Osýpky hrozia tridsiatnikom

Vakciny
Foto: Thinkstock

Ak sme v detstve boli zaočkovaní proti osýpkam, mali by sme byť imúnni. No veková kategória 35- až 39-ročných je v skutočnosti chránená menej. Ako ukázal imunologický prehľad, ľudia v tomto veku vykazovali zvýšenú vnímavosť voči osýpkam.

Na príčine je skladovanie vakcín. V čase, kedy dnešní tridsiatnici boli očkovaní, sa často nedodržiaval chladový reťazec v pediatrických obvodoch. Dôsledkom mohlo byť tzv. vyvanutie imunity, teda postupný pokles hladiny ochranných protilátok v organizme, vysvetľuje ministerstvo zdravotníctva.

Odporúča preto, aby sa ľudia v tomto veku dali preočkovať jednou dávkou vakcíny MMR.

Výhodu majú zapojení v imunologickom prehľade

Imunologický prehľad potvrdil negatívne alebo hraničné výsledky protilátok proti osýpkam u 503 osôb. S výsledkami testov by ich mali kontaktovať ich všeobecní lekári. A práve týmto 503 ľuďom zdravotné poisťovne uhradia vakcínu.

Netýka sa to však tých, ktorí majú kontraindikácie proti očkovaniu. Môže ísť napríklad o osoby so zníženou imunitou.

„V ostatných prípadoch odporúčame obrátiť sa s informáciami ohľadom prípadnej úhrady preočkovania proti osýpkam na príslušnú zdravotnú poisťovňu,“ uviedla pre portál vZdravotnictve.sk hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková.

Čo na to teda poisťovne?

Poisťovne už avizovali, že sa pri úhradách vakcín riadia legislatívou. „V inom ako stanovenom veku povinného očkovania môže zdravotná poisťovňa schváliť poistencovi úhradu vakcíny proti osýpkam iba za určitých špecifických okolností na základe opodstatnenej žiadosti, ktorú zdravotnej poisťovni zašle ošetrujúci lekár poistenca,“ skonštatovala hovorkyňa VšZP Jana Martanovičová.

Ochrana zdravia, očkovanie a aktívny záujem o vlastné zdravie je v plnej kompetencii každého poistenca, pripomína VšZP.

očkovanie
Foto: ilustračné, Thinkstock

Dospelý sa pritom môže dať zaočkovať aj na vlastnú žiadosť, pričom o vhodnosti očkovania rozhoduje ošetrujúci lekár. „Ak očkovanie odporučí, poistencovi je možné podať aj kategorizované vakcíny za cenu uvedenú v Zozname kategorizovaných liekov. Vakcínu si v takomto prípade poistenec hradí v plnej výške sám,“ dodala Martanovičová.

Zisťovanie protilátok VšZP prepláca iba v prípade zdravotnej indikácie.

Uhradia aj plnú sumu

Ako pridáva PR špecialista poisťovne Dôvera Matej Štepianský, očkovanie proti osýpkam mimo očkovacieho kalendára môže byť z verejného zdravotného poistenia hradené na základe nariadenia úradu verejného zdravotníctva. Tak, ako je to v prípade 503 ľudí zapojených do imunologického prehľadu.

„V takom prípade je hradená vakcína, výkon aj sérologické vyšetrenie na prítomnosť markerov osýpok,“ dodáva.

Iný postup zvolila zdravotná poisťovňa Union. Tá od polovice mája prepláca očkovanie MMR vakcínou každému poistencovi, ktorý o to požiada.

Ak sa rodičia rozhodnú dieťa dodatočne zaočkovať proti osýpkam, je potrebné navštíviť pediatra a dohodnúť sa s ním na postupe.

Ak majú o očkovanie záujem dospelí, je vhodné obrátiť sa na všeobecného lekára. Originál dokladu o zaplatení vakcíny v lekárni stačí s vyplnenou žiadosťou o príspevok na očkovaciu látku predložiť Union zdravotnej poisťovni. Celú cenu vakcíny následne poistencovi pošle na bankový účet alebo domov poštovou poukážkou.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Dôvera zdravotná poisťovňaUnion poisťovňaÚVZ Úrad verejného zdravotníctva SRVšZP Všeobecná zdravotná poisťovňa