Lekári žiadajú zmeny pri prehliadkach mŕtvych

mrtvy
Foto: Thinkstock

Trvajú na tom, že prehliadky majú byť vykonávané na báze dobrovoľnosti.

AKTUALIZOVANÉ – Slovenská lekárska komora (SLK) a Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) žiadajú o bezodkladnú zmenu povinnosti zabezpečiť vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel prostredníctvom lekárov všeobecnej alebo špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti na území samosprávneho kraja, v ktorom Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) nezabezpečil vykonávanie prehliadok organizátorom alebo lekármi.

Vyhlásil to v piatok na tlačovej konferencii prezident SLK Marian Kollár.

Ako objasnil, podľa novely zákona o zdravotných poisťovniach vykonáva prehliadky mŕtvych tiel mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od začiatku tohto roka organizátor na základe zmluvy o zabezpečení vykonávania prehliadok.

ÚDZS vyhlási pre každý samosprávny kraj samostatné verejné obstarávanie na organizátora vykonávania prehliadok najneskôr do 31. marca.

Chcú len dobrovoľnosť

„Ak nie je pre samosprávny kraj uzatvorená platná a účinná zmluva s organizátorom, vykonávajú sa prehliadky na základe rozpisu úradu, ktorý zaradí do rozpisu tých prehliadajúcich lekárov, ktorí dobrovoľne požiadali úrad o vydanie oprávnenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel,“ dodal Kollár.

Ak úrad nedokáže zabezpečiť vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel na základe uzatvorenej zmluvy s organizátorom alebo rozpisovaním lekárov na báze dobrovoľnosti, rozpíše lekára poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo lekára poskytovateľa špecializovanej ambulantnej starostlivosti na území samosprávneho kraja.

„Osvedčenie o absolvovaní školenia k prehliadkam mŕtvych tiel a oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel sa v prípade povinnosti výkonu prehliadky nevyžaduje,“ upozornil Kollár.

Komora a zväz trvajú na tom, že prehliadky mŕtvych tiel majú byť vykonávané na báze dobrovoľnosti.

„Súčasný stav, v ktorom je ukladaná povinnosť vykonávania prehliadok dokonca aj lekárom špecializovanej ambulantnej starostlivosti, považujeme za neprijateľný najmä z dôvodu, že ešte neboli ani ukončené výberové konania na organizátorov vykonávania prehliadok. Skutočnosť, že úrad nedokázal zabezpečiť vykonávanie prehliadok organizátormi a lekármi – dobrovoľníkmi, čo bolo hlavným cieľom zmeny zákona, nemôže mať za následok primárne vynucovanie zabezpečovania tejto povinnosti lekármi, ktorým zákon ukladá povinnosť vykonávať prehliadky ako posledným v rade,“ dodal prezident SLK.

„Odmietame, aby vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel bolo povinnosťou lekárov, od ktorých sa pri ich doplnení do rozpisu ÚDZS navyše nevyžaduje ani absolvovanie školenia či vydanie oprávnenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel. Žiadame okamžitú zmenu platnej právnej normy tak, aby v novom znení bola vypustená povinnosť rozpisovania lekárov poskytovateľa všeobecnej alebo špecializovanej ambulantnej starostlivosti na zabezpečenie výkonu prehliadok mŕtvych tiel,“ zhrnul šéf komory.

Marian Kollár
Foto: SITA / Branislav Bibel

Špecialisti nechcú prehliadať vôbec

Ako jediné prijateľné riešenie sa zástupcom lekárov javí možnosť, že ÚDZS v prípade nezabezpečenia výkonu prehliadok mŕtvych tiel organizátorom alebo lekármi, ktorí majú vydané oprávnenia, zaradí do rozpisu iba tých lekárov poskytovateľa všeobecnej alebo špecializovanej ambulantnej starostlivosti na území príslušného samosprávneho kraja, ktorí dali ÚDZS vopred písomný súhlas a svoje zaradenie do zoznamu akceptovali.

Lekári poskytovateľa všeobecnej alebo špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ktorí budú v zmysle v súčasnosti platnej legislatívy povinne rozpisovaní na vykonávanie prehliadok mŕtvych, považujú túto povinnosť za absolútne neakceptovateľnú.

Jeden z dôvodov je podľa zverejnených informácií ten, že novela zákona najmä v časti zahrňujúcej špecialistov na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel bola prijatá bez akejkoľvek diskusie so zástupcami špecialistov, a preto prehliadky mŕtvych tiel odmietajú vykonávať, a to aj pod hrozbou sankcií.

Do júna po starom

Ako informovala hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová, šéf rezortu Tomáš Drucker v piatok na pôde Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou rokoval spolu s predsedom úradu Tomášom Haškom a so zástupcami SLK, SVLS, ASL a ZAP. Témou stretnutia boli prehliadky mŕtvych tiel a ich zabezpečovanie v jednotlivých regiónoch.

„Chcem poďakovať všetkým partnerom za konštruktívny prístup. Myslím si, že sme sa zhodli, že veľa medializovaných problémov pochádza z dezinformácií. Naším spoločným cieľom je, aby prehliadky mŕtvych tiel boli kontinuálne zabezpečené tak, ako tomu bolo doteraz,“ povedal po stretnutí Drucker.

Minister zdravotníctva zároveň zdôraznil, že od začiatku roka platí nový zákon, ktorého cieľom je sprofesionalizovanie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zároveň už budúci týždeň vyhlási verejnú súťaž pre organizátorov prehliadok mŕtvych tiel pre každý samosprávny kraj, ktorí následne s predpokladom od júna, budú plnohodnotne zabezpečovať prehliadky. Do toho času je potrebné zabezpečiť kontinuálne túto činnosť tak, ako to bolo doteraz.

Povinné prehliadky nebudú treba, verí Drucker

„V dôsledku rôznych typov informácií sa nám stávalo, že niektorí lekári, ktorí aj boli pripravení slúžiť, začali sťahovať svoje dobrovoľné žiadosti. Dohodli sme sa preto na tom, že zástupcovia ambulantného sektora vrátane Slovenskej lekárskej komory sa na úvod týždňa stretnú a budú sa snažiť spolu s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zlepšiť komunikáciu smerom dovnútra svojich členských základní s cieľom korektne vysvetliť lekárom problematiku,“ uviedol Drucker.

Ministerstvo zdravotníctva podľa šéfa rezortu považuje povinné prehliadanie tiel za krajný nástroj a keďže k tomu nebolo potrebné pristúpiť v januári a vo februári, kedy prehliadky boli zabezpečené na dobrovoľnej báze, je presvedčený, že k uvedenému krajnému riešeniu nebude potrebné pristúpiť ani v ostatných mesiacoch.

„Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa so zástupcami poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na piatkovom stretnutí dohodol, že v najbližšom čase bude hľadať spoločné riešenia, aby od marca do ukončenia verejného obstarávania boli prehliadky mŕtvych tiel zabezpečované na dobrovoľnej báze. Je v záujme úradu, aby aj v období do ukončenia verejného obstarávania na organizátora prehliadok, boli prehliadky mŕtvych tiel zabezpečené komplexne na celom území SR,“ uzavrel predseda ÚDZS Tomáš Haško.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie SLK Slovenská lekárska komoraÚDZS Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou