Národný ústav detských chorôb vyhlásil tender, chce vybudovať Chirurgicko-intenzivistický pavilón

pacient, nemocnica, dieťa
Foto: ilustračné, Getty Images

Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) chce vybudovať Chirurgicko-intenzivistický pavilón. „Vybudovaním pavilónu chceme vytvoriť také podmienky pre detských pacientov s úrazmi a potrebou chirurgickej a intenzívnej zdravotnej starostlivosti, ktoré nám umožnia zachrániť viac životov a prinavrátiť zdravie viacerým pacientom, lebo od včasne a správne poskytnutej zdravotnej starostlivosti sa ďalej odvíja celý život týchto detí. Na Slovensku v súčasnosti chýbajú lôžka pre dlhodobo ventilovaných pacientov,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa NÚDCH Dana Kamenická.

Národný ústav vyhlásil verejnú súťaž na inžinierske projektovanie. Podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je predpokladaná hodnota zákazky takmer 1,3 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Všetko pod jednou strechou

Ako Kamenická vysvetlila, od postavenia budovy vtedajšej Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou fungujú jednotlivé pracoviská v rovnakých priestoroch bez výraznejšej modernizácie.

Pre viaceré odbory, ale aj vzhľadom na náročnosť a závažnosť diagnóz, spektrum pacientov a špecifiká pracovísk už nie sú vyhovujúce. Súčasné priestorové možnosti NÚDCH neumožňujú zabezpečiť tieto požiadavky a úlohy len prestavbou.

Preto potrebujeme vybudovať v plánovanom pavilóne nové operačné sály pre traumatologické, neurochirurgické, spondylochirurgické, endoprotetické, artroskopické, endoskopické, cievne, očné, mikrochirurgické, urologické operácie a transplantácie a väčšiu Detskú kliniku intenzívnej medicíny (DKAIM) s rozšírenými lôžkami pre dlhodobo ventilovaných pacientov a jednotku intenzívnej starostlivosti pre celú nemocnicu s plávajúcimi lôžkami využívanými podľa aktuálnej potreby. To všetko potrebujeme mať takpovediac pod jednou strechou, aby sme minimalizovali transporty detí v rámci nemocnice,“ informovala hovorkyňa NÚDCH.

V národnom ústave sa podľa Kamenickej zvyšuje trend operácií v dôsledku úrazov a tiež počet pacientov s najzávažnejším zdravotným stavom z celého Slovenska. „Chceme tak pomocou plánovaného pavilónu vytvoriť podmienky na špičkovú zdravotnú starostlivosť pre každé dieťa,“ dodala.

Zákazku nedelia na časti

Ako Kamenická konštatovala, tiež je potrebné vybudovanie nového moderného pracoviska DKAIM s dostatočným lôžkovým fondom na resuscitačnú, intenzívnu a intermediárnu starostlivosť s boxovým systémom, možnosťou dlhodobej chronickej umelej ventilácie pľúc a nových operačných sál dostupných pre všetkých kriticky chorých detských pacientov NÚDCH, regiónu a zároveň celého Slovenska.

Táto modernizácia je nevyhnutná aj na zabezpečenie ďalšieho rozvoja detských operačných odborov s následnou komplexnou pooperačnou intenzívnou starostlivosťou na pracovisku s adekvátnym priestorovým členením, najvyšším hygienicko – epidemiologickým štandardom, najmodernejším prístrojovým vybavením a adekvátnym personálnym zabezpečením,“ uviedla hovorkyňa národného ústavu.

Súčasťou zákazky je spracovanie štúdie, projektové práce a ďalšie súvisiace činnosti, pozostávajúce z vypracovania a dodania projektovej dokumentácie pre účely územného konania a vydania územného rozhodnutia, vypracovania a dodania projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania a vydania stavebného povolenia, vypracovania a dodania realizačnej projektovej dokumentácie stavby, výkon autorského dozoru po dobu realizácie stavby a technicko-ekonomické hodnotenie dokončenej stavby. Súčasťou predmetu zákazky je tiež výkon inžinierskej činnosti spočívajúci v zabezpečení právoplatného územného rozhodnutia na stavbu, právoplatného stavebného povolenia na stavbu a informačný 3D model budovy.

Zákazka sa nedelí na časti, keďže ide o kompaktný súbor činností vzájomne vecne prepojených a zahŕňajúcich i autorské práva k zhotovovanej projektovej dokumentácii vo všetkých jej štádiách, pričom jednotlivé čiastkové činnosti na seba vzájomne neoddeliteľne nadväzujú,“ uvádza sa v súťažných podkladoch. NÚDCH požaduje zábezpeku ponuky vo výške 50-tisíc eur. Zákazka má trvať 12 mesiacov. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť je do 16. decembra tohto roka.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom