Kúpele Sliač nutne potrebujú rekonštrukciu, inak hrozí ich zatvorenie a o prácu prídu desiatky ľudí

137204722_3816031585147727_7121017564796783952_n.jpg
Ďalší osud Kúpeľov Sliač je otvorený, rezort financií žiada posúdiť výhodnosť ich rekonštrukcie. Foto: www.facebook.com

Ak štát nebude rekonštruovať Kúpele Sliač, hrozí ich zatvorenie a zánik 119 pracovných miest. Slovensko by zároveň prišlo o nenahraditeľnú zdravotnú službu založenú na využívaní prírodného liečivého zdroja, ktorý sa nikde inde nenachádza.

V materiáli predloženom na medzirezortné pripomienkové konanie to konštatuje Ministerstvo hospodárstva SR. Naopak, investícia do zariadenia by podľa neho znamenala nielen zhodnotenie dlhodobo zanedbaného majetku, ale aj rozvoj prevencie, liečby a rehabilitácie a vytvorenie nových 200 až 300 rôznorodých pracovných miest v regióne.

Postavenie Kúpeľov Sliač na trhu kúpeľníctva ovplyvňuje podľa rezortu negatívne najmä zastaraná technická infraštruktúra prevádzkových budov, z ktorých väčšina je pre nevyhovujúci technický stav uzatvorená.

„Dlhotrvajúce súdne spory pre nejasnú a spornú akcionársku štruktúru mali za následok, že spoločnosť nerealizovala takmer žiadne rozvojové aktivity a investície. Majetok spoločnosti, teda v tomto prípade štátu, sa tak znehodnocoval a kúpele strácali pre úpadok technickej infraštruktúry svoju významnú pozíciu na trhu kúpeľníctva,“ objasňuje materiál.

Vzniknúť by mal aj výskumný priestor

Avizovaná investícia by mala smerovať na obnovu kúpeľných budov ako aj na zmodernizovanie kúpeľného parku. V zrekonštruovaných priestoroch by sa mali sprístupniť nové ubytovacie kapacity. Pri komplexnej obnove by bolo možné navýšiť počet lôžok na 1 100. V súčasnosti ich je 350.

Čiastkovým cieľom je aj obnova a rozšírenie priestorov pre stravovanie a zdravotnícke služby. Ďalšie budú slúžiť pre relax, kultúru a trávenie voľného času. Vzniknúť by mal aj priestor pre vedu a výskum vo fyzioterapii, balneológii a liečebnej rehabilitácii. Projekt počíta aj s následným poskytovaním výučbových aktivít.

Prvým krokom v rámci avizovanej rekonštrukcie bude podľa materiálu výber architektonického ateliéru. Ten bude zazmluvnený na základe priameho rokovacieho konania realizovaného v rámci verejného obstarávania. V súčasnosti je už pripravená Ideová urbanisticko-architektonická súťaž.

Rozpočet tvoria odmeny pre súťažiacich v predpokladanej výške 80-tisíc eur a ďalšie režijné náklady, odmeny porotcom a administratívne poplatky v sume 40-tisíc eur. „Predpokladaná hodnota zákazky je odhadovaná na úrovni 300 – 400-tisíc eur,“ konštatuje rezort. Po výbere dodávateľa pre projektovú dokumentáciu bude následne vybraný aj dodávateľ stavby.

Kúpeľom chýbajú vlastné zdroje

Čo sa týka financovania, kúpele nedisponujú vlastnými zdrojmi. Časť potrebných prostriedkov môžu podľa ministerstva zabezpečiť prostredníctvom vlastných zdrojov akcionárov ako pôžičku, respektíve peňažný vklad do základného imania.

„Vzhľadom k tomu, že očakávaná výška investícií, najmä z dôvodu dlhodobého zanedbania údržby a opráv budov presiahne bežne požadované a dosahované časové rámce návratnosti, je nevyhnutné zabezpečiť aj finančné zdroje prostredníctvom nenávratných finančných prostriedkov,“ poukazuje rezort.

Kúpele Sliač sú zamerané na liečbu srdcovo-cievnych ochorení, ochorení pohybového aparátu, ženských ochorení a na liečbu pacientov po prekonaní onkologických ochorení. Ročne ich navštevuje viac ako 5 900 kúpeľných hostí. Ide pritom o jediné slovenské kúpele, kde majiteľom celého kúpeľného areálu a všetkých prevádzkových budov je 100 percentne štátna spoločnosť – Kúpele Sliač, a.s. Jej akcionármi sú MH Manažment, a.s. a Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Ďalšie k téme

    Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
    Firmy a inštitúcie MH Ministerstvo hospodárstva SR