Lekárnici diskutovali o zmenách zákona o liekoch

Lekáreň
Foto: Pixabay.com

Zverejnené boli aj prvé výsledky celoslovenského projektu interakcie liekov.

Takmer 200 lekárnikov z celého Slovenska sa zúčastnilo 15. ročníka Zemplínskych lekárnických dní v Mestskom kultúrnom stredisku v Humennom. Podujatie počas uplynulého víkendu zorganizovala miestna lekárnická komora Slovenskej lekárnickej komory (SLeK).

Ako informovala Adriana Bednárová z PR agentúry zastupujúcej SLeK, hlavnou témou podujatia boli mýty vo farmácii, pričom súčasťou odborného programu boli prednášky na tému farmakoterapie pacientov vo vyššom veku, liečby diabetes mellitus, spokojnosti pacientov s lekárenskou starostlivosťou, elektronickej preskripcie, ako aj workshopy zamerané na biochemické merania, modernú individuálnu prípravu liekov a interakcie liekov.

Už 200 konzultácií

Zverejnené boli aj prvé výsledky celoslovenského projektu Interakcia liekov, ktorý je súčasťou osvetových kampaní SLeK.

Do projektu sa zapojilo už 197 lekární a za päť týždňov, odkedy je projekt dostupný verejnosti, sa v ňom zaregistrovalo 1085 pacientov a bolo zrealizovaných 200 konzultácií v lekárňach. „Celkovo bolo identifikovaných 1650 interakcií liekov rôznych stupňov klinickej závažnosti,“ uviedla Bednárová.

Predstavený bol aj projekt Zdravie do lekárne, ktorého odborným partnerom je SLeK.

Projekt umožňuje poskytovať pacientom pridanú hodnotu formou možnosti biochemických meraní tlaku, tepu, cukru a cholesterolu aj takým lekárňam, ktoré si to z finančných, alebo personálnych dôvodov nemôžu dovoliť.

Do projektu sa od januára tohto roku zapojilo 40 lekární, v ktorých sa uskutočnilo 83 meracích dní. Vyšetrených bolo viac ako 1200 pacientov, pričom asi 10 percent vyšetrených pacientov bolo odporučené dôkladnejšie vyšetrenie v ambulancii lekára.

Lekárnici sa venovali tiež spoločenskej úlohe farmaceuta a aktuálnym legislatívnym zmenám.

Vítajú navrhované zmeny v zriaďovaní lekární

„Vďaka korektnej spolupráci s ministerstvom zdravotníctva možno konštatovať, že rezort zdravotníctva vyhovel našej argumentácii v téme odbornej prevádzky verejnej lekárne a pripravil návrhy zmien v novele zákona o liekoch,“ uviedol prezident SLeK Ondrej Sukeľ.

Podľa návrhu Ministerstva zdravotníctva SR by malo byť poskytovanie lekárenskej starostlivosti umožnené buď fyzickej osobe – farmaceutovi s najmenej päťročnou praxou, resp. atestáciou, alebo právnickej osobe, ktorej bude takýto farmaceut štatutárnym orgánom.

Odborník – farmaceut bude musieť zároveň vždy konať v mene spoločnosti, ktorá prevádzkuje lekáreň.

„Takýmto spôsobom by sa mala zvýšiť odborná garancia komplexnej prevádzky lekární, podobne ako je to vo väčšine krajín v EÚ a zvýšiť profesionálna úroveň pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti,“ dodal Sukeľ.

Zemplínske lekárnické dni sú zároveň aj Memoriálom Jozefa Seginka, významného rodáka zemplínskeho regiónu a bývalého dekana Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave, ktorý osobne otváral 1. ročník Zemplínskych lekárnických dní v roku 2003 v Trebišove.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie SLeK Slovenská Lekárnická Komora