Pacienti si za protézy musia doplácať, podľa zubných technikov by poisťovne mali prispievať viac

zubár
Foto: ilustračné, Getty Images
  • aktualizované 27. augusta 16:05

Úhrada zubných náhrad z verejného poistenia nie je podľa Slovenskej komory zubných technikov (SKZT) v súčasnosti dostatočná a zdravotné poisťovne by mohli pacientom viac prispievať na zubné korunky či celkové snímateľné náhrady. Komora na to upozornila v tlačovej správe.

Privítala by, keby Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zreálnilo ceny zubných náhrad z verejného zdravotného poistenia, ktoré by pokrývali tak náklady v zubnej technike, ako aj cenu lekárskeho výkonu v zubnej ambulancii.

Úhrada je nepostačujúca

V súčasnosti sa podľa komory cena fixnej zubnej náhrady vo forme zubnej korunky pohybuje cenovo približne od 200 eur do 350 eur a cena celkovej snímateľnej náhrady sa začína od 440 eur. Pritom zdravotné poisťovne prispievajú na celkovú snímateľnú náhradu 119,50 eura a za zubné korunky v cene nad 40 eur.

Úhrada zubných náhrad zdravotnými poisťovňami je absolútne nepostačujúca, v čom sa zhodujeme aj so zubnými lekármi či pacientmi. To, že drvivá väčšina zubných ambulancií a zubnotechnických laboratórií pracuje s doplatkami, je odrazom toho, že ceny neboli valorizované viac než 20 rokov,“ konštatovala prezidentka SKZT Hana Dohálová.

Dodala, že doplatky pacientov za zubné náhrady sa výrazne líšia medzi jednotlivými zubármi, či už medzi zmluvnými zubnými lekármi alebo u tých na priamu platu. Cenové rozdiely práce zubných technikov podľa nej nie sú až také výrazné, hlavne u tých, ktorí pracujú pre zmluvných zubných lekárov.

Cena na úkor kvality

Ako ďalej uviedla, pacient si priemerne dopláca za celkovú zubnú náhradu raz toľko, ako je platba z poisťovne, pričom korunky a mostíky si pacient spravidla hradí v plnej výške, nakoľko platby poisťovní sú minimálne. Vyskytujú sa však podľa nej aj ojedinelé ambulancie, kde robia určité najjednoduchšie zubné náhrady bez doplatku pacienta.

Buď sú to zubní lekári alebo zubní technici na dôchodku, ktorí robia so stratou a saturujú si ju pri iných výkonoch a výrobkoch, alebo robia v prepočte za nižšiu než minimálnu odmenu, na úkor niečoho iného. V týchto prípadoch by som však bola na mieste pacienta opatrná, keďže za cenu zubnej náhrady, ktorú hradí poisťovňa, sa s ťažkosťami dá zubná náhrada zhotoviť v zubnej technike, nehovoriac ešte o platbe za lekársky výkon v ambulancii. Tlačenie cien smerom nadol, ide jednoznačne na úkor kvality,“ vysvetlila Dohálová.

Zdôraznila tiež, že každá zubná náhrada musí byť zhotovená podľa presných technologických postupov a vo forme, aby prinášala prospech pre pacienta. Materiály a prevedenie musia spĺňať všetky európske normy a nariadenia EÚ. Nielen zubný lekár, ale aj zubný technik, ktorý prácu vyhotovil, musí mať patričné vzdelanie na výkon svojej profesie a musí sa celoživotne vzdelávať, doplnila.

Zreálnenie cien za náhrady

Riešením nevyhovujúcej situácie by podľa komory bolo, keby MZ zreálnilo ceny za zubné náhrady tak, aby platby zo zdravotných poisťovní pokryli nielen ceny zubnej náhrady v zubnej technike, ale aj ceny lekárskeho výkonu v zubnej ambulancii.

SKZT sa snaží o definovanie výšky platieb separovane, rozdeliť platby do zubných ambulancií a za samotné zubné náhrady pre zubného technika.

Keby cena, ktorú platí poisťovňa za zdravotnícku pomôcku na mieru podľa katalógu MZ SR, bola cenou len pre zubnú techniku, jej výška by bola dostatočná pre základné prevedenie zubných náhrad. Zubní lekári by mali mať zaplatené svoje lekárske výkony na protetickej práci zvlášť. Zubní technici sú však stále tlačení v rámci prežitia k práci pod cenu, dokonca sú nahrádzaní nedostatočne kvalifikovanými silami a to môže mať fatálne dôsledky pre pacienta v prípade, že ostane súčasný stav,“ konštatovala ďalej prezidentka komory.

Stovky zubných technikov

Na Slovensku je 1 100 registrovaných zubných technikov, ktorí ročne vyrobia približne 200 000 zubných náhrad. Slovenská komora zubných technikov je nezávislá a apolitická samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave združujúca zubných technikov, ktorí sú jej členmi a vykonávajú svoje povolanie na území Slovenskej republiky.

Hlavnou úlohou je chrániť práva a záujmy svojich členov v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania a taktiež zastupovať svojich členov v spoločných otázkach týkajúcich sa výkonu zdravotníckeho povolania.

Problematikou sa zaoberá

Ministerstvo zdravotníctva v reakcii uviedlo, že ide o problematiku, ktorou sa zaoberá. Individuálne zhotovované stomatologické náhrady budú súčasťou vyhlášky, ktorá ustanovuje zoznam zdravotníckych pomôcok na mieru podľa zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín.

Táto vyhláška dáva možnosť realizovať zmeny v zozname zdravotníckych pomôcok na mieru – bude umožnené pravidelne upraviť podmienky, pri ktorých môže byť pomer úhrady zdravotnej poisťovne a doplatku poistenca zmenený, čo doteraz nebolo možné,“ informoval rezort. Návrh novely už schválila vláda a čaká ju ešte proces schvaľovania v parlamente.

Agentúra SITA požiadala o reakciu aj Asociáciu zdravotných poisťovní SR.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MZ Ministerstvo zdravotníctva SRSKZT Slovenská komora zubných technikov