OZ Spoločnosť Parkinson: Zníženie limitov úhrad pri Duodope je neprijateľné

Medications 257332_1280
Foto: Pixabay.com

AKTUALIZOVANÉ – Nové limity na maximálnu úhradu zo strany zdravotných poisťovní za liek na trojročné obdobie podmienenej kategorizácie nepokryjú podľa OZ Spoločnosť Parkinson Slovensko potreby pacientov s Parkinsonovou chorobou a nevytvárajú žiaden ochranný finančný vankúš pre hradenie liečby nových pacientov.

Občianske združenie (OZ) Spoločnosť Parkinson Slovensko zastupujúce pacientov bojujúcich s nevyliečiteľnou Parkinsonovou chorobou je sklamané a cíti sa oklamané postupom kategorizačnej komisie vo veci schvaľovania podmienenej úhrady lieku Duodopa.

Ako uviedlo v stanovisku, kategorizačná komisia na svojom zasadnutí 26. marca síce odporučila ministerke zdravotníctva zaradenie lieku Duodopa do kategorizačného zoznamu liekov, t.j. liekov hradených z verejného zdravotného poistenia.

Zároveň však komisia navrhla zásadné zníženie limitov úhrad, čo občianske združenie vníma ako neprijateľné.

Nebude to stačiť

Navrhované limity na maximálnu úhradu zo strany zdravotných poisťovní za liek na trojročné obdobie podmienenej kategorizácie nepokryjú podľa združenia potreby pacientov s Parkinsonovou chorobou. Nevytvárajú tiež žiaden ochranný finančný vankúš pre hradenie liečby nových pacientov.

„Veľmi sme si vážili prísľub zo strany rezortu z konca marca 2018, kedy ministerstvo verejne deklarovalo, že sa pacientom s Parkinsonovou chorobou zmení prístup k liečbe a úhrada nevyhnutnej liečby prejde z doterajšieho režimu tzv. výnimiek do systému podmienenej kategorizácie,“ uviedla predsedníčka OZ Spoločnosť Parkinson Slovensko Katarína Felixová.

„Nemôžeme však súhlasiť s navrhovanými limitmi, ktoré v podstate zmrazia systém úhrad: jeden pacient musí zo systému von, aby mohol byť liečený ďalší, nový pacient,“ upozornila.

Znížené limity

Pôvodný návrh maximálnej úhrady zdravotných poisťovní za liek na obdobie podmienenej kategorizácie vytvárajúci ochranný finančný vankúš pre terajších aj nových pacientov bol:

max. úhrada ZP za liek na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov     2 786 160 EUR

max. úhrada ZP za liek na 24 po sebe nasledujúcich mesiacov     5 645 650 EUR

max. úhrada ZP za liek na 36 po sebe nasledujúcich mesiacov     8 578 440 EUR

Nový, odporúčaný návrh úhrad zo strany Kategorizačnej komisie:

max. úhrada ZP za liek na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov     2 200 000 EUR

max. úhrada ZP za liek na 24 po sebe nasledujúcich mesiacov     4 400 000 EUR

max. úhrada ZP za liek na 36 po sebe nasledujúcich mesiacov     6 600 000 EUR

„Navyše, kategorizačná komisia určila zaradenie lieku tak, že pacient si nebude môcť vybrať liek v mieste svojho bydliska, ale len v jednom z vybraných špecializovaných centier (Bratislava, Martin, Košice),“ dodalo združenie.

Spoločnosť Parkinson Slovensko žiada ministerku zdravotníctva, aby neakceptovala uvedené odporúčanie kategorizačnej komisie. Vyzýva ju, aby sa vrátila k pôvodne navrhovaným finančným limitom, čo umožní životne nevyhnutnú liečbu všetkým aj novým pacientom.

Dodržala by tak tak verejný prísľub o tom, že „prioritou ministerstva zdravotníctva aj naďalej zostáva, aby sa zdroje z verejného zdravotného poistenia používali férovo a efektívne pre všetkých a pacienti nemuseli byť odkázaní na rozhodnutie poisťovne, či výnimku schváli alebo nie“.

MZ: Na vývoj situácie vieme reagovať

Hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášova v stanovisku poznamenala, že práve vďaka novej legislatíve budú mať pacienti s Parkinsonovou chorobou prístup k lieku, ktorý bol od roku 2009 iba v režime takzvaných „výnimiek“.

„Pre pacientov s uvedenou diagnózou je teda dobrou správou, že už nebudú musieť čakať v neistote, či im zdravotná poisťovňa tento liek na výnimku schváli,“ dodala. Uvedený liek bude hradený z verejného zdravotného poistenia a ide o prvý liek, ktorý bol posudzovaný podľa novej legislatívy. Rozhodnutie kategorizačnej komisie vstúpi do platnosti 1. júla 2018.

„Čo sa týka úhrady, uvedené sme konzultovali tak so zdravotnými poisťovňami, odborníkmi, ako napríklad aj so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, pričom sa vychádzalo z dát reálnej spotreby liekov pacientmi s uvedenou diagnózou. Samozrejme, výrobca, teda farmaceutická firma, má stále priestor na uzatvorenie zmluvy o výške zľavy a tým pádom môže byť odliečených ešte viac pacientov. Zároveň je dôležité spomenúť aj referencovanie, cena lieku tak môže v budúcnosti ešte klesať,“ konštatovala Eliášová.

Ministerstvo zdravotníctva situáciu monitoruje, pričom je ochotné reagovať na vývoj a potreby pacienta a kategorizačný zoznam sa v štvrťročných intervaloch prehodnocuje.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom