FNsP Nové Zámky obstaráva liečivá pre krv a krvotvorné orgány

Krvinky.jpg
Foto: Pixabay.com

Záujemcovia môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť do 22. novembra tohto roka.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky obstaráva liečivá pre krv a krvotvorné orgány. Vyplýva to zo zverejneného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ.

„Predmetom obstarávania je pravidelné zabezpečenie dodávky liekov určených pre perorálne a parenterálne (mimo oblasti tráviacej sústavy – pozn. redakcie) podávanie pacientovi na základe objednávok podľa potreby nemocničnej lekárne FNsP Nové Zámky,“ píše sa v oznámení.

Súčasťou zákazky sú aj služby spojené s dodaním a vyložením tovaru v mieste jeho dodania, ktoré sa zaväzuje zabezpečiť predávajúci.

Zákazka na dva roky

Celková odhadovaná hodnota zákazky je 326 978,69 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Podľa zverejnených informácií sa zákazka delí na viacero častí, pričom ponuky môžu záujemcovia predkladať na všetky. Trvanie obstarania je stanovené na 24 mesiacov s tým, že rozhodovať o víťazovi bude cena.

Záujemcovia môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť do 22. novembra tohto roka.

Ekonomické, finančné kritériá a technická, odborná spôsobilosť sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu. Súčasťou ponuky musí byť čestné vyhlásenie o skutočnostiach, že uchádzač má platné rozhodnutie ministerstva zdravotníctva na veľkodistribúciu liekov a zdravotníckych pomôcok a taktiež platné rozhodnutie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) o registrácii výrobkov predmetu obstarávania.

Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody s jediným uchádzačom. Zadávateľ sa rozhodol využiť elektronickú aukciu.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom