Ocenili zakladateľov detskej onkológie na Slovensku

||
Zľava: Terézia Stančoková, Eva Bubanská, Pavel Bician, Ruth Ladenstein, Jaroslav Ridoško, Kristína Husáková, Emília Kaiserová, Svetozár Dluholucký | Foto: Svetielko nádeje
Len pred 50 rokmi bola rakovina u detí takmer neliečiteľná, dnes úspešnosť liečby presahuje 80 %

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detskej rakoviny ocenili v pondelok zakladateľov detskej onkológie na Slovensku. Ocenenia im odovzdala Ruth Ladenstein, členka predsedníctva  z Európskej spoločnosti pediatrickej onkológie (SIOPE).

Medzinárodné ocenenie SIOPE Letter of Acknowledgement za zásluhy o rozvoj detskej onkológie na Slovensku získali:

 • prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
 • MUDr. Eva Bubanská, PhD.
 • MUDr. Kristína Husáková
 • MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
 • MUDr. Terézia Stančoková
 • doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc

História detskej onkológie na Slovensku

Na Slovensku sa začala rozvíjať detská onkológia pred 35 rokmi v Banskej Bystrici. Dnes sú detské onkológie okrem Banskej Bystrice aj v Bratislave a Košiciach, ktoré spolu ročne diagnostikujú vyše 200 prípadov onkologických ochorení u detí od 0 do 19 rokov. Úspešnosť liečby na Slovensku dosahuje úroveň vyspelých západoeurópskych krajín.

Ako lekári vo svojich príhovoroch zdôraznili, ešte pred 50 rokmi bola detská rakovina takmer istým rozsudkom smrti. Dnes úspešnosť liečby presahuje 80 %.

„Už koncom 70-tych rokov mali detskí pacienti v Banskej Bystrici možnosť liečiť sa najnovšími metódami, ktoré boli dostupné iba v Prahe. Stále to bolo ale iba v rámci klasickej detskej medicíny,“ povedal Svetozár Dluholucký.

„Situácia sa zlepšila inštitucionalizáciou onkologického centra, ktoré sa nám podarilo etablovať práve v Banskej Bystrici v roku 1983. Dnes máme v Banskej Bystrici európsku úroveň starostlivosti a dosahujeme európsku úspešnosť liečby,“ dodal.

Slovensko pozvú do európskej siete kliník

Ruth Ladenstein vo svojom príhovore navrhla začlenenie troch slovenských detských onkológií do európskej siete kliník, aby sa európska spolupráca na úrovni diagnostiky, liečby a výskumu v detskej onkológii mohla hlbšie rozvíjať.

Štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Jaroslav Ridoško privítal návrh SIOPE. Ministerstvo zdravotníctva podľa neho bude nápomocné pri procese lepšej vzájomnej prepojenosti jednotlivých pracovísk s cieľom poskytnúť detským pacientom tú najlepšiu liečbu.

Ako povedal pre novinárov, budú sa snažiť zapojiť Slovensko čo najskôr.

Childhood cancer day
Foto: GettyImages

Medzinárodný deň detskej rakoviny

Občianske združenie Svetielko nádeje sa tento rok pripája k celosvetovej kampani na podporu povedomia o detskej onkológii. Deň detskej rakoviny pripadá každoročne na 15. februára.

S iniciatívou pripomínať si tento deň prišla organizácia Childhood Cancer International (CCI) v roku 2002. Tento deň podporuje aj Svetová zdravotnícka organizácia. Symbolom je zlatá stužka.

Cieľom kampane je zvýšiť informovanosť verejnosti o rakovine detí a mládeže a dosiahnuť lepšie pochopenie problémov a výziev spojených s týmto ochorením.

Okrem pondelňajšieho slávnostného ocenenia organizuje Svetielko nádeje v piatok 15. februára celodennú akciu v Banskej Bystrici v Europa SC, kde sa k tejto iniciatívne môže pripojiť verejnosť viacerými spôsobmi, napríklad nosením zlatej stužky, darcovstvom krvi a podobne.

Niekoľko faktov o detskej rakovine

 • Rakovina je hlavnou príčinou smrti detí a adolescentov na celom svete a približne 300 000 detí vo veku od 0 do 19 rokov je diagnostikovaných s rakovinou každý rok. V Európe ide asi o 35 000 detí a na Slovensku vyše 200.
 • Doteraz podstúpilo onkologickú liečbu v detskom veku asi 500 000 Európanov.
 • V rozvinutých krajinách sa vylieči viac ako 80 % detí s rakovinou, ale v mnohých rozvojových krajinách  len asi 20 %.
 • Najbežnejšie kategórie detských karcinómov sú leukémia, rakovina mozgu, lymfómy a solídne nádory, ako je naperíklad neuroblastóm a Wilmsov nádor.
 • Rakovine dieťaťa sa vo všeobecnosti nedá predchádzať alebo ju skríningovať.
 • Zlepšenie výsledkov pre deti s rakovinou si vyžaduje včasnú a presnú diagnózu, po ktorej nasleduje účinná liečba.

Zdroj: OZ Svetielko nádeje / WHO a SIOP Europe

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom