FNsP Prešov odmieta tvrdenia sestier o pomste

FNsP Preššov
Pred nemocnicou v Prešove začínali sestry pred časom pochod za jej záchranu. SITA / Viktor Zamborský

Zmluva bola uzavretá na určitý čas. Do uvoľnených priestorov sa presťahuje personálne posilnený referát verejného obstarávania. 

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove sa ohradzuje voči tvrdeniam prezidentky Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) Ivety Lazorovej o výpovedi nájomnej zmluvy Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Prešove. Ako vysvetlila v stanovisku hovorkyňa nemocnice Renáta Cenková, zmluva bola uzatvorená na určitý čas, do 7. novembra tohto roka.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v pondelok informovala o ukončení nájomnej zmluvy pre regionálnu komoru v Prešove. „Máme dôvodné podozrenie, že tak riaditeľ spravil ako pomstu za hromadné výpovede viacerých našich členiek,“ konštatovala Lazorová. Sestry si podľa nej veľmi dobre uvedomujú, že vedenie nemocnice zo zákona nemá povinnosť im prenajímať priestory, ale z ľudského a kolegiálneho hľadiska je konanie manažérov nemocnice nepochopiteľné. Viceprezidentka Regionálnej komory Prešov Alena Dolžová, uviedla, že vedenie nemocnice RK SaPA Prešov neponúklo žiadne náhradné priestory alebo riešenie vzniknutej situácie. Ako doplnila, nejde pritom o zanedbateľný počet sestier, prešovská regionálna komora má aktuálne 1 030 členov. Tí budú musieť podľa Dolžovej chodiť pre administratívne záležitosti mimo areál nemocnice, kanceláriu totiž využíva aj vedúca regionálneho centra pre hodnotenie sústavného vzdelávania Prešovského samosprávneho kraja Iveta Michalcová.

Nemocnica: Sestry to asi nepochopili

„FNsP Prešov štandardne, pri každom nájomnom vzťahu s dostatočným časovým predstihom oznamuje jednotlivým nájomcom ukončenie účinnosti nájomnej zmluvy (predovšetkým v prípade, ak nebytové priestory potrebuje na plnenie svojich úloh), ako aj ďalší možný postup v zmysle zákona o správe majetku štátu,“ vysvetlila hovorkyňa nemocnice.

Cenková upozornila, že obsahom doručovanej listiny bolo iba oznámenie o blížiacom sa termíne ukončenia nájmu, s časovým odstupom viac ako šiestich kalendárnych mesiacov.

„V žiadnom prípade nešlo o jednostranný prejav vôle FNsP Prešov ukončiť nájomnú zmluvu výpoveďou tak, ako to bolo prezentované zo strany SKSaPA. Jedinou možnosťou zámeny obyčajného upozornenia na uplynutie doby nájmu a výpovede je buď nekompetentnosť v rozlíšení týchto dvoch triviálnych právnych inštitútov alebo možný úmysel,“ apelovala hovorkyňa.

Regionálna komora sa v prípade pochybností o právnych a faktických dôsledkoch doručenej listiny mala podľa Cenkovej obrátiť so žiadosťou o právnu pomoc na svojich právnych zástupcov. „Prípadne aj na FNsP Prešov, ktorá je za každých okolností ochotná komunikovať so svojimi nájomcami,“ dodala.

Spomínané nebytové priestory, ktoré užíva regionálna komora sa nachádzajú v budove, do ktorej plánuje nemocnica presunúť Referát verejného obstarávania, a to pre personálne rozšírenie oddelenia.

„Presun referátu práve do budovy je najlogickejším a najefektívnejším riešením vzhľadom na lokalizáciu terajších priestorov referátu,“ ozrejmila Cenková.

S lekárskou komorou nemocnica rokuje

Doplnila tiež, že okrem regionálnej komory sestier v nebytových priestoroch pôsobí aj Slovenská lekárska komora – Regionálna lekárska komora (RLK) Prešov. Účinnosť nájomnej zmluvy s RLK uplynie 26. októbra tohto roka.

Podľa Cenkovej rovnaký postup použila nemocnica aj v prípade lekárskej komory, tá sa však bezodkladne po doručení oznámenia obrátila na vedenie fakultnej nemocnice o možnostiach prenájmu iných priestorov v areáli FNsP Prešov.

„Dostatočne vopred odoslané oznámenie o blížiacom sa ukončení nájomnej zmluvy bol jasným signálom FNsP Prešov pre možnosť rokovať o novej zmluve, respektíve rokovať o možnosti užívať iné nebytové priestory v areáli FNsP Prešov,“ podotkla hovorkyňa.

Nemocnica odmieta spájanie ukončenia zmluvy o nájme s nedávnym hromadným podávaním výpovedí sestier. „Tento opakovaný atak zo strany SKSaPA na personálnu situáciu sestier a pôrodných asistentiek vo FNsP Prešov, vedenie vníma ako spoločenskú objednávku na vykonanie nezávislého personálneho auditu,“ uviedla Cenková.

Situácia je aj po hromadnej akcii sestier z uplynulého obdobia podľa nej stabilizovaná.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie FNsP PO Fakultná nemocnica J.A. Reimana PrešovSKSaPA Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek