Na Slovensku vlani pribudlo 354 nových prípadov chorôb z povolania

Bolesť
Foto: Thinkstock

Zdravotníctvo je štvrtou najrizikovejšou oblasťou, v ktorej sa choroby z povolania vyskytujú

Najohrozenejší chorobami z povolania sú pracujúci medzi 50. až 59. rokom života. Až 48,9 % (173 zamestnancov) zo všetkých hlásených chorôb z povolania bolo evidovaných práve v tejto vekovej skupine. Vyplýva to z každoročne vydávanej publikácie Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), ktorá sumarizuje štatistiku chorôb z povolania.

V minulom roku na Slovensku pribudlo 354 nových prípadov chorôb z povolania (207 mužov a 147 žien). Ich počet sa oproti roku 2016 zvýšil o 38 prípadov. V prepočte na 100-tisíc pracujúcich to predstavuje 14 novovzniknutých chorôb z povolania s vyšším počtom u mužov (14,9).

Najviac ohrozené sú končatiny

Podobne ako v minulých rokoch, aj v roku 2017 bola najčastejšie hlásenou chorobou z povolania choroba končatín z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia (celkovo 178 zamestnancov, čo predstavuje viac ako polovicu zo všetkých hlásených chorôb z povolania 50,3 %).

Druhým najčastejším bolo ochorenie končatín z vibrácií s 59 hlásenými prípadmi (16,7 %). Ďalšími v poradí boli infekčné a parazitárne ochorenia (30 zamestnancov, t.j. 8,5 %), porucha sluchu z hluku (26 zamestnancov, a teda 7,3 %) a profesionálne dermatózy (26 zamestnancov, konkrétne 7,3 %).

„Z diagnóz, na základe ktorých boli vlani zamestnancom uznané choroby z povolania, dominoval syndróm karpálneho tunela (42 žien a 34 mužov),“ priblížilo NCZI.

Zdravotníctvo štvrté najrizikovejšie

Najviac novopriznaných chorôb z povolania hlásili v uplynulom roku zdravotnícke zariadenia v Košickom (36,2 %), v Žilinskom (28 %) a v Banskobystrickom kraji (20,3 %). Najmenej hlásení NCZI zaevidovalo z Nitrianskeho (0,6 %) a z Trnavského kraja (1,4 %).

Podľa sídla organizácie, kde choroba z povolania vznikla, bol najvyšší počet chorôb z povolania hlásený v Košickom (26,6 %), v Banskobystrickom (24 %) a v Žilinskom kraji (17,2 % ).

Najrizikovejšími odvetviami, kde dochádza k chorobám z povolania najčastejšie, sú priemyselná výroba (200 prípadov), ťažba a dobývanie (62), poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov (32) a zdravotníctvo (28).

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie NCZI Národné centrum zdravotníckych informácií