Defibrilátory prenikajú na verejnosť

Defibrilator
Foto: GettyImages

Dramatická scéna v televízii. Prerušované pípanie EKG prístroja nahradí dlhý tón. Monitor ukazuje rovnú čiaru. „Zástava srdca!“ kričí ktosi. „Defibrilátor!“ zavelí hrdinský lekár. Ktosi mu podá žiadaný prístroj. „Nabiť!“ žiada lekár. Pritisne elektródy o hrudník pacienta. Bum, telo sa vzopne. Po pár dramatických opakovaniach situácie sa srdce rozbehne a všetci si vydýchnu.

No, tak presne takto to nefunguje.

Nielenže zdravotnícky personál po sebe nekričí a netvári sa, akoby išlo o život jemu a nie pacientovi. Znalejší vedia, že defibrilátor sa pri zastavení srdca nepoužíva.

Ako však upozorňuje Falck záchranná, v minulosti to tak bolo. No napokon sa ukázalo, že takýto postup jednoducho nezaberá.

Reštart zmäteného srdca

Defibrilátor je prístroj, ktorý pomocou elektrického výboja obnovuje správnu srdcovú činnosť pri život ohrozujúcej poruche rytmu. Ide o komorovú fibriláciu alebo komorovú tachykardiu. S použitím defibrilátora sa šanca na prežitie zvyšuje až na 90 % v závislosti od rýchlosti použitia.

Z nemocníc do domácností a na verejné priestranstvá

Prvé výskumy týkajúce sa zavedenia defibrilátorov do zdravotníckej praxe siahajú do 20. rokov 20. storočia v USA. V roku 1956 bol zaznamenaný prvý úspešný prípad použitia externého defibrilátora cez povrch kože. Predtým sa defibrilácia vykonávala priamo na srdci pri otvorenom hrudníku alebo pomocou špeciálnej elektródy, ktorá sa dávala do pažeráku.

V roku 1966 bol prenosný defibrilátor po prvýkrát použitý v prednemocničných podmienkach.

V 90. rokoch 20. storočia začali používať prvé prenosné modely automatických defibrilátorov (AED) posádky polície, hasiči a predstavitelia dobrovoľníckych organizácii ako napr. Červený kríž po celom svete.

Preparing for defibrillation
Foto: Thinkstock

Od roku 2000 mohli lekári v USA, Kanade, ale aj v niektorých európskych krajinách „predpísať“ pacientovi AED do domáceho prostredia. To v prípade, že sa u neho predpokladalo zvýšené riziko výskytu komorovej fibrilácie.

V súčasnosti tvorí AED neodmysliteľnú súčasť urgentnej medicíny. Postupne sa udomácňuje aj sieť defibrilátorov pre širokú verejnosť.

Defibrilátory sú súčasťou každej profesionálnej záchranárskej výbavy. Prenosné AED určené pre laikov sa každoročne vyrábajú v desiatkach tisícoch kusov.

Zvyšuje šance na prežitie

Analýza dát vo Falck Záchranná preukázala, že s použitím AED počas resuscitácie v teréne sa zvyšuje aj počet úspešných resuscitácií a prežitia pacientov v porovnaní s manuálne vedenou resuscitáciou. Pri defibrilovateľnom rytme vzrástol počet navrátenia obehu z pôvodných 50 % na 66,7 %.

Zelené nálepky s nápisom AED a symbolom srdca s bleskom sa čoraz častejšie vyskytujú v našom okolí. Nájdeme ich v nákupných centrách, športových areáloch, na železničných staniciach, letiskách, benzínových pumpách, horských chatách alebo hoteloch.

Defibrilátor
Foto: SITA / Radoslav Maťaš

Prítomnosť takejto nálepky označuje miesto, v ktorom je automatický defibrilátor umiestnený. Mali by sa tam nachádzať aj ľudia, ktorí vedia tento prístroj použiť a poskytnúť prvú pomoc pred príchodom záchrannej zdravotnej služby.

Verejne prístupné AED sú umiestnené aj v niektorých obciach na Slovensku. Obvykle sú v blízkosti námestí a na frekventovaných uliciach. Na manipuláciu s nimi bývajú zaškolení príslušníci policajného zboru a mestskej polície či hasiči. V núdzovej situácii ho však môže použiť aj nezaškolený človek. Defibrilátor ho sám navádza hlasom a pomôcť môže aj dispečer z tiesňovej linky.

Komorová fibrilácia

Je to stav, kedy sa srdcový sval dostáva do stavu kŕču. Srdcová činnosť tak nie je dostatočná na to, aby prekrvila mozog, pľúca a iné dôležité orgány. Takýto stav je rovnako nebezpečný ako úplne zastavenie obehu. Na rozdiel od neho sa však môže srdcová činnosť úspešne obnoviť pomocou podania elektrického výboja z defibrilátora.

Bez funkčného obehu klesá šanca na prežitie a zotavenia sa bez ťažkých následkov približne o 10 % za každú ušlú minútu. Preto je umelá podpora obehu pre pacienta mimoriadne dôležitá.

Pred príchodom záchrannej zdravotnej služby by mali prítomní či príbuzní vykonávať kompresie hrudníka. Aspoň čiastočne tak nahradia funkciu srdca a zabezpečia tak prekrvenie mozgu.

Defibrilátor sám vyhodnotí, či je potrebné podať výboj

AED prístroj dokáže pomocou špecializovaných algoritmov zhodnotiť srdcový rytmus človeka. Odporučí podanie výboja iba vtedy, ak ide o život ohrozujúcu poruchu rytmu. Samotný výboj sa podáva manuálnym stlačením tlačidla na prednej strane prístroja.

Defibrilátor
Foto: Thinkstock

Pre viacerých ľudí predstavuje najťažšiu úlohu práve stlačenie tlačidla. No šanca nesprávneho zhodnotenia rytmu prístrojom a následné podanie výboja je podľa praxe takmer nulová.

Rovnako minimálna je aj šanca poranenia záchrancu pri podaní výboja, a to aj vtedy, ak je v bezprostrednom fyzickom kontakte s pacientom.

Vo viacerých krajinách Európy, ale aj sveta, je školenie prvej pomoci a tiež použitie AED povinné nielen pre absolventov kurzov v autoškole, ale aj pre stredoškolákov a vysokoškolákov.

Každý rok si čoraz väčší počet firiem ako súčasť vzdelávania svojich zamestnancov objednáva certifikované kurzy prvej pomoci. Sieť AED sa na Slovensku každoročne rozrastá o desiatky prístrojov. V Európe ich počet siaha až na niekoľko desiatok tisíc kusov. A každý deň okolo nás sa prechádzajú ľudia, ktorým život navrátila včasná pomoc a malý prístroj – AED.

Ak ho, pravda, medzitým neukradnú.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Falck Záchranná