Ministerstvo zdravotníctva odštartovalo osvetu hygienických návykov

Umývanie rúk, hygiena
Foto: ilustračné, Thinkstock

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie Zdravé regióny počas letných prázdnin odštartovalo osvetové aktivity na upevňovanie hygienických návykov.

Ako informovalo v tlačovej správe, činnosti majú upevniť hygienické návyky detí predškolského a mladšieho školského veku, ktoré žijú v prostredí zníženého hygienického štandardu.

Pomôcky na realizáciu osvetových aktivít na tému Hygiena sa od druhého júlového týždňa distribuujú do 251 lokalít na celom Slovensku. Medzi 257 asistentov osvety zdravia sa prerozdelilo 32 tisíc pracovných listov, 8 tisíc knižiek o bábike, farebné ceruzky a hygienické pomôcky na realizáciu osvetových aktivít na tému Hygiena rúk, Dentálna hygiena a Hygiena celého tela.

Ochrana pred infekciami

Správanie súvisiace so zdravím je potrebné upevňovať a podporovať najmä v detskom veku. Správne a pravidelné postupy osobnej hygieny nielen v prostredí zníženého hygienického štandardu pôsobia ako účinná prevencia pred niektorými infekčnými ochoreniami,“ uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

V prostredí zníženého hygienického štandardu zohráva hygiena významnú úlohu pri prevencii infekčných ochorení. Každá lokalita, v ktorej pôsobíme, má svoje špecifiká. Zlé materiálne podmienky na úrovni komunity a domácností vedú k zvýšenému riziku infekčných ochorení. Osvetové aktivity, ktoré realizujú naši pracovníci, sú dôležité pre prevenciu a zdravie všetkých obyvateľov,“ vysvetlila riaditeľka príspevkovej organizácie Zdravé regióny Tatiana Hruštič.

Školenia na osvetové aktivity absolvovalo 257 asistentov osvety zdravia a 24 koordinátorov. Pôsobia v 251 lokalitách s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Vzdelávacie aktivity a tréning prebiehal podľa metodiky osvetovej aktivity, ktorá zohľadňuje špecifiká prostredia, v ktorom cieľová skupina žije. Nosnou časťou tréningov bol nácvik správnych postupov so zreteľom na podmienky detí marginalizovaných rómskych komunít,“ informovalo MZ.

Knižka o bábike

Metodika je doplnená špeciálnou publikáciou pod názvom Knižka o bábike. Určená je cieľovej skupine detí vo veku od troch do deviatich rokov. Knižka výnimočným spôsobom dopĺňa aktivity, ktoré podporujú proces v oblasti upevňovania hygienických návykov.

Metodika je súčasťou národného projektu Zdravé komunity 2A, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Realizátorom projektu je príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR Zdravé regióny. Jej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Andrea KalavskáTatiana Hruštič