Do eZdravia smeruje eLab, laboratóriá budú môcť zapisovať výsledky rovno do systému

Krvný test, laboratórium
Foto: ilustračné, Thinkstock

Systém eZdravie sa pripravuje na komunikačný modul eLab. V stredu o tom informovala PR špecialistka Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Diana Dúhová.

Komunikačný modul elab gateway zavedie NCZI ako nový komponent. Výsledky z laboratórnych vyšetrení budú do systému zapisovať aj poskytovatelia laboratórnej diagnostiky.

Bude sa zavádzať aj pilotné riešenie spracovania elektronickej laboratórnej žiadanky, štandardu pre jej zjednotenie a vizualizácie na národnej úrovni.

Výsledky testov sa objavia v systéme

Prostredníctvom komunikačného modulu eLab gateway sa zdravotné poisťovne zapoja do komunikácie s ostatnými partnermi.

Po jeho zavedení budú mať pacienti, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotné poisťovne, partneri laboratórnej diagnostiky, ministerstvo zdravotníctva a ďalší v systéme možnosť získať optimalizovaný prehľad o historických laboratórnych žiadankách, výsledkoch laboratórnych vyšetrení pacienta a aktuálne platných výsledkoch pacienta.

Budú sa môcť tiež integrovať na rozšírené služby eZdravie v laboratórnej diagnostike s online kontrolou žiadaniek na laboratórne vyšetrenia.

Modul tak má postupne znižovať administratívu a minimalizovať objem papierovej dokumentácie o žiadankách a výsledkoch laboratórnych vyšetrení.

Zníži sa počet duplicitných odberov a vyšetrení

Prínosom nových funkcií modulu bude nastavenie komunikačných a kontrolných mechanizmov so zdravotnými poisťovňami. Po plnom zavedení modul pomôže minimalizovať duplicitné odbery, skráti obdobie čakania na výsledky a prispeje k efektívnejšej liečbe.

Do prehľadu laboratórnych vyšetrení v elektronickej zdravotnej knižke občana sa doplnia nové atribúty a funkcionality. Lekár prostredníctvom elektronickej žiadanky a následnej kontroly žiadanky v zdravotnej poisťovni pacienta overí, či mu boli robené podobné vyšetrenia a ak také existujú, systém lekárovi poskytne potrebné výsledky z laboratórnych vyšetrení.

V súvislosti s dodávkou tejto funkcionality NCZI začalo s verejnou súťažou ako nadlimitnou zákazkou na služby. Dielo vrátane jeho uvedenia do prevádzky bude zrealizované najneskôr do 14 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, ktorú NCZI uzatvorí s víťazným uchádzačom. Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 6,3 mil. eur bez DPH.

Zavedú systém LOINC

V súlade s požiadavkami na štandardizáciu dát, rozhraní a kódovania v EÚ sa NCZI rozhodlo odštartovať proces unifikácie laboratórnych vyšetrení prostredníctvom zavedenia, prispôsobenia a implementácie medzinárodného číselníka LOINC pre potreby slovenského zdravotníctva a vykazovania laboratórnej zdravotnej starostlivosti.

LOINC – Logical Observation Identifiers, Names and Codes je univerzálnym kódovaním pre všetky merania, testy a ďalšiu diagnostiku. Má viac ako 25-ročnú históriu, vznikol spojením viacerých významných číselníkov.

Vydáva ho medzinárodná nezisková organizácia pri Univerzite v Indiane – Regenstrief.

LOINC dnes aj na Slovensku bude slúžiť ako komunikačný jazyk pre laboratórne vyšetrenia a predstavuje sadu jasných identifikátorov, kódov a názvov vyšetrení pri rôznych metódach laboratórnej diagnostiky.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie NCZI Národné centrum zdravotníckych informácií