Ministerstvo hľadá nového predsedu úradu pre dohľad, záujemcovia sa môžu hlásiť

údzs
Foto: SITA / Tomáš Benedikovič

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je už tretí mesiac bez predsedu. Koncom októbra skončil v tejto funkcii Tomáš Haško, keď ho vláda odvolala.

Výber nového predsedu sa oddialil, keď vtedajšia ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská podala demisiu. Ministerstvo zdravotníctva, už aj pod vedením premiéra Petra Pellegriniho, hľadalo spôsob, ako obsadiť pozíciu šéfa úradu transparentným a otvoreným spôsobom.

Ministerstvo teda zatiaľ zverejnilo výzvu, aby sa mu prihlásili záujemcovia o funkciu predsedu ÚDZS.

Nejde o výberové konanie, uchádzači len prejavia záujem

Ako rezort informoval, uchádzači majú čas prihlásiť sa písomne do 24. januára. Ako sa bude spomedzi záujemcov vyberať, ministerstvo ešte len povie.

Vyhýba sa spojeniu „výberové konanie“, ani medzi požadovanými dokumentmi sa nenachádza podmienka predloženia projektu riadenia. To býva obvykle pri súťaži na miesta riaditeľov nemocníc.

Zákon pritom jednoducho hovorí, že predsedu úradu navrhuje minister zdravotníctva a vymenúva (a odvoláva) vláda. Kandidát musí splniť kvalifikačné predpoklady, byť bezúhonný a dôveryhodný, no o konkrétnej osobe, ktorú nominuje, rozhoduje výlučne minister. Zákon nevyžaduje žiadne výberové konanie.

Ako sa prihlásiť

Záujemcovia musia do 24. januára 2020 doručiť na ministerstvo dokumenty s označením „UDZS- neotvárať“ na obálke. Pri doručovaní poštou rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke, pri osobnom odovzdaní dátum na pečiatke podateľne ministerstva.

V obálke sa majú nachádzať:

  • životopis, ktorým uchádzač preukáže splnenie podmienok vyplývajúcich z § 22 ods. 4 písm. a), c) a e) zákona,
  • kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní, preukazujúci splnenie podmienky podľa § 22 ods. 4 písm. b) zákona,
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
  • čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti v zmysle § 33 ods. 3 písm. a) zákona,
  • čestné vyhlásenie uchádzača, že údaje uvedené v životopise sú pravdivé,
  • súhlas so spracúvaním osobných v súvislosti s posudzovaním predložených dokladov osoby, a/alebo za účelom zverejnenia osobných údajov v súvislosti s touto výzvou a/alebo za účelom poskytnutia osobných údajov osoby tretím stranám.
Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Peter PellegriniTomáš Haško
Firmy a inštitúcie ÚDZS Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou