NKÚ našiel nevýhodné zmluvy v štátnej firme Biont

Computer tomography 62942_1280.jpg
Foto: Pixabay.com
Spolupráca s firmou Dr. Magnet mala priniesť Biontu zisk, výsledkom bola strata

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) upozornil na nevýhodné zmluvy štátnej firmy Biont. Tie uzavrela so súkromnou firmou Dr. Magnet. NKÚ hovorí o nevyváženosti zmluvných podmienok a nevýhodnosti zmlúv.

Spoločnosť Biont so 100 % účasťou štátu ako jediná v SR vyrába lieky – rádiofarmaká, určené na diagnostiku, vyšetrovanie primárne onkologických ochorení. Súčasne túto diagnostiku v ostatných rokoch aj aktívne vykonáva.

So spoločnosťou Dr. Magnet štátna firma zabezpečuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti na pracovisku nukleárnej medicíny. No Dr. Magnet pôsobí v porovnateľnej oblasti ako Biont, upozorňuje NKÚ.

Biont z pohľadu NKÚ

BIONT je štátna akciová spoločnosť orientovaná na oblasť nukleárnej medicíny, osobitne na pozitrónovú tomografiu (PET). Bola založená v roku 2004 v nadväznosti na projekt výstavby Cyklotrónového centra SR.

Od svojho vzniku až do roku 2013 hospodárila so stratou. Od roku 2014 vykazuje kladný výsledok hospodárenia, čo ovplyvnil hlavne nárast výroby rádiofarmák, ako aj priame poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom.

Časť tejto produkcie spotrebuje vlastné zariadenie nukleárnej medicíny (PET Centrom) a časť je dodávaná externým odberateľom. V roku 2016 klesli tržby z predaja rádiofarmák externým odberateľom, avšak narástla spotreba vlastným pracoviskom, čo pozitívne ovplyvnilo hospodárenie spoločnosti ako celku. Výnosy v r. 2017 tak dosiahli viac ako 6 mil. eur, čo predstavovalo nárast o 27 % oproti roku 2013.

Zmluvy úspory nepriniesli

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti na pracovisku nukleárnej medicíny tvorí vyše 60 % z celkových tržieb Biontu.

S firmou Dr. Magnet uzavrel v roku 2011 tri zmluvy (o nájme materiálno-technického vybavenia, mandátnu zmluvu o zariaďovaní personálneho zabezpečenia a zmluvu o spolupráci). V roku 2012 pribudla aj zmluva o využívaní podielu strojového času prístroja PET.

Zmluvy uzatvorené s uvedenou spoločnosťou však boli podľa NKÚ nevyvážené v neprospech spoločnosti Biont. Povinnosti a sankcie za nedodržanie zmlúv prevažovali nad povinnosťami a sankciami súkromnej spoločnosti.

Podľa predpokladov z roku 2011 mal zisk za 8 rokov dosiahnuť 956 tisíc eur. Zo zistení kontrolórov však vyplýva, že celkovým výsledkom tohto zmluvného vzťahu za roky 2012 až 2017 bola strata 125 898 eur.

„Uzatvorenie zmlúv teda nemalo očakávaný, pozitívny vplyv na hospodárenie Biont,“ skonštatoval NKÚ.

Kontrolóri preto v záveroch kontroly konštatujú, že spolupráca s touto spoločnosťou bola pre BIONT nevýhodná a nenapĺňala princípy hospodárnosti či efektívnosti.

Ct_ilustr.jpg
Foto: Pixabay.com

Opäť právne služby

V rámci ostatných služieb bolo zistené neopodstatnené vynaloženie finančných prostriedkov na právne služby, ktoré mali definovať, či je spoločnosť Biont subjektom verejného obstarávania alebo nie.

Biont uzatvoril zmluvu na spracovanie komplexného nastavenia interných procesov verejného obstarávania, Následne sa však rozhodlo, že sa nebude identifikovať ako verejný obstarávateľ.

Kontrolóri NKÚ tiež zistili, že spoločnosť vynaložila nemalé financie na majetok, ktorý nevyužívala. Ide napr. o projektovú dokumentáciu pre rekonštrukciu stavby, ktorá nebola realizovaná (285 tis.), či na kúpu softvéru, ktorý nebol sfunkčnený (6,7 tis.), alebo na prepravu a umiestnenie darovaného zariadenia (iónového projekčného litografu – IPL z Nemecka), ktoré nikdy nebolo nainštalované (20 tis.).

V uvedených prípadoch nebol súčasne dodržaný zákon o účtovníctve.

Výskum skončil v roku 2012

Spoločnosť BIONT sa zameriava aj na diagnostiku onkologických ochorení, s cieľom včasného zachytenia prítomnosti rakovinových nádorov v tele pacienta a tým zvýšenia pravdepodobnosti úspešnej liečby.

Základom pre napredovanie a dostupnosť najmodernejších postupov a produktov je vývoj a výskum v tejto oblasti. Spoločnosť má v predmete činnosti uvedenú aj výskumnú činnosť, ktorú však od roku 2012 nerealizovala.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie NKÚ Najvyšší kontrolný úrad