Festival kazuistík priniesol ocenenia Ctihodný lekár a Vážená sestra

||
Foto: LEKOR

Nižná nad Oravou sa v závere apríla už po tretíkrát stala dejiskom celoslovenského spoločného podujatia lekárov, sestier, pôrodných asistentiek a iných zdravotníckych pracovníkov. Nový formát Festivalu kazuistík prebehol na Orave v interaktívnej forme, ktorá bola modernizovaná originálnym hlasovacím systémom s využitím smartfónov zdravotníkov v auditóriu. Informoval o tom predseda programového výboru Peter Marko.

Obľúbenosť inovatívneho formátu potvrdil záujem 907 účastníkov a 41 vystavovateľov. Zapojenie poslucháčov do priebehu prezentácií kazuistík z praxe vytvára novú modernú cestu k atraktívnej výmene názorov anonymnou formou, s možnosťou online sčítavania hlasov cez smartfóny.

V programe neboli len kazuistiky

Trojdňový maratón prezentácií festivalu kazuistík sa konal v sále Ostražica Obecného úradu Nižná, pričom za pasívnu účasť v spoločnom programe získali 20 kreditov lekári, sestry, pôrodné asistentky a iní zdravotnícki pracovníci.

Hlavným organizátorom festivalu bol LEKOR – združenie lekárov Oravy v spolupráci so Združením všeobecných lekárov pre dospelých, SR Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a Slovenskou komorou iných zdravotníckych pracovníkov.

Záštitu nad podujatím prevzal Tatul Hakobyan, vedúci zastúpenia Svetovej zdravotníckej organizácie v SR. Odborným garantom bola tradične prof. Katarína Gazdíková, vedúca katedry všeobecného lekárstva LF SZU Bratislava.

Festival_kaz_sestra.jpg
Vážená sestra Zuzana Gavalierová | Foto: LEKOR

Štvrtkový program podujatia po úvodnom Sneme Združenia všeobecných lekárov pre dospelých SR bol zameraný na interaktívnu komunikáciu s hlavnou odborníčkou MZ SR pre všeobecné lekárstvo Janou Bendovou v spolupráci s prítomnými krajskými odborníkmi za jednotlivé VÚC.

Ťahákom popoludnia bolo Fórum so zdravotnými poisťovňami. Pozornosť bola venovaná financovaniu ambulancií prvého kontaktu a správnemu vykazovaniu výkonov nad rámec kapitácie.

Ctihodný lekár a Vážená sestra

Nemenej zaujímavou bola hodina otázok a odpovedí s NCZI k problémom elektronickej karty pacienta. Štvrtkový program finišoval právnym blokom Sekcie ambulantných sestier SKSaPA k právnym aspektom kompetencií novovytvorenej profesie „praktická sestra“.

Piatkový maratón kazuistík zavŕšil v rámci diskusného večera slávnostný ceremoniál s udeľovaním ocenenia „Vážená sestra 2019“, ktorou sa stala Zuzana Gavalierová z ambulancie všeobecného lekára vo Svite.

Držiteľom titulu „Ctihodný lekár 2019“ sa stal Gabriel Szmerek z Moldavy nad Bodvou. Obaja zdravotníci dostali ceny v tvare krištáľovej kvapky.

Festival_kaz_lekar.jpg
Ctihodný lekár Gabriel Szmerek | Foto: LEKOR

Pokračovanie na budúci rok

Sobotný program bol venovaný kazuistikám z ambulantnej praxe prvého kontaktu. Zahraničným prednášateľom tohto ročníka bola logopedička z francúzskeho Lyonu Maria Achard, ktorá prezentovala výsledky vlastného výskumu porúch reči u žien po chemoterapii karcinómu prsníka.

Originálnou premiérovou kazuistikou bola katetrizačná operácia srdca s využitím pumpy na prečerpávanie krvi bez potreby mimotelového obehu. Tento revolučný endovaskulárny prístup prezentovali Ivan Vulev a Oto Hlinomaz  z CINRE centra v Bratislave.

Festival kazuistík bude pokračovať aj v budúcom roku. Uskutoční sa v termíne 23.-25. apríla 2020. Prezentácie kazuistík budú prístupné záujemcom na webstránke www.lekor.eu, ako aj na youtube. Aj ďalší ročník bude obsahovať množstvo originálnych kazuistík a inovatívnych informácií. Registrácia záujemcov o nasledujúci ročník bude sprístupnená elektronicky cez portál www.lekor.eu.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom