Liečba rakoviny krvi stojí státisíce eur, tretina sú nepriame náklady

Róbert Babeľa
Róbert Babeľa

Liečba mnohopočetného myelómu, jednej formy rakoviny krvi, vyjde na státisíce eur. Podľa analýzy, ktorú predstavil vedúci Ústavu zdravotníckych disciplín Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Robert Babeľa, tvoria priame náklady 261 475 eur.

K tomu sa však pripočítavajú aj nepriame náklady. Štát vyjde jeden takýto pacient na 147 596 eur od diagnostikovania po smrť. Je to teda viac ako tretina celkových nákladov.

Je dobré, aby štát vedel, aké celkové náklady sú potrebné na pacientov s vážnymi a najmä často sa vyskytujúcimi onkologickými ochoreniami. Iba to nám umožní dlhodobo správne plánovať,“ vysvetľuje Babeľa.

Tieto údaje sú známe už od vlaňajška. Odborníci však upozorňujú, že napriek veľkým posunom v tejto oblasti má Slovensko stále čo doháňať.

Zdravotné a sociálne systémy treba prepojiť

Z dlhodobého hľadiska by sa štát mal pozerať na jednotlivé diagnózy komplexne: nielen z pohľadu zdravotných, ale aj sociálnych nákladov. „Tieto dva systémy by mali byť prepojené a pri vstupe nových zdravotníckych inovácií by mal byť hodnotený ich prínos z oboch uhlov pohľadu,“ dodáva Babeľa.

Prepojiť systémy zdravotnej a sociálnej starostlivosti na monitorovanie priamych a nepriamych nákladov vynaložených na liečbu onkologických pacientov navrhuje aj stredoeurópska analýza, ktorú v máji tohto roka realizovala maďarská agentúra Ideas & Solutions.

Hlavným cieľom analýzy bolo identifikovať a zhodnotiť rozdiely v dostupnosti liečby rakoviny krvi v rámci krajín strednej Európy,“ priblížil jeden z autorov štúdie Márk Molnár.

V štúdii sa hodnotila aktuálnosť klinických odporúčaní, prístup k úhrade liečby, dostupnosť relevantných klinických dát a úloha, ktorú v systéme hrajú pacientske organizácie.

Okrem Slovenska bolo do štúdie zahrnuté aj Poľsko, Česká republika, Maďarsko Slovinsko, Chorvátsko, Rumunsko a Bulharsko. Na porovnanie boli zvolené tri západoeurópske krajiny: Rakúsko, Francúzsko a Nemecko.

Lieky k nám prichádzajú neskoro

Slovensko sa v porovnaní 11 krajín umiestnilo v prípade mnohopočetného myelómu na ôsmom mieste.

Aj keď sa situácia na Slovensku v priebehu posledného roka zlepšila, stále sú tu vážne problémy s prístupom k moderným liečebným prípravkom. V porovnaní so zahraničím sa na trh dostávajú neskôr a tiež v zúženom režime a neskorších líniách ochorení,“ skonštatoval Molnár.

Slovensko by sa podľa neho tiež malo vysporiadať s manažmentom klinických registrov a zdravotníckych databáz. Malo by aj sformalizovať postavenie pacientskych organizácií v rozhodovacích procesoch.

Mnohopočetný myelóm

zhubné ochorenie krvi, ktoré je nevyliečiteľné, ale liečiteľné. Priemerný čas dožitia je štyri roky po stanovení diagnózy, zhruba 20 % z pacientov sa dožije 10 rokov. Ochorenie postihuje zväčša mužov vo veku 51 až 75 rokov. Priemerný vek pacienta je 63 rokov, no stále častejšie sa diagnóza objavuje u ľudí v produktívnom veku.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Márk MolnárRóbert Babeľa