Obľúbenosť dojčenia je na Slovensku podľa NCZI pomerne vysoká

Baby is fed mother's milk looking at camera. Close up head shot
Foto: Gettyimages.com

NCZI zverejnilo štatistiku Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2017

Obľúbenosť dojčenia je na Slovensku podľa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) stále pomerne vysoká. Centrum na svojej stránke zverejnilo štatistiku Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2017.

V roku 2017 bolo 52,4 % plne dojčených detí do konca 6. mesiaca života, v roku 2009 bolo plne dojčených 45,4 % detí.

Podľa územia sídla ambulancie najviac takto živených detí bolo v Bratislavskom (59,7 %), Žilinskom (55,8 %) a Prešovskom kraji (55,5 %) a najmenej v Banskobystrickom (44,3 %) a Nitrianskom kraji (44,3 %).

Dominovali choroby dýchacej sústavy

Najčastejšie diagnostikovanými ochoreniami u detí a mládeže boli choroby dýchacej sústavy (z nich viac ako 60 % tvorili alergické ochorenia).

Na tieto ochorenia sa po prepočítaní na 10 tisíc evidovaných liečilo 1 242 detí vo veku 0 – 18 rokov (medziročný nárast o 2,2 %, oproti roku 2013 o 11,3 %) a 1 131 mladistvých vo veku 19 – 26 rokov (medziročný nárast o 8,3 %, oproti roku 2013 o 24,6 %).

Nasledovali choroby oka a očných adnexov (deti 530/10 000, mladiství 810/10 000) a choroby kože a podkožného tkaniva (deti 390/10 000, mladiství 394/10 000), z ktorých viac ako polovicu ochorení tvorila atopická dermatitída.

Viac ako 6 miliónov návštev ambulancií

V ambulanciách pre deti a dorast ku koncu roka 2017 evidovali lekári vo svojich ambulanciách 1 122 274 detí a mladých ľudí do 26 rokov.

Počet návštev pacientov v ambulanciách (vrátane návštevnej služby) dosiahol 6,46 mil. Najčastejšie navštevované boli ambulancie v Prešovskom (18 %) a Košickom kraji (17 %).

Najviac návštev u lekára ročne pripadá na deti do jedného roka. V roku 2017 to bolo až 18,9 návštevy na jedno dieťa.

U detí vo veku 1 – 5 rokov počet návštev klesol na 7,6-krát za rok, 6 – 14 roční navštívili ambulanciu priemerne 5-krát, 15 – 18 roční 4,8-krát za rok a mladiství vo veku 19 – 26-rokov len 2,5-krát.

Lekári pre deti a dorast urobili takmer 5,96 mil. vyšetrení, z nich 16 % bolo v rámci prevencie. Deti do jedného roka absolvovali najviac vyšetrení (17,1 na jednu evidovanú osobu) aj preventívnych prehliadok (8,5). Najmenej vyšetrení (2,3) aj preventívnych prehliadok (0,3) bolo evidovaných u mladých ľudí vo veku 19 až 26 rokov.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie NCZI Národné centrum zdravotníckych informácií