Hygienici budú kontrolovať na základe princípu "Jedenkrát a dosť"

Lupa.jpg
Foto: Pixabay.com

Cieľom národného projektu Úradu verejného zdravotníctva, na ktorý je z eurofondov vyčlenených takmer 18 mil. eur, je elektronizácia procesov

Hygienické kontroly kúpalísk, hotelov, reštaurácií, školských jedální a iných prevádzok, ktoré vykonávajú úrady verejného zdravotníctva budú menej byrokratické, rýchlejšie, efektívnejšie, transparentnejšie v zmysle jednotného štandardu.

Ako v pondelok informoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), kontrolóri si podľa princípu „Jedenkrát a dosť“ vyhľadajú množstvo údajov sami a podnikatelia ich nebudú musieť predkladať.

Verejnosť bude mať aktuálny prístup k informáciám

Cieľom národného projektu Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) je zároveň elektronizácia procesov. Verejnosť pritom bude mať aktuálny prístup k širokému spektru informácií, napríklad o kvalite pitnej vody a vody určenej na kúpanie. Ďalej o stave detských ihrísk, epidemiologickej situácii, nevyhovujúcich kozmetických výrobkoch, či o výskyte radónu, radiačnej situácii a o ďalších ohrozeniach verejného zdravia.

Na projekt je z eurofondov cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra v rámci prioritnej osi 7 vyčlenených 17,98 mil. eur.

Vyzvanie spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejní ÚPVII na webových stránkach www.informatizacia.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Uzávierka vyzvania je 18. februára 2019.

Klesnú aj poplatky

„Projekt prinesie aj zníženie poplatkov za žiadosti o zriadenie prevádzky. V súlade so zákonom o eGovernmente sa tieto žiadosti totiž budú predkladať už len elektronicky,“ uviedol ÚPVII.

Na základe princípu „Jedenkrát a dosť“ sa hygienici pri výkone štátneho zdravotného dozoru cez svoje notebooky pripoja na informačné systémy verejnej správy, cez ktoré budú mať prístup k existujúcim údajom a v minulosti predloženým dokumentom.

„Podnikatelia a zamestnanci ich tak nebudú musieť znova predkladať a kontroly rýchlejšie a jednoduchšie porovnajú záznamy s reálnym stavom na pracoviskách. Následne buď vyhodnotia prevádzku ako bezproblémovú, alebo uložia pokutu. Hygienické kontroly sa týkajú všetkých typov pracovísk, ich predmetom sú, napríklad, vybrané predpisy bezpečnosti pri práci,“ priblížil úrad vicepremiéra s tým, že ročne bude vyše 260 tisíc kontrol.

Elektronizácia sa dotkne viac ako 180 odborných pracovníkov Úradu verejného zdravotníctva, 1 600 pracovníkov 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ako aj odboru verejného zdravotníctva skríningu a prevencie Ministerstva zdravotníctva SR a Národného centra zdravotníckych informácií.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie ÚVZ Úrad verejného zdravotníctva SR