Drucker chodí po regiónoch, rokuje so županmi

Drucker_regiony.jpg
Foto: MZ SR

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker  spolu so svojím tímom absolvuje v týchto týždňoch po Slovensku stretnutia s novými vedeniami samosprávnych krajov. Ako informovala hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová, Drucker im predstavuje svoje konkrétne kroky spolu s víziami, ako plánuje situáciu v regiónoch riešiť.

Šéf rezortu zdravotníctva rokoval v pondelok s predsedom Košického samosprávneho kraja Rastislavom Trnkom a jeho tímom, v utorok sa presunul do Prešova, kde za jeden stôl zasadol so šéfom prešovskej VÚC Milanom Majerským a kolegami.

Ako Eliášová uviedla, vyššie územné celky sú v systéme zdravotníctva dôležitým prvkom, sami spravujú nemocnice, rovnako majú regulačné právomoci v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva sa nachádzajú na území jednotlivých samospráv.

Vzájomná korektná spolupráca je preto dôležitým pilierom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Rezidentský program pokračuje

Cez Rezidentský program plánuje ministerstvo zvýšiť počet lekárov v regiónoch a znížiť ich vekový priemer. Jeho prví nedávni absolventi sú už v praxi – 58 všeobecných lekárov a 7 pediatrov.

„Rezidentský program pokračuje aj v tomto roku, naďalej sú doň zaradení všeobecní lekári a pediatri, v priebehu tohto roka pribudnú detskí psychiatri, odborníci na urgentnú medicínu a anestéziológovia,“ povedal Drucker.

Zároveň ubezpečil, že ministerstvo v pravidelných intervaloch vyhodnocuje nedostatok špecialistov v jednotlivých odboroch a na základe toho prehodnocuje ich doplnenie do programu.

Regiónom pomôže aj možnosť doplnkovej atestácie

Vláda v minulých týždňoch schválila nariadenie, ktoré uvádza možnosť takzvanej doplnkovej atestácie. Umožní lekárom, ktorí už získali špecializáciu v inom odbore, získať v kratšom období  špecializáciu v odbore všeobecné lekárstvo.

„Tým sa umožní rýchlejšie doplnenie systému poskytovania zdravotnej starostlivosti všeobecnými lekármi,“ vysvetlil minister. Znamená to, že ak by lekárovi škola započítala časť jeho predchádzajúceho štúdia, ktoré majú špecializačné odbory spoločné,  nemusel by  stráviť v štúdiu 3 roky, ale napr. iba  2 alebo 1 ½ rok.

Prehodnocujú sieť

Ministerstvo zdravotníctva prehodnocuje aj nariadenie vlády o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov tak, aby reflektovala  regionálne potreby obyvateľov.

„Pri zmenách týkajúcich sa verejnej minimálnej siete je potrebná intenzívna spolupráca so samosprávnymi krajmi, zdravotnými poisťovňami ako aj s profesijnými organizáciami,“ zdôraznil Drucker.

Rezort zároveň plánuje podporu revitalizácie ambulantnej starostlivosti so zameraním nielen plošne  na kraje, ale aj na okresy. Inštitút zdravotnej politiky MZ SR intenzívne pracuje na definovaní novej minimálnej siete tak všeobecných lekárov, ako aj špecialistov.

„Postupnými krokmi predpokladáme zvýšenie reálnej dostupnosti zdravotnej starostlivosti a zníženie čakacích lehôt v ambulantnej zdravotnej starostlivosti,“ povedal šéf rezortu zdravotníctva.

Plány na centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti

Ministerstvo plánuje mimo okresných a krajských miest vybudovať v budúcnosti Centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti. Na jednom mieste by združovali všeobecných lekárov, pediatrov a špecialistov.

„Cieľom je inovovať malé zdravotné ambulancie v regiónoch mimo okresných a krajských miest na územiach, kde je menej peňazí a náročnejšie získať aj lekárov,“ vysvetlil Drucker.

Projekt bude financovaný z eurofondov. Oprávnenými žiadateľmi budú obce, VÚC v spolupráci s poskytovateľmi ambulantnej zdravotnej starostlivosti, resp. neziskové organizácie zabezpečujúce integráciu služieb zdravotnej starostlivosti. Maximálna výška  finančného príspevku na jeden projekt je 900 tis. eur.

MZ predpokladá, že takto podporí 134  centier.

„Každé centrum musí mať vybudovaný minimálny štandard, v rámci ktorého budú pôsobiť dvaja všeobecní lekári pre dospelých, jeden všeobecný lekár pre deti a dorast a špecialista – gynekológ. V centre budú pôsobiť aj ďalší špecialisti, a to najmä v závislosti od intenzity výskytu chorôb v danom území,“ dodal minister.

Drucker tiež informoval županov o výberovom konaní na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby. Témou boli aj lekárne a peniaze na rozvoj pre nemocnice.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie KSK Košický samosprávny kraj (VÚC)