Ministerstvo zdravotníctva chce podporiť vstup nových inovatívnych liekov na slovenský trh

lieky
Ministerstvo zdravotníctva chce podporiť vstup nových inovatívnych liekov na náš trh. Foto: Thinkstock

Ministerstvo zdravotníctva SR chce podporiť vstup nových inovatívnych liekov na náš trh.

Zároveň plánuje podporiť vstup generických a biologicky podobných liekov, ktoré zabezpečujú znižovanie nákladov vynakladaných na lieky z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.

Nové terapie pre pacientov

Vyplýva to z predbežnej informácie k príprave novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia.

Prioritnou motiváciou novelizácie zákona je podľa rezortu zdravotníctva zabezpečiť pre pacientov nové terapie, ktoré sú bežne dostupné v iných európskych krajinách. Rezort očakáva začiatok pripomienkového konania v auguste.

Nedostatky právnej úpravy

Cieľom tohto návrhu je tiež priniesť preventívne opatrenia, ktoré budú predchádzať odchodu nenahraditeľných liekov z úhradového systému. Zvýšiť sa má aj efektívnosť a účelnosť vynakladania verejných zdrojov na lieky a ostatné zdravotnícke technológie, zjednodušiť a zefektívniť sa majú aj rozhodovacie procesy.

„V súčasnosti nie je na Slovensku štandardne hradená väčšina nových inovatívnych liekov. Ich úhrada je aktuálne zabezpečovaná prostredníctvom individuálnych schválení jednotlivých zdravotných poisťovní, v dôsledku čoho prístup pacientov k liečbe inovatívnymi liekmi z prostriedkov verejného zdravotného poistenia sa v závislosti od zdravotnej poisťovne líši,“ zhodnotilo ministerstvo aktuálny stav.

Nedostatky aktuálnej právnej úpravy sa prejavujú aj v súvislosti s určením maximálnej výšky celkových finančných prostriedkov, ktoré je možné vynaložiť na úhradu toho ktorého lieku. Jej určenie súčasný mechanizmus neumožňuje.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MZ Ministerstvo zdravotníctva SR