Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
||||||
7
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
Foto: vZdravotnictve.sk
18. 05. 2018 20:12 Zdravotníctvo od vZdravotnictve.skSITA

Cenu Biele srdce získava…

V piatok v Senci odovzdala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek ocenenie Biele srdce. Poďme si bližšie predstaviť ocenené.

Mimoriadne ocenenie: doc. PhDr. Mária Musilová, PhD.

Počas profesionálnej kariéry pôsobila pani docentka Musilová ako sestra pri lôžku na chirurgickom oddelení vtedajšieho Okresného ústavu národného zdravia v Topoľčanoch. Vzdelanie a vzdelávanie malo osobitné miesto v jej profesionálnom živote a rozhodnutie stať sa učiteľkou odborných predmetov a vzdelávať mladú, novú generáciu sestier nikdy neoľutovala.

S profesiou pedagóga pre budúce sestry začala na Strednej zdravotníckej škole v Banskej Bystrici. Pôsobila i v Ústave pre ďalšie vzdelávanie stredných zdravotníckych pracovníkov, neskôr v Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v Bratislave ako odborná asistentka. Pôsobila externe ako asistent katedry ošetrovateľstva na Trnavskej univerzite, kde absolvovala doktorandské štúdium a docentúru v odbore ošetrovateľstvo.

Bs_musilova.jpg
Foto: vZdravotnictve.sk

Po vzniku Slovenskej zdravotníckej univerzity pôsobila ako odborný asistent, prodekan a dekan na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií. Pani docentka Musilová je spoluautorom publikácií História ošetrovateľstva, Vybrané kapitoly z ošetrovateľstva, Ošetrovateľská teória.

Celú svoju profesionálnu kariéru zasvätila ošetrovateľstvu, sestrám a ich vzdelávaniu. Tvorila dejiny ošetrovateľstva a ošetrovateľskej profesie. Jej pracovný životopis je rozsiahly. Pani Musilová je sestra, učiteľka, vedkyňa, cieľavedomý, prísny a múdry človek. Je človekom, pri ktorom sa cítite bezpečne a zároveň sa vždy máte čo naučiť.

Sestra v praxi

Bs_ocenene1.jpg
Foto: vZdravotnictve.sk

Mgr. Lucia Behunová

Magisterka Behunová pracuje na pozícii sestra od ukončenia strednej zdravotníckej školy v roku 1995. Počas profesionálnej dráhy využila možnosť výmenného pobytu pre získanie nových skúsenosti v Hasbro children hospital v USA. Bola iniciátorkou pre založenie občianskeho združenia „Detské ARO Košice“, ktorého úlohou je podpora činnosti Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny v DFN Košice a teda i zvyšovanie kvality starostlivosti o kriticky chorých detských pacientov.

Návrh na ocenenie podal výbor Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti.

PhDr. Iveta Drahoňová

V oblasti zdravotníctva pracuje 35 rokov. Vždy inklinovala k chirurgickým odborom a svoje uplatnenie našla na chirurgickom oddelení vo vtedajšom Krajskom ústave národného zdravia, neskôr na traumatologicko – chirurgickej ambulancii v Banskej Bystrici. Rodinná i pracovná situácia ju zaviedla do Zvolena, kde sa v práci venovala telesne i mentálne postihnutým deťom. Popri práci si postupne zvyšovala svoju odbornosť.

Naplno sa začala zaujímať i o dianie v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek. Niekoľko rokov pracovala na pozícii vedúcej regionálneho centra pre hodnotenie sústavného vzdelávania. V súčasnosti pracuje na pozícii sestry v armádnych zložkách Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Návrh na ocenenie podala Rada SK SaPa.

Mgr. Ivana Harvanová, PhD.

Celý svoj život prežíva vo Vysokých Tatrách. Tu sa narodila, vyštudovala a tu aj pracuje. Strednú zdravotnícku školu ukončila v roku 2004. Vždy inklinovala k chirurgickým odborom a tak ihneď po maturite začala pracovať na chirurgickom oddelení mimopľúcnej tuberkulózy, urológie a gynekológie, kde pracuje doposiaľ.

Jej nechuť k stagnácii ju stále tlačí vopred a ako vraví, je večným študentom. Ivana stála pri zrode odborového združenia sestier vo Vyšných Hágoch, kde zastáva post predsedníčky. Všetky aktivity sú pre ňu studnicou nových vedomostí či skúseností, ale aj zdrojom radosti a nových priateľstiev. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory vo Vysokých Tatrách.

Zuzana Jeřábková – Jarolínová

Pani Zuzka, ako ju všetci familiárne v nemocnici oslovujú, našla fyzicky i psychicky náročnú no krásnu tvár ošetrovateľskej praxe v práci ako s deťmi, tak i so seniormi. Pracovala na detskej onkologickej klinike, neskôr v zariadení pre seniorov. Za posledné roky sa stala neodmysliteľnou oporou sestier v bánovskej nemocnici. Z pozície sestry, ale i prezidentky Regionálnej komory je zástankyňou sestier, ich hovorkyňou ale i líderkou.

Jej prínos v oblasti vzdelávania sestier ale i rodičov na pediatrickom oddelení je nepopierateľný. Neodmietne žiadnu inováciu, jej odhodlanie nekončí, je prítomné každý deň pri lôžku malého pacienta, je citeľné v manažérskej pozícii, je ho vidno v každom stretnutí s novou výzvou. Návrh na ocenenie podal zamestnávateľ Nemocnica Bánovce – 3. súkromná nemocnica s.r.o.

Dana Lepáčková

Svoje profesionálne vedomosti a zručnosti využíva v  prospech poskytovania kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti už od roku 1982 po ukončení štúdia na Strednej zdravotníckej škole. Pôsobí na pozícii ambulantnej sestry, pomáha na transfúznom oddelení pri odberoch a spracovávaní krvných derivátov, je dlhodobou členkou Slovenského Červeného kríža a od vzniku Regionálnej komory v Trstenej aktívne pracuje v jej orgánoch.

Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Trstenej.

Mgr. Gabriela Liščinská

Na pozícii sestry pracuje pani Liščinská od roku 1985. Pracuje na klinike ORL a chirurgie hlavy a krku ako audiologická sestra na audiologickej ambulancii v univerzitnej nemocnici v Košiciach. Je autorkou a spoluautorkou mnohých odborných príspevkov na celoslovenskej i medzinárodnej úrovni. Má bohatú prednáškovú i publikačnú činnosť.

Návrh na ocenenie podal výbor Sekcie sestier pracujúcich v ORL.

Mgr. Anna Lukáčová Havrilová

Odbor zdravotná sestra vyštudovala na Strednej zdravotníckej škole v Prešove. Dychtivosť po nových poznatkoch pani Lukáčovú Havrilovú zaviedla k úspešnému ukončeniu štúdia filozofie v špecializácii etika a neskôr i k štúdiu ošetrovateľstva. Považuje sa za kreatívneho a pozitívne mysliaceho, flexibilného človeka, ktorý vie pracovať pod stresom, v rôznorodých kolektívoch, ale i samostatne. Na ľuďoch si najviac cení spravodlivosť, svedomitosť, pracovitosť a úprimnosť.

Návrh na ocenenie podala Bc. Beáta Čonková.

Martina Malegová

Profesionálnu kariéru začínala v roku 1996 na detskom oddelení čo bolo jej snom, ktorý sa naplnil. Neskôr pracovala na gynekologicko – pôrodníckom oddelení a v súčasnosti sa práci sestry venuje a svoje poznatky zúročuje na rádiologickom oddelení v Levoči. Pani Malegová je citlivý človek s veľkým srdcom. S veľkou dávkou profesionality, trpezlivosti a ľudskosti pristupuje ku každej pacientke.

Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Levoči.

Bs_ocenene2.jpg
Foto: vZdravotnictve.sk

Ľudmila Neupauerová

Pani Ľudmila je sestra so 40 ročnou praxou. Vyštudovala SZŠ, doplnila si špecializačné štúdium v odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých v interných odboroch. V roku 2010 ukončila bakalarské vzdelanie v odbore ošetrovateľstvo. Pracovala najprv v detských jasliach a už 35 rokov pracuje v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku na jednotke intenzívnej starostlivosti interného oddelenia, kde pracuje doposiaľ.

Je to sestra s veľkým srdcom a svojou prácou pomáha ľudom zabúdať na bolesť i utrpenie. Je veľkou oporou pre sestry a pre pôrodné asistentky. Nemá strach sa ozvať a odhodlane bojuje za lepšie pracovné podmienky nie len svojich kolegýň ale pomáha sestrám z celého regiónu. Už tretie volebné obdobie pôsobí vo funkcii regionálnej prezidentky v Kežmarku.

Návrh na ocenenie podala Rada Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

Helena Sentivanová

Pani Sentivanová už ako dieťa vedela, jej cestou bude profesia sestry a láska k deťom ju priviedla na novorodenecké oddelenie v nemocnici vo Vranove nad Topľou. O novorodencov sa stará s láskou v srdci, nadšením v očiach a úsmevom na perách. Veľkú radosť jej robia i usmiate a spokojné mamičky. Je pokojná, v práci vytvára rodinnú atmosféru a je vždy otvorená novým postupom. Kolegyne i priatelia sa na ňu môžu spoľahnúť v každej situácii. Vždy rada poradí, usmerní.

Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory vo Vranove nad Topľou.

Bs_srdce 1.jpg
foto: vZdravotnictve.sk

PhDr. Anna Schmiedl, MPH

Doktorka Schmiedl absolvovala strednú zdravotnícku školu v Prešove v roku 1991. Odvtedy až do súčasnosti naplno využíva svoje odborné i manažérske zručnosti a podieľa sa na metodickom riadení a rozvoji ošetrovateľstva, podieľa sa na tvorbe regionálnej zdravotnej politiky. Z pozície vedúcej regionálneho centra pre hodnotenie sústavného vzdelávania sa aktívne zúčastňuje na realizácii projektov zameraných na rozvoj a podporu vzdelávania sestier a zároveň prispieva i k preventívnym programom a programom na podporu zdravia. Profesionálna etika, morálka a diplomacia sú jej vlastné.

Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Košiciach I.

Mgr. Jana Székelyová

Profesionálnu prax vykonáva od roku 1993, kedy po ukončení strednej zdravotníckej školy nastúpila do rožňavskej nemocnice na interné oddelenie, neskôr na jednotku intenzívnej starostlivosti. Od roku 2011 pracuje na operačných sálach a venuje a manažmentu rizík a bezpečnosti v operačných sálach. Spolupracuje pri hipoterapii s postihnutými deťmi, pomáha i pri ambulantných výkonoch v ambulancii veterinárneho lekára. Profesionalitou, spravodlivosťou a veľkorysosťou si získava rešpekt a úctu svojho okolia.

Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Rožňave.

PhDr. Zuzana Toplanská

Pani doktorka Toplanská pracuje ako manažérka dennej smeny na II. Chirurgickej klinike Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach. Má bohatú prednáškovú a publikačnú činnosť. Stotožňuje sa s etickým kódexom, svoju rolu sestry a manažérky zvláda bravúrne. Je vždy pripravená a ochotná pomôcť, čo zvyšuje jej morálny kredit. Jej profesionalita je na vysokej úrovni, čo sa odráža v jej každodennej práci.

Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Košiciach II.

Mgr. Anna Vašutová

Pani Vašutová pracuje ako sestra na operačnej sále na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie v Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach, kde denne rieši ťažké situácie v ošetrovateľskej i ľudskej rovine. Túto neľahkú úlohu zvláda vždy s úsmevom a milým slovom. Vyniká svojou odbornosťou, no i záujmom a láskou k človeku. Rada sa venuje novoprijatým kolegyniam na pracovisko, vždy k nim má pozitívny prístup.

Návrh na ocenenie podal výbor Sekcie sestier pracujúcich v zubnom lekárstve.

Mgr. Lýdia Zelenická

Cestovanie, história, relax pri knihe, návšteva kina a divadla patria medzi obľúbené voľnočasové aktivity pani Zelenickej. V pracovnom živote sa venovala spočiatku deťom s chorobami srdca, neskôr na psychiatrickom a chirurgickom oddelení. V súčasnosti pracuje na pozícii vedúcej sestry v sanatóriu, kde komplexnou starostlivosťou pomáhajú aj závislým. Poskytujú resocializačnú starostlivosť pre jednotlivcov, partnerov, rodičov ale aj ich deti.

Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Galante.

Pôrodná asistentka v praxi: Marcela Vincová

Povolanie pôrodnej asistentky vykonáva od roku 1995 na lôžkovom oddelení gynekológie a pôrodníctva v Prešove. K ženám-rodičkám vždy pristupuje s úctou a pokojom, rešpektuje osobnosť rodičky, v krízových situáciách už opakovane zachránila život nie iba matke, ale aj novonarodenému dieťatku. K práci vždy pristupuje zodpovedne a s láskou.

Návrh na ocenenie podala Viceprezidentka pre pôrodné asistentky.

Sestra manažér

Bs_ocenene3.jpg
Foto: vZdravotnictve.sk

PhDr. Zuzana Bagoňová

Pracuje v manažérskej pozícii už vyše 20 rokov, svoje vedomosti a zručnosti využíva v prospech poskytovania kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti už od ukončenia strednej zdravotníckej školy. Aj napriek tomu, že vyštudovala odbor detská sestra, učarovala jej práca s dospelými pacientami s neurologickým ochorením. Aktívne sa zúčastňuje na viacerých prieskumoch a projektoch súvisiacich s neurologickou problematikou, podieľala sa na viacerých prácach týkajúcich sa ošetrovateľskej problematiky pre liečbu extrapyramídových ochorení.

Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Košiciach I.

Bc. Daniela Baníková – Baštigálová

Povolanie sestry vykonáva od roku 1974, na manažérskej pozícii od roku 2005 ako vedúca sestra dispečingu, neskôr bola poverená riadením ADOS Charitas Ružomberok. Hlavnou náplňou jej práce je riadenie, ale zároveň i kvalitné poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti, je nápomocná pri organizovaní sociálnych a charitatívnych aktivít. Ako dobrovoľníčka zriadila školiace stredisko charity či pomáhala so zriadením denného stacionára v Liptovskej Lúžnej.

Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Liptovskom Mikuláši.

PhDr. Alena Camberová

Pani Camberová pracuje od roku 2010 ako vedúca sestra na očnej klinike Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Počas dňa ticho a kľudne usmerňuje personál, nie je pre ňu problémom hlavne starším pacientom opakovane v pokoji vysvetliť priebeh zložitého zákroku, ktorý ich očakáva. Je milá, s veľkým srdcom a zároveň s neoceniteľnými skúsenosťami. Aj vďaka jej prístupu, vedomostiam a vedeniu je na klinike cítiť súhru personálu, ozajstný záujem o pacienta.

Návrh na ocenenie podali pacienti s ochoreniami oka a poruchami zraku.

PhDr. Irena Dršková

Je výnimočná vo svojom profesionálnom i ľudskom rozmere. V zdravotníctve pracuje od roku 1979, v súčasnosti svoje manažérske cítenie i zručnosti plne využíva na pozícii vedúcej sestry na oddelení cievnej chirurgie v Univerzitnej nemocnici v Bratislave na pracovisku v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Petržalke. Je aktívnou členkou Regionálnej komory, spolupracuje na tvorbe ošetrovateľských štandardov dostupných i na intranete univerzitnej nemocnice, aktívne prispieva k programu odborných konferencií doma i v zahraničí.

Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Bratislave V.

Mgr. Martina Dubovcová, PhD.

Pracuje na pozícii vedúcej sestry na psychiatrickej klinike Univerzitnej nemocnice v Martine. Je predsedníčkou Sekcie sestier pracujúcich v psychiatrii, spoluzakladateľkou V4 Psychiatric nurses. Bola ocenená i dekanom Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine za originálne stvárnenie aktuálnej ošetrovateľskej tématiky v jazyku nemeckom. Svoju pozornosť v nemalej miere venuje i organizácii a spoluorganizácii vzdelávacích aktivít pre sestry a pôrodné asistentky.

Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Martine.

Mgr. Zuzana Hrabovská

Od roku 1996 pracovala v Šrobárovom ústave, v súčasnosti už v Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci. Počas svojej ošetrovateľskej praxe pracovala na viacerých oddeleniach ústavu, tiež  na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Od roku 2009 pracuje na pozícii námestníčky pre ošetrovateľskú starostlivosť. Sleduje a presadzuje novinky v poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti, do praxe aktívne zavádza odborné a legislatívne zmeny. Zasadzuje sa o aplikovanie inovatívnych ošetrovateľských postupov a aktívne spolupracuje s orgánmi komory na regionálnej úrovni. Je mentorkou pre praktickú výučbu študentov.

Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory vo Vysokých Tatrách.

Mgr. Martina Labaš

Je osoba plná elánu, sily, zdravej dravosti. Pacuje na pozícii vedúcej sestry v zariadení pre deti do troch rokov veku života – Lienka. Realizáciou niekoľkých projektov pomáha i seniorom, vedie kurzy, školenia pre opatrovateľky, sestry i laikov. Motivuje ľudí k skvalitňovaniu ošetrovateľskej starostlivosti. Preferuje inovatívne trendy v riadení, uvedomuje si dôležitosť kvalitnej tímovej práce. Je prísna a láskavá zároveň.

Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Komárne.

Mgr. Mária Víglaská

V manažérskej pozícii uplatňuje svoje zručnosti už od roku 1988. V súčasnosti zastáva pozíciu námestníčky úseku ošetrovateľstva v Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Svoju prácu nepovažuje iba za zamestnanie, ale aj ako poslanie. Pacienti i personál ju poznajú ako osobu, človeka s mnohými pozitívnymi vlastnosťami. Je nielen sestrou, matkou, učiteľkou, ale aj poradkyňou, edukátorkou a dobrou manažérkou.

Návrh na ocenenie podala viceprezidentka pre sestry pracujúce v zdravotníckych zariadeniach.

Sestra pedagóg

Bs_ocenene4.jpg
Foto: vZdravotnictve.sk

PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.

Je členkou regionálnej Komory sestier a pôrodných asistentiek v Trenčíne. Od roku 1989 pôsobí ako pedagóg, najskôr na strednej zdravotníckej škole, od roku 2012 na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne na Fakulte zdravotníctva ako odborná asistentka, od roku 2016 ako prodekanka pre výchovu a vzdelávanie.

Je členkou vedeckej rady, členkou Národnej komisie pre vzdelávanie a prax sestier a pôrodných asistentiek pri Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek, členkou redakčnej rady vedeckého časopisu Zdravotnícke listy. Má bohatú prednáškovú a publikačnú činnosť na národnej i na medzinárodnej úrovni.

Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Trenčíne.

PhDr. Alena Uríčková, PhD.

Dobrota, múdrosť, pokora a skromnosť sú charakteristikou výnimočnej sestry inštrumentárky, neskôr vedúcej sestry a v súčasnosti pedagogičky na Trnavskej univerzite na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce, na Katedre ošetrovateľstva, kde pôsobí ako odborný asistent.

Venuje sa študentom v rámci teoretickej  i klinickej výučby. Na študentov ako i na seba má stále vysoké nároky, zároveň však ľudským prístupom formuje u študentov osobnosti sestry. Je autorkou a spoluautorkou viacerých odborných publikácií.

Návrh na ocenenie podala vedúca Katedry ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, doc. PhDr. Botíková, PhD.

Odporúčané články

Bielym srdcom ocenili sestry a pôrodné asistentky Biele srdce 2019

Témy

Diskusia

Bezplatné novinky emailom zo zdravotníctva raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov

Neprehliadnite

Prezidentka Čaputová ocenila záväzok von der Leyen byť aktívnejšou v boji voči klimatickým zmenám Stratené doklady v Chorvátsku? Ako postupovať a kde si vybaviť náhradné Foto: Čiastočné zatmenie Mesiaca sledovalo aj Slovensko Snemovňa reprezentantov schválila rezolúciu, ktorá odsudzuje Trumpove rasistické vyjadrenia Foto: Poriadne opitý kamionista havaroval na D1 v smere na Trnavu, skončil prevrátený v priekope Zvýšenie minimálnej mzdy na 635 eur je zbytočný hazard, s návrhom odborárov nesúhlasí ani Klub 500 Umelá inteligencia sa sama naučila riešiť Rubikovu kocku, na poskladanie potrebovala len sekundu

Aktuálne témy

Copyright © SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.

X