FNsP Žilina hľadá dodávateľa infúznych roztokov

Infuzia
Foto: Thinkstock

Záujemcovia môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť do 7. augusta.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina hľadá dodávateľa infúznych roztokov. Nemocnica o tom informovala v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ. Podľa zverejnených informácií celková odhadovaná cena zákazky predstavuje 306 421 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Zákazka sa delí na časti, pričom maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi, je 27.

Zmluvu uzavrú na rok

Jednou z podmienok účasti je aj predloženie dokladu o registrácii lieku v SR, povolenia ministerstva zdravotníctva na veľkodistribúciu humánnych liekov, respektíve iného ekvivalentného dokladu, obchodnej špecifikácie predmetu zákazky t. j. obchodný názov a referenčné alebo katalógové číslo každého zmluvného produktu, cenník (jednotková cena bez DPH, sadzba DPH, jednotková cena s DPH, celková cena bez DPH, sadzba DPH, celková cena s DPH).

Rozhodujúcim kritériom pre výber víťaza bude cena. Trvanie zákazky stanovil zadávateľ na 12 mesiacov. Ako sa ďalej píše v oznámení, bližšie ekonomické a technické kritériá nájdu záujemcovia v podkladoch.

Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody s jediným uchádzačom. Obstarávateľ sa podľa dostupných informácií rozhodol využiť elektronickú aukciu. Záujemcovia môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť do 7. augusta.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie FNsP ZA Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina