Novými zriaďovacími listinami chce MZ zabrániť neodvolateľným prednostom

Peciatka.jpg
Foto: Pixabay.com

Ministerstvo zdravotníctva nesúhlasí s návrhom rektora UK a prednostov lekárskych fakúlt na zmenu zriaďovacích listín. Ako pre portál vZdravotnictve.sk uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová, snahou ministerstva je zabrániť neodvolateľnosti prednostov kliník.

„Pre mňa sú neakceptovateľné tak politické nominácie, ako aj nominácie založené na rodinných väzbách,“ uviedla ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. „Preto som sa rozhodla pre revíziu danej zriaďovacej listiny, ktorá je výrazným ústupkom voči akademickej obci a doteraz platnej zriaďovacej listiny.“

„To, čo chce akademická obec otvoreným listom dosiahnuť, môže znamenať, že prednostovia kliník,  ktorí nezvládajú svoju funkciu, by boli neodvolateľní,“ dodala.

Pôvodná zriaďovacia listina bola nevykonateľná

Ako ministerstvo prízvukuje, ministerka sa opakovane od nástupu do svojej funkcie stretla so zástupcami akademickej obce. Snažila sa nájsť kompromisné riešenie prijateľné pre obe strany, ktorého výsledkom budú fungujúce kliniky a dobre manažovaná nemocnica.

Zriaďovacia listina, na ktorú sa odvolávajú zástupcovia akademickej obce, musela na základe podnetov od manažmentu nemocníc a ich skúsenosti z praxe prejsť pre jej nevykonateľnosť revíziou.

Nová zriaďovacia listina dovoľuje podľa MZ riaditeľom nemocníc efektívne kontrolovať a manažovať chod kliník, za ktoré sú zodpovední.

Nová zriaďovacia listina je kompromis, tvrdí MZ

Zriaďovateľom fakultných a univerzitných nemocníc je ministerstvo zdravotníctva, nie ministerstvo školstva či lekárske fakulty. Preto manažment nemocníc musí mať efektívny nástroj na ich riadenie, odôvodňuje rezort.

„Avšak uvedomujeme si nevyhnutnosť spolupráce lekárskych fakúlt ako vzdelávacích inštitúcii a nemocníc ako poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,“ pripúšťa ministerstvo. Preto ministerka pristúpila ku kompromisnému riešeniu. Podľa nej si to však vyžaduje rovnaký prístup na obidvoch stranách.

MZ zopakovalo, že súčasne platná zriaďovacia listina od je oveľa ústretovejšia voči akademickej obci. Sú v nej zakomponované jej pripomienky a podnety. „Akademická obec však nemôže očakávať, že všetky jej požiadavky budú implementované bez toho, aby zohľadňovali súčasne platnú legislatívu,“ zdôrazňuje MZ. Ako pripomína, za chod a kvalitu zdravotnej starostlivosti zodpovedá ono.

Mnohé z požiadaviek akademickej obce boli navyše nad rámec platnej legislatívy.

Problémy pri bratislavských nemocniciach

Podľa zriaďovateľskej listiny platnej do 1. februára sa presúťažili prednostovia v Detskej fakultnej nemocnici Banskej Bystrici, v Univerzitnej nemocnici v Martine, v UN LP Košice.

„Spolupráca v uvedených nemocniciach s lekárskymi fakultami bola vynikajúca. Podarilo sa nám vybrať kvalifikovaných vedúcich pracovníkov, ktorí vznikli ako konsenzus lekárskej fakulty a univerzitnej nemocnice. Nie politickou nomináciou. Jedine Lekárska fakulta v Bratislave odmietla pri kreovaní výberovej komisie spoluprácu. Tým znemožnila výberové konanie v Univerzitnej nemocnici v Bratislave a opakovane v Národnom ústave detských chorôb,“ dodáva MZ.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie LF UPJŠ Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachNÚDCH Národný ústav detských chorôbUNB Univerzitná nemocnica Bratislava