Lekári upozorňujú na diskrimináciu v odmeňovaní a od ministerstva žiadajú zmeny

lekár, peniaze
Foto: ilustračné, Getty Images
  • aktualizované 4. novembra 16:45

Mnohí lekári zabezpečujúci ambulantnú pohotovostnú starostlivosť sa cítia vo veci odmeňovania diskriminovaní. Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SSVPL), Slovenská lekárska komora (SLK) a Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) o tom informovali v tlačovej správe s tým, že vyzývajú ministerstvo zdravotníctva k zaujatiu jednotného, jednoznačného a nediskriminačného stanoviska vo veci odmeňovania zdravotníckych pracovníkov, lekárov a sestier, ktorí zabezpečujú na Slovensku ambulantnú pohotovostnú službu (APS) v jej určených pevných bodoch.

Množstvo lekárov, ale aj zdravotných sestier slúžiacich v ambulanciách pohotovostnej služby na celom Slovensku nedostáva príplatky za sobotu, nedeľu a štátne sviatky, na ktoré majú, tak ako všetci občania tejto republiky, zákonný nárok. Hoci už rok a pol opakovane komunikujeme s ministerstvom zdravotníctva a ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny, na danom stave sa doteraz nič nezmenilo,“ konštatovala viceprezidentka Slovenskej spoločnosti všeobecných praktických lekárov Michaela Macháčová.

Neplatia príplatky

Ako uviedli spomínané združenia, od transformácie lekárskej služby prvej pomoci na ambulantnú pohotovostnú službu uplynul viac než rok, podľa doterajších hodnotení ministerstva zdravotníctva nový model plní svoju funkciu. Lekári v ambulanciách sa však dodnes na celom Slovensku zo strany zriaďovateľov (organizátorov) APS stretávajú s neplnením niektorých povinností, najmä v oblasti odmeňovania.

„Nielenže drvivá väčšina poskytovateľov APS neplatí Zákonníkom práce stanovené príplatky počas víkendu a štátneho sviatku, ale aj platba hodinovej mzdy lekára slúžiaceho na APS je v rámci Slovenska diferencovaná. Nielen v tom, že organizátor neplatí príplatky za prácu cez víkendy a sviatky, ale pokiaľ má zmluvu s poskytovateľom – s.r.o., dohodnutá odmena pre poskytovateľa nezohľadňuje skutočnosť, že poskytovateľ ako zamestnávateľ musí okrem zaplatenia lekára v sume zákonom garantovanej hodinovej mzdy na úrovni 12 eur platiť aj odvody,“ uviedla Zuzana Dolinková zo Zväzu ambulantných poskytovateľov.

Rozličné výklady práva

„Na základe osobných rokovaní a rozhovorov s lekármi sme zistili, že celkovo asi 80 % organizátorov APS nedodržiava zákonom garantované odmeňovanie lekárov za služby v APS počas víkendov a sviatkov a zneužíva nejasnosť zákona pri podpise obchodných zmlúv s lekármi namiesto pracovných zmlúv. Ide často najmä o nemocnice poverené na zabezpečovanie výkonu APS zo strany ministerstva zdravotníctva, či už je to holding siete nemocníc Svet zdravia, mestských nemocníc alebo nemocníc a pod. Podľa našich informácií zákon neobchádzajú tie APS-ky, ktoré organizujú a prevádzkujú na základe povolenia lekári a len niektoré nemocnice, napr. Nemocnica Poprad a Trebišov,“ konštatoval prezident Slovenskej spoločnosti všeobecných praktických lekárov Peter Makara.

Vzhľadom na nejednoznačný výklad zákona a neetické zneužívanie obchodných zmlúv s lekármi, ktorí neposkytujú APS formou pracovnej zmluvy, by mali byť tieto skutočnosti zo strany ministerstva zdravotníctva legislatívne upravené a zjednotené, aby nevznikali rozličné výklady tohto práva,“ uzavrel Peter Makara.

V mzde sú zahrnuté príplatky

Ako v reakcii uviedlo tlačové oddelenie Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, mzda lekára slúžiaceho v APS je vo výške 12 eur za hodinu a zahŕňa aj príplatky za prácu v sobotu, nedeľu a počas sviatkov. Podľa MZ SR zákon neupravuje výšku základnej zložky mzdy lekára, ale mzdu lekára ako takú, pričom zákon „taxatívne upravuje, čo sa nepovažuje za mzdu,“ vysvetlili.

V reakcii ministerstva sa uvádza, že konkrétne podmienky odmeňovania dohoduje zamestnávateľ v súlade s § 119 Zákonníka práce. Zákonník práce taxatívne upravuje, čo sa nepovažuje za mzdu. „V zmysle tejto úpravy sa mzdové zvýhodnenia poskytované za prácu v sobotu, v nedeľu a vo sviatok za mzdu považujú,“ dodalo na záver ministerstvo zdravotníctva.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Michaela MacháčováPeter MakaraZuzana Dolinková
Firmy a inštitúcie APS Ambulantná pohotovostná službaMPSVR Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SRMZ Ministerstvo zdravotníctva SRSLK Slovenská lekárska komoraSSVPL Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstvaZAP Zväz ambulantných poskytovateľov