ktorý by nezodpovedal úhradám vo výške 100% priemerných mesačných platieb za rok 2019 a smeroval by k tvorbe zisku, považujeme v aktuálnej mimoriadnej krízovej situácii za neprípustný,“ uzavrela výkonná riaditeľka a predsedníčka predstavenstva ZAP.

Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu

Ako v reakcii uviedla Asociácia zdravotných poisťovní (AZP) SR, všetkým poskytovateľom špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, vrátane lekárov združených v ZAP, ktorí nemajú kapitačnú platbu, poslali zdravotné poisťovne jednotný návrh na úpravu cenových podmienok k 1. aprílu.

Vychádzali pritom z pokynov Ústredného krízového štábu a vopred ho konzultovali so zástupcami ministerstva zdravotníctva. Návrh je určený na prechodné obdobie do 30. júna.

Zohľadňujú opatrenia krízového štábu

Podľa AZP SR zohľadňuje skrátené ordinačné hodiny ambulantných lekárov spôsobené koronavírusom. „Rovnako tak zohľadňuje viacero opatrení štátu na podporu ekonomiky, negatívne zasiahnutej obmedzeniami spôsobenými šírením spomínaného ochorenia,“ uviedla asociácia.

Návrh obsahuje garanciu príjmov pre poskytovateľov na úrovni minimálne 75 % z priemerných mesačných úhrad za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v roku 2019. Ak poskytovateľ ošetrí viac pacientov, ako je hodnota paušálu, môže zarobiť viac.

AZP SR zdôrazňuje, že nejde o žiaden preddavok či pôžičku pre poskytovateľov. Na strane poskytovateľov podľa asociácie tento návrh neakceptuje len ZAP. Zdravotné poisťovne sa však chcú dohodnúť aj s predstaviteľmi zväzu, a preto budú v rokovaniach pokračovať.

Vyjadrenie zdravotnej poisťovne Dôvera

„Na dnešnom rokovaní so zástupcami Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) sme opäť ponúkli garanciu úhrad minimálne na úrovni 75 percent priemernej mesačnej úhrady roku 2019 pre všetky segmenty ambulantnej zdravotnej starostlivosti v súlade so závermi ústredného krízového štábu SR a ministra zdravotníctva SR. Napriek našej snahe sa doposiaľ nepodarilo dospieť k dohode,“ uviedla vo svojom vyjadrení zdravotná poisťovňa Dôvera.

Dôvera aj naďalej garantuje všetkým poskytovateľom a poistencom, že bude uhrádzať zdravotnú starostlivosť v nezmenenom režime priamo poskytovateľom na základe vystavených faktúr.

„Intenzívne hľadáme obojstranne prijateľné riešenie, ktoré by zohľadňovalo súčasnú zložitú situáciu. Z prostriedkov verejného zdravotného poistenia by však mala byť hradená predovšetkým poskytnutá zdravotná starostlivosť a nie kompenzácia hospodárskych škôd. Náhrada hospodárskych škôd by mala byť realizovaná primárne z prostriedkov na to určených,“ doplnila poisťovňa.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Zuzana Dolinková
Firmy a inštitúcie AZP Asociácia zdravotných poisťovníZAP Zväz ambulantných poskytovateľov