Nemocnice zhodnotili aj poistenci Unionu

univerzitná nemocnica Martin, UNM
Foto: SITA/Milo Fabian

Svetlo sveta uzrel ďalší rebríček spokojnosti pacientov. Tentoraz to boli poistenci zdravotnej poisťovne Union.

Nemocnice si v očiach poistencov Unionu tento rok pohoršili, vyplynulo z prieskumu.

V porovnaní s prieskumom z minulého roku, kedy dostali ústavné zdravotné zariadenia od poistencov priemernú známku 1,65, si tento rok v ich očiach nemocnice pohoršili a ohodnotili ich známkou 1,79.

Poistenci hodnotili anonymne a zdravotnícke zariadenia dostávali v prieskume známky od 1 po 5.

„Názory a osobné skúsenosti našich poistencov sú pre nás dôležitým zdrojom informácií a spätnej väzby. Prostredníctvom našej internetovej aplikácie si môžu poistenci porovnať nemocnice a ich oddelenia, a to nielen čo sa týka spokojnosti pacientov, ale aj z pohľadu ostatných indikátorov kvality,“ uviedla Elena Májeková, členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne.

Bodovali tie isté nemocnice, čo u ostatných poisťovní

Tento rok najlepšie z prieskumu spokojnosti poistencov Unionu vyšli nemocnice v Žilinskom kraji, nasleduje Košický a Banskobystrický kraj.

Medzi fakultnými a univerzitnými nemocnicami bola najlepšie ohodnotená Univerzitná nemocnica Martin.

Nasleduje Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok a na tretej priečke sa umiestnila FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici s priemernou známkou za všetky tri nemocnice 1,59.

Poradie tak kopíruje rebríček spokojnosti poistencov VšZP. Podobné poradie stanovili aj poistenci Dôvery.

Špecializované ústavy sú najlepšie na východe

Na prvých troch priečkach medzi špecializovanými nemocnicami sa umiestnili Kardiocentrum Nitra, Clinica orthopedica Bratislava a Národné rehabilitačné centrum Kováčová s priemernou známkou 1,04.

Zo všeobecných nemocníc sa najlepšie umiestnili Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní Bratia, Nemocnica svätého Michala a Nemocnica na okraji mesta v Partizánskom s priemernou známkou 1,25.

Prvenstvo medzi tromi srdcovocievnymi, ako aj  tromi onkologickými ústavmi v oboch prípadoch obhájil východ Slovenska.

Nespokojní so stravou

Oproti minulému roku poistenci Union zdravotnej poisťovne, ktorí boli v roku 2018 hospitalizovaní, hodnotili o niečo horšími známkami skoro všetky otázky.

Poistenci boli spokojnejší len s dĺžkou hospitalizácie, ktorá bola podľa ich názoru primeraná k ich zdravotnému stavu.

Podľa pacientov sú najväčšie nedostatky, rovnako ako aj v minulosti, v kvalite stravy a v kvalite ubytovania.

Pacienti boli o niečo menej spokojní aj s informáciami od ošetrujúcich lekárov a sestier.

Preťažení pracovníci = neuspokojivé správanie sa

Rovnako menšiu spokojnosť vyslovili aj so správaním lekárov a sestier.

Podľa dobrovoľne vyplnených komentárov našich poistencov v dotazníku, sa na správaní zdravotníckych pracovníkov odzrkadľuje ich celkový nedostatok a prepracovanosť.

„Klesajúca spokojnosť pacientov a jej príčiny len akcentujú naliehavosť potreby realizácie stratifikácie slovenských nemocníc,“ zdôraznila Májeková.

Projekt je pripravený s cieľom zvýšiť počet zdravotníckych pracovníkov na jedného pacienta i zdroje do nemocničnej infraštruktúry. „Veríme, že spolu so zvýšenou bezpečnosťou a kvalitou poskytovanej zdravotnej starostlivosti prinesie aj zásadne zvýšenú spokojnosť liečených pacientov,“ dodala.

Podrobnejšie informácie z prieskumu spokojnosti pacientov, vyhodnotenie indikátorov kvality za rok 2018, ako aj vyhodnotenie vlastných indikátorov kvality Union zdravotnej poisťovne je možné nájsť na internetovej stránke poisťovne.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Union poisťovňa