Lekárska komora žiada stiahnuť stratifikáciu, návrh nepovažuje za zásadnú reformu zdravotníctva

lekár
Foto: ilustračné, Getty Images
  • aktualizované 22. októbra, 16:56

Slovenská lekárska komora (SLK) opakovanie vyzýva ministerku zdravotníctva, aby stiahla návrh zákona o stratifikácii nemocníc z rokovania NR SR. Komora o tom informovala v otvorenom liste ministerke zdravotníctva.

„Do dnešného dňa nemala SLK možnosť s predkladateľom zákona konštruktívne, odborne a vecne diskutovať o zásadných nedostatkoch legislatívneho návrhu zákona,“ tvrdí prezident SLK Marian Kollár.

Je nevyhnutné oboznámiť sa s odbornými nedokonalosťami návrhu zákona, ktorý nielen SLK nemôže v žiadnom prípade v predkladanej podobe považovať za zásadnú reformu slovenského zdravotníctva, uvádza sa v otvorenom liste.

Ako uviedla SLK, aj po vysvetlení ich pripomienok ministerkou, je SLK naďalej presvedčená, že uvedený návrh zákona je nielen vytrhnutý z konceptu potreby riešenia problémov slovenského zdravotníctva, ale v navrhovanej podobe neprinesie žiadne zlepšenie ani dostupnosti zdravotnej starostlivosti, a už vôbec nie kvality jej poskytovania.

Problémy s financovaním

Za kľúčovú oblasť riešenia klesajúcej úrovne slovenského zdravotníctva považuje komora problémy jeho financovania. „A to nielen na úrovni celkového rozpočtu, konkrétne jeho výšky v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ, ale i problémy prerozdelenia uvedených finančných prostriedkov medzi poskytovateľov zabezpečujúcich zdravotnú starostlivosť pre našich občanov,“ povedal za Radu SLK Marian Kollár.

Definíciu verejnej minimálnej siete či už v oblasti ambulantnej alebo ústavnej považuje SLK za obsolentnú, „nakoľko údaje „tabuľky a počty“ boli z nášho pohľadu zjavne asi len prekopírované z dávnejšej minulosti, aj s neaktuálnym názvoslovím a v súčasnosti nespĺňajú kritériá a potreby zabezpečenia poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ informovala komora.

Zmena typológie nemocníc a ich premenovanie na lokálne, regionálne, národné a kompetenčné centrá podľa SLK nerieši samotný problém s poskytovaním ústavnej zdravotnej starostlivosti. Komora to vníma ako výmenu tabule na nemocnici, ktorá ani nelieči, ani nezlepší kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti.

Predložený legislatívny návrh tiež podľa komory nerieši v žiadnej kapitole otázky personálneho zabezpečenia nielen nemocníc. „Preto tzv. reforma nemocníc je bez súčasného riešenia personálnej otázky len ďalšie z nesystémových opatrení,“ uviedla SLK.

Zvyšovanie kompetencií poisťovní

Komora tiež uviedla, že v súčasnosti nie je možné zadefinovať správne a relevantné časové údaje k dĺžke čakacích lehôt, nakoľko zadefinovaniu reálnych časových lehôt musí v prvom rade predchádzať vyriešenie problému personálneho zabezpečenia poskytovania zdravotnej starostlivosti, vrátane zadefinovania optimálnej siete.

„Za významný krok k ďalšej destabilizácii systému považujeme zvyšovanie už aj tak neprimeraných kompetencií zdravotných poisťovní,“ konštatovala SLK. Kompetencie zdravotných poisťovní sa podľa komory rozširujú bez zadefinovania ich zvýšenej zodpovednosti v prípade pochybenia.

Ako uviedla SLK, takéto zvyšovanie právomocí umožňuje predovšetkým zdravotným poisťovniam, ekonomicky prepojeným s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, vytvárať podmienky na zníženie súťaže poskytovateľov a na zneužitie systému verejného zdravotného poistenia v záujme vybraných subjektov.

„Prijatím takéhoto zákona sa výrazným spôsobom môže zhoršiť nielen kvalita a dostupnosť zdravotnej starostlivosti na Slovensku, ale môže sa aj výrazným a negatívnym spôsobom vstúpiť do vlastníctva zdravotníckych zariadení a oslabiť postavenie štátu ohľadom jeho garancie poskytovania zdravotnej starostlivosti pre našich občanov. Tento návrh zákona je evidentným hazardom s fungovaním nášho zdravotníctva v gescii a regulácii štátu, ktorý sa len zakrýva frázami ako zdravá zmena či najväčšia zdravotnícka reforma desaťročia,“ uzavrela SLK.

Nepochopenie systému

Tvrdenie o výmene tabúľ na nemocnici je podľa ministerstva očividným nepochopením dnešného systému a taktiež návrhov rezortu. „Dnes typológia nemocníc absentuje takmer v každej podobe a práve toto považujeme za jednu z hlavých príčin súčasného neuspokojivého stavu ústavnej zdravotnej starostlivosti. Zaviesť poriadok v oddeleniach a pomerne výrazné odstránenie tzv. vyberania hrozienok bude viesť k zlepšeniu v systéme,“ uviedol rezort.

Ako ministerstvo informovalo, stretnutia so SLK týkajúce sa ozrejmenia stratifikácie sa uskutočnili 10. júla 2018 a 7. mája 2019. „Na týchto stretnutiach sa však zúčastňoval len pán prezident s právnym zástupcom SLK, bez účasti odborníkov, ktorí by predniesli svoje požiadavky. Dňa 20. mája 2019 sa uskutočnilo aj rozporové konanie k stratifikácii. Za SLK sa však na rokovaní zúčastnili len právni zástupcovia SLK,“ informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliašová. Ako dodala, SLK ani na jednom stretnutí neprezentovalo pripomienky konkrétnych odborníkov alebo odborných spoločností.

Definícia časovej postupnosti

Ako uviedla Zuzana Eliašová, napriek tvrdeniu SLK, že nie je možné čakacie lehoty vo veľkej miere definovať, sa ministerstvu tento cieľ po mnohonásobných konzultáciách s odborníkmi dosiahnuť podarilo.

„Podobne je to aj s novou ambulantnou sieťou, ktorej zmeny momentálne prechádzame s hlavnými odborníkmi a odbornými spoločnosťami. V už zverejnených legislatívnych návrhoch ste mohli postrehnúť definíciu časovej dostupnosti, ktorá ako jedna z viacerých regulácii zdravotných poisťovní zabezpečí zvýšenie ambulantnej dostupnosti,“ uviedla hovorkyňa rezortu. Ako konštatovala, medzi obmedzenia zdravotných poisťovní patrí napríklad povinnosť zazmluvniť poskytovateľov zaradených do verejnej minimálnej siete v minimálnom určenom rozsahu.

„Nesúhlasíme s tvrdením, že dôjde v prípade neplnenia niektorých výkonov k odzmluvneniu poskytovateľa. Táto povinnosť sa viaže výhradne na predmetný výkon a pevne veríme, že podstata naplnenia minimálneho počtu výkonov je predstaviteľom SLK jasná,“ uzavrela hovorkyňa ministerstva zdravotníctva.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Andrea KalavskáMarian Kollár
Firmy a inštitúcie MZ Ministerstvo zdravotníctva SRSLK Slovenská lekárska komora