K najvyššiemu rozpočtu na zdravotníctvo prispela podľa MF aj revízia výdavkov

Money 891747_1280.jpg
Foto: Pixabay.com

V roku 2019 bude rozpočet v zdravotníctve na úrovni 5,2 mld. eur

K najlepšiemu rozpočtu na zdravotníctvo prispela aj revízia výdavkov, ktorá nielen identifikovala opatrenia na zefektívnenie výdavkov spolu za 140 mil. eur, ale najmä navrhuje ich lepšie využitie.

Uviedlo to Ministerstvo financií SR (MF) v tlačovej správe k druhej revízii výdavkov v zdravotníctve, ktorú vypracoval Útvar hodnoty za peniaze v spolupráci s Inštitútom zdravotnej politiky.

Najväčší prínos bude mať zvyšovanie platov zdravotníkov a opatrenia zamerané na prevenciu.

MF: Peniaze majú pokryť všetky potreby v zdravotníctve

V roku 2019 bude rozpočet v zdravotníctve na úrovni 5,2 mld. eur. Táto suma predstavuje výdavky verejného zdravotného poistenia a výdavky Ministerstva zdravotníctva SR.

Zdravotníctvo tak dostane viac peňazí, ktorých rozdelenie pokryje všetky jeho potreby, píše sa v správe.

Nový spôsob financovania má priniesť viac stability a transparentnosti v sektore.

„Zmena rozpočtovania umožní lepšie sledovať celkové výdavky na zdravotníctvo, namiesto percenta za poistencov štátu, čo je len jeden zo zdrojov financovania zdravotníctva. Výdavky sa budú zároveň sledovať podľa vecných oblastí, akými sú lieky, nemocnice, či ambulancie,“ vysvetlil štátny tajomník MF SR Radko Kuruc.

Rozpočet zohľadňuje aj výdavky spojené so starnutím obyvateľstva a investičný dlh nemocníc.

Hodnota ľudského života

Slovenské zdravotníctvo má podľa tlačovej správy za tieto peniaze priniesť vyššiu hodnotu. Do roku 2025 by malo zachrániť ročne o 2 500 ľudských životov viac ako dnes.

Tak je nastavený kľúčový cieľ v druhej revízii výdavkov, ktorej priebežná správa bola dnes zverejnená.

„Lepšie výsledky budú dosiahnuté cielenými opatreniami zameranými na zvyšovanie miezd a skvalitnenie prevencie, na ktoré je vyčlenených 200 miliónov eur,“ uviedol riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze na MF SR Štefan Kišš.

Z toho 77 miliónov eur tvorí nárast platov nemocničných aj ambulantných zdravotných sestier o 10 % nad rámec platového automatu. Na investície do nemocníc je v rozpočte vyčlenených ďalších 100 miliónov eur.

Ušetrí sa na liekoch

Opatrenia na zefektívnenie súčasných výdavkov prinesú spolu 140 mil. eur. Revízia úhrad za lieky môže ročne ušetriť až 50 miliónov eur, aj po zohľadnení kompenzácie pacientom v medicínsky odôvodnených prípadoch.

Úhrady za väčšinu liekov neboli už sedem rokov aktualizované, preto sú doplatky z verejného poistenia často stanovené podľa ceny jedného z drahších liekov v skupine liekov s rovnakou účinnou látkou, hoci by mali byť určené výškou doplatku na najlacnejší liek.

Tento stav zvýhodňuje výrobcov liekov s neodôvodnene vysokými úhradami a vedie k plytvaniu verejných zdrojov. Z výpočtu úspory boli vyňaté skupiny liekov pre diagnózy, pri ktorých by zmena lieku mohla mať negatívny dopad na pacienta.

Ďalšie opatrenia, ako zníženie nadspotreby liekov, elektronická preskripcia a referencovanie špeciálneho zdravotníckeho materiálu majú priniesť ďalšie desiatky miliónov eur.

Spojenie dvoch organizácií

Revíziu výdavkov na zdravotníctvo pripravuje spoločný tím analytikov z Útvaru hodnoty za peniaze ministerstva financií v spolupráci s Inštitútom zdravotnej politiky ministerstva zdravotníctva.

Vďaka dvojročnej spolupráci sa podarilo ušetriť 108 miliónov eur bez negatívneho vplyvu na pacientov. Záverečná správa revízie výdavkov na zdravotníctvo sa očakáva na jeseň 2019.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MZ Ministerstvo zdravotníctva SR