Ministerstvo zdravotníctva hľadá členov predstavenstav do SÚSCCH, uchádzači vypracujú projekt

Suscch
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb. Foto: www.facebook.com

Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcií troch členov, a to zástupcov štatutárneho orgánu, teda predstavenstva v spoločnosti Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb.

Bezúhonnosť a aspoň päťročná prax

Informoval o tom rezort na oficiálnych stránkach. Záujemcovia môžu podať žiadosti spolu s požadovanými dokladmi do 23. novembra na adresu ministerstva zdravotníctva.

Od záujemcov sa vyžaduje bezúhonnosť, spôsobilosť na práve úkony a vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického alebo právnického smeru alebo získané v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti spoločnosti. Potrebná je tiež preukázaná prax v riadiacich funkciách v dĺžke najmenej päť rokov, dôveryhodnosť a odborná spôsobilosť.

Projekt stratégie rozvoja

Uchádzači musia zároveň vypracovať projekt stratégie rozvoja spoločnosti zameraný na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia, zefektívnenie chodu spoločnosti, zvýšenie efektívnosti vo využívaní finančných zdrojov, personálnu politiku, riešenie aktuálnych problémov, presne definovanie cieľa projektu a spôsobu na jeho dosiahnutie, perspektívy a spôsoby uplatnenia projektu v praxi.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom