Epidémia osýpok v okresoch Michalovce a Sobrance je na ústupe

Vakciny
Foto: Thinkstock

Nárast však zaznamenali v Trebišove. Napriek tomu však epidémia pomaly končí.

Epidémia osýpok v okrese Michalovce a Sobrance výrazne ustupuje. Ako ďalej agentúru SITA informoval Úrad verejného zdravotníctva SR, za viac ako 20 dní tam nepribudol nový prípad ochorenia na osýpky.

„Ak v týchto dňoch neochorie nikto z ľudí, ktorí boli v kontakte s posledným chorým na osýpky, epidémiu možno považovať za ukončenú,“ informoval ÚVZ.

Od začiatku mája do dnešného dňa bolo v uvedených okresoch evidovaných 446 prípadov osýpok. Z toho 428 bolo v okrese Michalovce a 18 v okrese Sobrance. V súvislosti s verejnými vyhláškami lekári zaočkovali 6 076 ľudí, z toho 4 648 detí.

Začalo to v Drahňove

Osýpky sa začali šíriť začiatkom mája 2018 v obci Drahňov. Išlo o tri prípady ochorenia, ktoré boli importované z Veľkej Británie.

Ochorenia na osýpky sa začali podľa ÚVZ pribúdať od začiatku septembra 2018 v okrese Trebišov.

„S veľkou pravdepodobnosťou boli zavlečené z okresu Michalovce. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom (RÚVZ) v Trebišove doteraz zaznamenal 19 prípadov ochorení na osýpky (18 prípadov v meste Sečovce, jeden prípad v obci Hrčeľ). Z toho 12 je laboratórne potvrdených a sedem pravdepodobných,“ informuje ÚVZ.

Väčšina ochorení podľa zdravotníkov zaznamenali u detí do jedného roka života, ktoré ešte nedosiahli potrebný vek na povinné očkovanie proti tomuto ochoreniu.

Naplno sa rozbehla v októbri

Prípady osýpok začali v okrese Trebišov podľa ÚVZ výraznejšie pribúdať v októbri.

„Protiepidemické opatrenia boli v ohnisku nákazy okamžite zabezpečené. RÚVZ Trebišov ihneď vykonal epidemiologické vyšetrenie, identifikoval podozrivých z nákazy. Každému bezodkladne doručil písomnú informáciu a odoslanie na lekársky dohľad. Individuálnymi rozhodnutiami nariadil protiepidemické opatrenia pre vyše 400 osôb,“ uviedol ÚVZ.

Rozhodnutiami vydanými verejnou vyhláškou boli podľa zdravotníkov nariadené protiepidemické opatrenia vzťahujúce sa na najviac exponovanú komunitu, konkrétne obyvateľov ulice Nová v Sečovciach.

„Opatrenia boli zamerané okrem iného na vyhľadanie chorých na osýpky a očkovanie vnímavých osôb (nezaočkovaná populácia, nedostatočne očkovaná populácia či populáciu, ktorá neprekonala osýpky),“ vysvetlil ÚVZ.

RÚVZ so sídlom v Trebišove nariadil aj opatrenia pre exponované školské kolektívy na ulici Novej v Sečovciach.

„Ide o priebežnú dezinfekciu prostredia, zákaz organizovania a zúčastňovania sa podujatí, zákaz prijímania vnímavých detí do školských a predškolských kolektívov. Všetky nariadené opatrenia boli intenzívne operatívne komunikované so všetkými dotknutými kolektívmi, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, školskými zariadeniami, mestom Sečovce a terénnymi asistentmi. Regionálny úrad vykonáva kontrolu plnenia nariadených opatrení výkonom štátneho zdravotného dozoru,“ dodal ÚVZ.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie ÚVZ Úrad verejného zdravotníctva SR