Ministerstvo chce prepojiť zdravotnícke informačné systémy, odborníci upozorňujú aj na riziká

lekár
Foto: ilustračné, Thinkstock

Národný projekt ministerstva zdravotníctva má prepojiť informačné systémy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti patriacich pod rezort zdravotníctva a vybudovať jeden informačný systém pre podporu manažérskeho rozhodovania.

V tlačovej správe o tom informoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Úrad v pondelok uverejnil vyzvanie na projekt „Implementácia a integrácia podporného informačného systému„. Projekt má trvať 24 mesiacov, jeho náklady budú vyše 6 mil. eur.

Získal zväčša pozitívne reakcie

Projekt prešiel aj hodnotením odborníkov zo Slovensko.Digital, kde získal zväčša pozitívne reakcie. „Celkovo hodnotíme projekt pozitívne najmä z pohľadu možných biznis prínosov a ich dopadu na zefektívnenie a zvýšenie transparentnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,“ uvádza iniciatíva Slovensko.Digital.

Za riziko v projekte považujú predovšetkým veľmi optimisticky nastavený harmonogram projektu a tiež oblasť ľudských zdrojov.

Za nedostatky v príprave projektu považujeme podceňovanie plánovaných interných ľudských zdrojov na zabezpečenie podpory a prevádzky informačného systému na strane Ministerstva zdravotníctva SR, ktorého interné kapacity v oblasti informačných technológií sú značne poddimenzované,“ uvádza Slovensko.Digital.

Pracuje s dvomi dátovými zdrojmi

V súčasnosti analytický tím Úradu pre riadenie podriadených organizácií (ÚRPO) pracuje s dvomi dátovými zdrojmi.

Prvým z nich sú štatistické dáta z Národného centra zdravotníckych informácií, ktorý prevádzkuje a napĺňa zdravotnícke registre, a druhým je vlastná databáza MZ SR založená na internom zbere dát od jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS).

Dáta sú dostupné s časovým oneskorením a s takými dátami je veľmi náročné pracovať. Výrazne to ovplyvňuje kvalitu a včasnosť analýz potrebných pre následné manažérske rozhodnutia,“ vysvetlila generálna riaditeľka Úradu pre riadenie podriadených organizácii MZ SR Monika Červenková.

Zlepší celkovú kvalitu

Nový informačný systém by mal zbierať dáta v širšom rozsahu ako poskytuje NCZI. „Okrem podrobnej štruktúry ekonomických a medicínskych dát vedúcich k benchmarkingu hospodárenia vnútorných organizačných jednotiek PZS bude zabezpečovať aj zber dát potrebných pre štandardizáciu verejného obstarávania nemocníc. Vďaka tomu dokáže štát zabezpečiť potrebný materiál a služby pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti za nižšie ceny a rýchlejšie, keďže samotným nemocniciam ubudne administratívna náročnosť,“ informoval ÚPVII.

Integráciou procesov ako rozpočtovanie, plánovanie, centrálny nákup, ale aj riadenie aktív, ľudských zdrojov či controlling rezort zdravotníctva docieli vyššiu prevádzkovú a nákladovú efektivitu, zlepší celkovú kvalitu a dostupnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ priblížil cieľ, ktorý má projektom rezort zdravotníctva dosiahnuť, generálny riaditeľ IT sekcie ÚPVII Jaroslav Kmeť.

Národný projekt „Implementácia a integrácia podporného informačného systému“ nadväzuje na národný projekt „Transformácia vnútorných procesov a zefektívnenie správy podriadených organizácii Ministerstva zdravotníctva SR“. Vyzvanie na uvedený národný projekt je zverejnené na webových stránkach www.vicepremier.gov.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 21. októbra 2019.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MZ Ministerstvo zdravotníctva SR