Dojčiace matky sa môžu prihlásiť do štúdie

Dojcenie.jpg
Foto: Pixabay.com
Výskumníci budú zisťovať prítomnosť perzistentných organických znečisťujúcich látok v materskom mlieku

Slovenské matky, ktoré dojčia, sa môžu prihlásiť do celosvetovej štúdie. V nej budú zisťovať prítomnosť perzistentných organických znečisťujúcich látok v materskom mlieku.

Nábor bude v druhom a treťom štvrťroku. Do štúdie budú zaradené ženy, ktoré sú prvorodičky, sú zdravé a majú zdravé dieťa, nemajú viac ako 30 rokov, dojčia iba jedno dieťa, teda nie dvojičky, posledných desať rokov žijú na Slovensku a nebývajú v špecificky znečistenom regióne. Informovala o tom Jozefína Kaššová z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ).

Na Slovensku štúdiu uskutoční Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU). Nábor matiek sa bude robiť v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR), Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Banskej Bystrici a Univerzitou Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre.

Nebezpečné POPs

Získané informácie o koncentráciách perzistentných organických znečisťujúcich látok (POPs) v materskom mlieku prispejú k ochrane životného prostredia, bezpečnosti potravín. A v konečnom dôsledku aj k zlepšeniu zdravia obyvateľstva.

Téme POPs sa venuje celosvetový dohovor známy ako Štokholmský dohovor. Do platnosti vstúpil v roku 2004. Jeho hlavným cieľom je znižovanie množstva určitých škodlivých chemických látok v životnom prostredí a v ľudskej populácii.

Pojmom POPs sa označuje skupina priemyselne vyrábaných chemikálií, ktoré môžu kontaminovať životné prostredie.

„V prostredí sa veľmi ťažko rozkladajú a sú rozpustné v tukoch. To spôsobuje, že sa hromadia v mnohých potravinách obsahujúcich tuk, vrátane materského mlieka. Medzi typických predstaviteľov POPs patria niektoré pesticídy, priemyselné chemikálie a vedľajšie produkty pri priemyselnej výrobe. Všetky tieto chemikálie sú pri určitých hladinách toxické nielen pre zvieratá, ale aj pre človeka,“ uviedla zodpovedná riešiteľka štúdie Ľubica Murínová zo SZU.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Environmentálny program Organizácie spojených národov (UNEP) určili materské mlieko ako jeden typ vzoriek, ktoré budú celosvetovo monitorované na obsahy týchto látok.

„Výsledky štúdie pomôžu WHO a zúčastneným krajinám zhodnotiť účinnosť opatrení dohovoru a zistiť, či došlo, okrem iného, k zníženiu koncentrácií POPs v materskom mlieku v jednotlivých krajinách alebo nie,“ dodala Milada Eštóková z ÚVZ SR.

Kontakt pre záujemkyne: lubica.murinova(zavináč)szu.sk, milada.estokova(zavináč)uvzsr.sk.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie RÚVZ Banská BystricaSZU Slovenská zdravotnícka univerzitaUKF Univerzita Konštantína Filozofa v NitreÚVZ Úrad verejného zdravotníctva SR