Nezabudnite - z 13. a 14. platu je potrebné odviesť zdravotné odvody

Family with stethoscope and a red heart. Concepts of a physical examination and health insurance.
Foto: Getty Images

Od 1. januára 2021 platí novela zákona o dani z príjmov, ktorý zrušil oslobodenie 13. a 14. platu od dane z príjmov a zdravotných odvodov. V praxi to znamená, že tieto mzdy vyplatené zamestnancom v roku 2021 a neskôr, sú súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca a zamestnávateľ je povinný aj z tohto príjmu odviesť preddavok na poistné.

Preddavok na poistné je splatný v deň, ktorý je určený na výplatu príjmov zamestnancov za príslušný kalendárny mesiac. V prípade ak zamestnávateľ nemá určený presný deň výplaty príjmov zamestnancov, preddavok na poistné za príslušný kalendárny mesiac je splatný posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí preddavok na poistné.

Zdravotné odvody, teda preddavky na poistné, je možné uhradiť bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa na príjmový účet príslušnej pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne, poštovou poukážkou na príslušnú pobočku, prípadne v hotovosti alebo platobnou kartou na kontaktnom mieste.

Pri platení preddavkov na poistné na zdravotné poistenie je variabilným symbolom zamestnávateľa identifikátor oznámený pri prihlasovaní sa do zdravotnej poisťovne – spravidla ide o IČO doplnené na konci dvomi nulami alebo kódom pobočky, prípadne číslo platiteľa pridelené pobočkou VšZP.

Pri platení preddavku na poistné na zdravotné poistenie je špecifickým symbolom zamestnávateľov obdobie, za ktoré má byť preddavok zaplatený. Udáva sa v tvare RRRRMM, kde R je označenie roka a M označenie mesiaca, konštantný symbol je 3558. Všetky potrebné informácie na  platenie poistného a preddavkov na poistné, sú uvedené na stránke https://www.vszp.sk/platitelia/platenie-poistneho/identifikacia-platieb/.

Informačný servis

Ďalšie k téme

    Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
    Firmy a inštitúcie VšZP Všeobecná zdravotná poisťovňa