Ministerstvo zdravotníctva hľadá nájomcu do časti liečebného ústavu na Prednej Hore

Ministerstvo zdravotníctva SR
Foto: ilustračné, SITA/Diana Černáková.

Ministerstvo zdravotníctva chce prenajať priestory „bývalej pošty“ v hlavnej budove Odborného liečebného ústavu psychiatrického (OLÚp) Predná Hora. Informovalo o tom na svojej webovej stránke.

Prenájom najviac na päť rokov

Ide o prenájom nehnuteľného, dočasne prebytočného prioritného majetku o výmere takmer 54 metrov štvorcových, ktorý sa môže dať podľa zákona do nájmu najviac na päť rokov.

„Priestory sú vhodné napríklad na využitie stanice záchrannej zdravotnej služby,“ uvádza sa v oznámení o výbere záujemcov o uzavretie nájomnej zmluvy.

Verejné otváranie obálok

Minimálna cena za prenájom nebytových priestorov je stanovená na 55,656 eura za meter štvorcový ročne bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Ponuky vyhodnotí správna rada ústavu na verejnom otváraní obálok s ponukami, pričom jediným kritériom pre úspešnosť záujemcu o uzatvorenie nájomnej zmluvy je podľa zákona najvyššia cena. Uzavretie nájomnej zmluvy schvaľuje správna rada ústavu dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov. Na uzatvorenie nájomnej zmluvy sa zároveň vyžaduje predchádzajúci súhlas všetkých zakladateľov ústavu.

Lehota na predloženie ponúk záujemcov je do 16. októbra tohto roku, avšak najmenej 30 dní od zverejnenia oznámenia na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MZ Ministerstvo zdravotníctva SROdborný liečebný ústav psychiatrický n.o. (OLÚp) Predná Hora