Cannabidiol by mali vylúčiť zo zoznamu psychotropných látok, schválila to vláda

Cannabidiol
Látka Cannabidiol Foto: ilustračné, Getty Images

Zo zoznamu psychotropných látok by sa mala vylúčiť látka cannabidiol (CBD). Vyplýva to z návrhu novely zákona o omamných a psychotropných látkach a prípravkoch, ktorý v stredu schválila vláda. Rezort zdravotníctva v materiáli pripomenul, že látka cannabidiol nie je uvedená v dohovoroch OSN a Slovensko je jediným členským štátom Európskej únie, ktorý ju považuje za psychotropnú látku.

Zoznam by sa mal tiež doplniť o dve omamné látky I. skupiny, sedem psychotropných látok I. skupiny a dve psychotropné látky III. skupiny.

Pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie

Novela by mala mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie vo výške približne 38-tisíc eur ročne na strane zamestnávateľov, ktorí sú držiteľmi povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami.

„O túto sumu sa znížia príjmy Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, a tým sa zakladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy,“ uviedlo v návrhu novely ministerstvo zdravotníctva.

Zvýšiť by sa mala aj zamestnanosť

Vyradenie CBD zo skupiny psychotropných látok by tiež malo mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie v kozmetickom priemysle.

Sekundárne by sa mala podľa rezortu zvýšiť zamestnanosť, nakoľko látka cannabidiol sa používa v kozmetickom priemysle a výrobky s ich obsahom nebudú zaradené medzi kontrolované látky. Tým by sa malo zjednodušiť ich uvádzanie na trh, výroba, distribúcia a predaj.

Novela by tiež mala umožniť pružnejšie trestno-právne postihovať nezákonnú činnosť subjektov zameraných na nezákonnú výrobu a predaj omamných látok a psychotropných látok.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MZ Ministerstvo zdravotníctva SR