Parlament dal zelenú novele zákona o poskytovateľoch

Parlament
Foto: SITA/Diana Černáková

Cieľom novely je špecifikovanie účelu poskytovania viazaných finančných prostriedkov z kapitoly ministerstva zdravotníctva na rezidentské štúdium, ktoré je určené na doplnenie špecialistov v regiónoch, v ktorých je ich nedostatok.

Parlament v stredu schválil novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve.

Podľa dôvodovej správy cieľom novely je špecifikovanie účelu poskytovania viazaných finančných prostriedkov z kapitoly ministerstva zdravotníctva na rezidentské štúdium, ktoré je určené na doplnenie špecialistov vo vybraných špecializačných odboroch v regiónoch, v ktorých je ich nedostatok.

Novela stanovuje povinnosť ministerstvu zdravotníctva prostredníctvom webového sídla zverejňovať informácie o špecializačných odboroch rezidentského štúdia a samosprávnych krajoch, v ktorých sa po skončení rezidentského štúdia dobrovoľne zaväzuje rezident poskytovať zdravotnú starostlivosť.

„Súčasná platná právna úprava navodzovala dojem, že súčasťou finančných prostriedkov, ktoré mali byť vrátené pri porušení zákonných podmienok, mala byť aj náhrada mzdy za absolvovanú praktickú časť štúdia rezidenta u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, čo nebolo zámerom zákonodarcu,“ objasnilo ministerstvo.

Rezort pristúpil k prehodnoteniu a zvýšeniu motivácie vstupu lekárov do rezidentského štúdia znížením sumy, ktorú mali rezidenti vrátiť, o náhradu mzdy.

Nutriční terapeuti aj zmeny pre zubných lekárov

Právna úprava tiež mení názov zdravotníckeho povolania „asistent výživy“ na „nutričný terapeut“, ktorý lepšie vystihuje výkon pracovných činností zdravotníckeho pracovníka. Ministerstvo k zmene pristúpilo na základe požiadaviek aplikačnej praxe. „Uvedený názov je používaný aj v zahraničí,“ konštatuje rezort v dôvodovej správe.

Novela stanovuje aj novú povinnosť pre poskytovateľov zubnolekárskej zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu a rady.

„Zubní lekári od 1. júla 2018 nesmú používať zubný amalgám na ošetrenie mliečnych zubov, zubov detí mladších ako 15 rokov a tehotných alebo dojčiacich žien, okrem prípadov, ak to zubný lekár považuje za nevyhnutné z dôvodu osobitných liečebných potrieb pacienta,“ píše sa v materiáli.

Od 1. januára budúceho roka budú môcť zubní lekári používať zubný amalgám len vo forme kapsúl s vopred určenou dávkou. Používanie samostatne balenej ortuti zubnými lekármi sa zakazuje.

Od začiatku budúceho roka poskytovatelia špecializovanej zubno-lekárskej zdravotnej starostlivosti, ktorí používajú zubný amalgám, alebo odstraňujú amalgámové výplne alebo zuby obsahujúce takéto výplne, majú zabezpečiť, aby ich zdravotnícke zariadenia boli vybavené odlučovačmi amalgámu na zachytávanie a zber amalgámových častíc vrátane tých v použitej vode.

Taktiež majú zabezpečiť, aby sprevádzkované odlučovače poskytovali úroveň zachytávania najmenej 95 % amalgámových častíc.

Úpravy pre ambulantné pohotovostné služby

Plénum odobrilo aj pozmeňujúce návrhy zo spoločnej správy k ambulantným pohotovostným službám. Ministerstvo navrhlo, aby dočasné poverenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby vydané poskytovateľovi, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť, mohlo byť vydané s miestom prevádzkovania v inom bode, ako je pevný bod určený vyhláškou rezortu zdravotníctva.

Poskytovateľ tak bude mať poverenie pre spádové územie tohto pevného bodu, avšak s miestom prevádzky ambulancie iným ako v tomto pevnom bode.

Taktiež sa rozširuje zoznam lekárov, ktorí budú môcť vykonávať pevnú ambulantnú pohotovostnú službu.

Ambulantnú pohotovostnú službu pre dospelých bude môcť vykonávať všeobecný lekár alebo lekár s profesijným titulom internista alebo lekár zaradený do špecializačného štúdia v internistických špecializačných odboroch s najmenej trojročnou odbornou praxou v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie APS Ambulantná pohotovostná služba