Milióny za kloktacie testy do škôl bez verejného obstarávania. Vyhodnocovať sa budú v Rakúsku

Testovanie školákov, deti, sliny
Testovanie školákov na ochorenie COVID-19 pomocou kloktacích sád. Foto: Sieť nemocníc AGEL

Od pondelka 12. apríla sa na celom Slovensku otvoril prvý stupeň základných škôl a materské školy. Otvorené sú aj špeciálne školy, stredné zdravotnícke školy, stredné školy v posledných ročníkoch či ďalšie školské zariadenia.

Týmto dňom sa tiež zrušila podmienka, že na prezenčnej výučbe sa môže zúčastniť iba dieťa rodičov, ktorí nemajú homeoffice. Naďalej však platí podmienka pretestovania zákonného zástupcu a žiaka, ktorý navštevuje druhý stupeň základnej školy alebo vyššie.

Samotné deti v školách sa už vyše mesiaca testujú kloktacími PCR testami, s ktorými sú spokojní všetci – školy, rodičia aj deti. Záujem o neho preto stále stúpa, aj keď školy majú naďalej možnosť testovať žiakov aj antigénovými testami.

Bezplatné kloktacie testy sú určené primárne pre žiakov II. stupňa základných škôl. Ako uvádza Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, tieto testy sľubujú presnejšiu detekciu vírusu SARS-CoV-2 oproti antigénovým testom.

Ako to prebieha?

Kloktací test sa vykonáva výplachom ústnej dutiny žiaka fyziologickým roztokom alebo čistou vodou bez toho, aby bola nutná prítomnosť zdravotníckeho personálu. V slovenských školách tak na žiakov dohliada učiteľ alebo iný poverený zamestnanec.

Testovanie školákov, deti, sliny
Testovanie školákov na ochorenie COVID-19 pomocou kloktacích sád Foto: Sieť nemocníc AGEL

Odber sa robí prostredníctvom odberovej sady, ktorá obsahuje skúmavku, fyziologický roztok alebo nádobu na čistú vodu z vodovodu, podľa toho, o aký druh sady ide.

Môže obsahovať aj slamku slúžiacu na transport vzorky z úst do skúmavky, leták/štítok s identifikačným číslom vzorky, absorpčný papierik a bezpečnostné obalové vrecúško na odobratú vzorku, ktoré má ochrániť vzorky a okolie pri transporte.

Ďalšou z výhod je, že pri odbere vzorky nie sú potrebné žiadne špeciálne ochranné pomôcky okrem bežne používaných, ako je respirátor, rúško alebo štít, dobrovoľné sú ochranné rukavice.

Výsledok do 72 hodín

Zákonní zástupcovia žiakov, a teda aj samotní žiaci sa dozvedia výsledok testu najneskôr do 72 hodín od termínu vyzdvihnutia vzoriek zo školy poskytovateľom tejto služby, a to buď prostredníctvom zaslanej SMS správy alebo e-mailu.

Škola dostane sumárnu anonymizovanú informáciu o výsledkoch testovania žiakov vo formáte celkového počtu negatívne alebo pozitívne testovaných žiakov na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2, a to buď za celú školu alebo za jednotlivé testované skupiny.

Otázne je, ako vie škola s takýmito informáciami naložiť. Ak budú rodičia pozitívneho žiaka nezodpovední a napriek pozitívnemu testu ho pošlú do školy, bude to mať škola vôbec ako zistiť?

„Keďže pri registrácii na testovanie kloktaním sa uvádza, ktorú triedu daný žiak navštevuje, v prípade pozitívneho výsledku bude škola vedieť, o ktorú triedu, respektíve ročník ide. V prípade pozitívneho výsledku žiaka, škola ďalej postupuje podľa COVID školského semaforu,“ vysvetľuje ministerstvo.

COVID školský semafor

COVID školský semafor predstavuje priamu linku medzi ministerstvom školstva a riaditeľmi škôl. Ide o systém, do ktorého sa môže každý riaditeľ prihlásiť a kam by mal na dennej báze nahlasovať zmeny počtu detí pozitívne testovaných na COVID-19.

Žiaka, ktorý bude mať pozitívny výsledok z kloktacieho testu, by mala škola vylúčiť z vyučovacieho procesu, ako aj jeho najbližšie kontakty. Vyučovanie by mali prerušiť a školu dezinfikovať. Starostlivosť o žiaka preberá lekár.

Testovanie školákov, deti, sliny
Testovanie školákov na ochorenie COVID-19 pomocou kloktacích sád Foto: Sieť nemocníc AGEL

Dokument nazvaný Manuál COVID školský semafor pre základné školy však nikde nedefinuje, ako sa zachovať v prípade nezodpovednosti rodičov a takúto odpoveď sme nedostali ani od ministerstva školstva, aj keď nás na tento dokument odkázali.

V manuáli sa uvádza, že zákonný zástupca je povinný pozitivu či príznaky ochorenia nahlásiť škole, pričom všetky nasledujúce procesy by mali byť v súlade s platnými vyhláškami Regionálnych úradov verejného zdravotníctva SR.

Každý kraj zvlášť

Na samotné kloktacie testovanie sa ministerstvo takisto pozerá z regionálneho hľadiska. Zrejme preto sú poskytovateľom služby v tomto prípade pre jednotlivé kraje rozdielne spoločnosti. Štát zazmluvnil konkrétne štyri firmy.

Doteraz objednané kloktacie sady budú ministerstvo školstva dokopy stáť takmer 21 miliónov eur.

Pre Bratislavský samosprávny kraj odberové sady nakupuje, analyzuje, distribuuje, zbiera a výsledky oznamuje spoločnosť Cytophatos. Doteraz firma objednala 129 400 kusov sád za 2 523 300 eur.

Spoločnosť Klinická biochémia rovnaké služby zabezpečuje pre Žilinský samosprávny kraj, pričom objednaných bolo 131-tisíc kusov odberových sád pre jednu osobu spolu za 2 622 000 eur.

Prešovský samosprávny kraj má kloktacie sady k dispozícii na základe zmluvy ministerstva so spoločnosťou Unilabs Slovensko, ktorá zabezpečila 173 600 kusov v hodnote 3 470 264 eur. Ide o najvyššiu sumu, ale aj najvyšší počet sád.

Najnižšia cena

Pre zvyšné župy, teda Košický, Nitriansky, Trenčiansky a Trnavský kraj je poskytovateľom služby spoločnosť Unipharma. Celú službu ponúka za najnižšiu sumu, t.j. 18,16 eur za sadu (ostatné firmy za 19,50 eur, 19,99 eur a 20 eur).

Prečo sa ministerstvo nedohodlo na poskytovaní služby pre celé Slovensko s firmou, ktorá ponúka najlepšiu cenu?

„Počas verejného obstarávania sa do súťaže mohli prihlásiť všetci poskytovatelia takejto služby, avšak z priebehu súťaže a jej vyhodnocovania vyplynulo, že slovenskí poskytovatelia, ktorí sa uchádzali, vyhrali len v troch krajoch,“ odpovedali z odboru komunikácie rezortu školstva.

Dodali tiež, že o ďalšie kraje tieto firmy neprejavili záujem, naopak v ostatných krajoch bola ochotná poskytovať takúto službu práve spoločnosť Unipharma, a to „za najlepších podmienok v zmysle vyhlásenej súťaže“.

Rakúske laboratórium

Zaujímavé je, že ponúknuť najnižšiu sumu sa firme podarilo aj napriek tomu, že testy budú vyhodnocovať v Rakúsku, čo portálu vZdravotníctve.sk potvrdilo aj ministerstvo. Unipharma službu zabezpečuje prostredníctvom rakúskeho partnera.

Je ním veľkokapacitné akreditované laboratórium, ktoré bude vzorky z kloktacích sád schopné analyzovať za 6,65 eur za kus, pričom napríklad Cytophatos si analýzu nacenil na 13,70 eur, Klinická biochémia na 15 eur a Unilabs Slovensko na 14,55 eur.

Na strane druhej, zatiaľ čo zvyšné firmy si za distribúciu sád, ich následný zber a oznámenie výsledku účtujú sumy od 10 do 30 eurocentov, Unipharma ich nacenila na 1,83 eur v prípade distribúcie, ako aj zberu a na 1,25 eur za oznámenie výsledku.

Priame rokovanie

Všetky zmluvy so spoločnosťami boli podpísané k 1. alebo 2. marcu tohto roka, no nie je jasné, dokedy platia. Neuzatvárali sa totiž na základe verejného obstarávania, ale na základe priameho rokovania.

V zákone o verejnom obstarávaní sa definuje, že uzatvoriť zmluvu na základe priameho rokovania je možné z dôvodu mimoriadnej udalosti, a teda ak „vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž.“

Otázne je, či vzhľadom na už viac ako rok trvajúcu pandémiu obstarávateľ skutočne bol v časovej tiesni a nemohol verejnú súťaž uskutočniť.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SRRÚVZ Regionálny úrad verejného zdravotníctva