Kalavská zverejnila novelu, ktorou chce zmeniť výberové konania na záchranky

Sanitka
Ilustračné foto: SITA/Alexandra Čunderlíková

Ministerstvo zdravotníctva chce zmeniť proces výberového konania na obsadenie staníc záchrannej zdravotnej služby. Ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská do pripomienkového konania predložila novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Rezort chce novelou odstrániť niektoré nedostatky súčasnej právnej úpravy, ktoré sa v praxi ukázali v súčasnom procese ako nerelevantné. Vo výberovej komisii majú byť zastúpení členovia participujúci v systéme záchrannej zdravotnej služby, samosprávnych krajov, zástupcovia ústavnej zdravotnej starostlivosti a integrovaného záchranného systému, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

„A to spolu so zavedením podmienok odbornej spôsobilosti, definovaním podmienok bezúhonnosti a dôveryhodnosti členov výberovej komisie,“ konštatuje sa v materiáli.

Možnosť subjektívneho hodnotenia

Rezort s cieľom vytvorenia podmienok verejnej kontroly procesu výberového konania tiež upravuje proces podávania a zverejňovania žiadostí spolu s revíziou hodnotiacich kritérií.

Tie majú byť podľa ministerstva relevantnými, bez toho, aby v procese výberového konania existovala možnosť subjektívneho hodnotenia posudzovaných kritérií, alebo ktoré nevypovedajú o kvalitatívnych predpokladoch uchádzačov.

Novelou sa tiež zavádzajú výnimky z povinnosti zachovávať mlčanlivosť v zákonom definovaných prípadoch. Zavádza sa tiež prvok verejnej kontroly v procese výberového konania prostredníctvom možnosti participácie subjektov, ktorí môžu v rámci svojej pôsobnosti vykonávať dohľad alebo dozor nad činnosťou Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Tiež sa rozširuje rozsah dôvodov na zrušenie povolenia. Poskytovatelia musia byť kedykoľvek počas platnosti povolenia schopní preukázať spôsobilosť poskytovať zdravotnú starostlivosť v súlade s vydaným povolením. Ak tieto povinnosti porušia, povolenia poskytovateľovi záchraniek budú zrušené.

Povinnosti poskytovateľov záchraniek

Súčasná právna úprava podľa rezortu nedostatočným spôsobom upravuje povinnosti poskytovateľov záchraniek. Tie vzhľadom na typ poskytovanej zdravotnej starostlivosti nekorešpondujú s právnou úpravou ostatných typov zdravotnej starostlivosti. Bez prijatia navrhovanej novely sa môže pri kumulatívnom splnení nežiaducich okolností prerušiť kontinuita poskytovanej zdravotnej starostlivosti v jednotlivých sídlach staníc ambulantnej záchrannej služby.

Ministerstvo zdravotníctva pripravilo návrh na zmenu súčasnej právnej úpravy v súvislosti s medializovanými informáciami týkajúcimi sa výberového konania.

„Predmetom bude nastavenie takých pravidiel a postupov v procese výberového konania na obsadenie ambulancií záchrannej zdravotnej služby, ktoré nebudú vzbudzovať žiadne pochybnosti o zákonnosti, transparentnosti tohto procesu a vylúčia akékoľvek podozrenia,“ konštatovala v októbri šéfka rezortu.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Andrea Kalavská
Firmy a inštitúcie MZ Ministerstvo zdravotníctva SR