Počet potratov vlani medziročne klesol o štyri percentá

Embryo
Ilustrácia: GettyImages
V roku 2018 Národné centrum zdravotníckych informácií zaznamenalo v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku 15 274 potratov.

Počet potratov na Slovensku sa vlani medziročne znížil o 655. To zodpovedá štyrom percentám. Informovalo o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) v tlačovej správe. V roku 2018 NCZI zaznamenalo v zdravotníckych zariadeniach 15 274 potratov. Z toho 1 350 sa týkalo žien bez trvalého pobytu v SR, z ktorých 98 % tvorili umelé prerušenia tehotenstva (UPT).

„Najväčší pokles sme pritom zaznamenali pri spontánnych potratoch, ktorých bolo o 550 menej, čiže o 10 percent,“ uviedol generálny riaditeľ NCZI Peter Blaškovitš.

Počet UPT klesol o dve percentá. U žien bez trvalého bydliska v SR to bolo z 1 394 na 1 326 (o 5 %) a u žien s trvalým bydliskom v SR zo 6 102 na 6 024 (o 1,3 %).

Najvyšší podiel zo všetkých potratov tvorili UPT (48 %). Po nich nasledovali spontánne potraty (32 %), ostatné potraty (17 %) a mimomaternicové tehotenstvá (3 %).

„Zatiaľ čo trend spontánnych potratov v období sledovaných posledných 22 rokov má kolísavý charakter, počet UPT výraznejšie klesá,“ dodal Blaškovitš.

Vlani evidovalo NCZI 13 924 potratov u žien s trvalým bydliskom v SR (o 597 menej ako v predchádzajúcom roku). Z nich UPT predstavovali 43,3 %, spontánne potraty 35,1 %, ostatné potraty 18,5 % a mimomaternicové tehotenstvá 3,2 %. Mimomaternicové tehotenstvá pritom ako jediné v minulom roku vzrástli, a to z 398 na 444.

Počet interrupcií stabilne klesá

Počet UPT podľa NCZI z roka na rok klesá. Medziročne sa znížil z 6 102 na 6 024, oproti roku 2008 až o 4 845 a v porovnaní s rokom 1997 až 3,5-násobne.

Najvyšší počet prípadov bol vlani vo vekovej skupine 25 – 29 rokov (6,9 na 1 000 žien v danom veku). Podľa veku plodu bol najväčší počet UPT do 8. týždňa tehotenstva, a to takmer 65 %. Od 13. týždňa veku plodu to bolo 4 % UPT. Zo zdravotných dôvodov bolo zaznamenaných takmer 16 % UPT.

Vývoj zmien v počte spontánnych potratov nemá jednoznačný charakter. Oproti roku 2017 ich počet klesol (z 5 438 na 4 885), pričom v rokoch 2009 a 2010 Slovensko eviduje najnižšie počty v sledovanom období (4 695 a 4 637). So zreteľom na vek plodu bolo vlani najviac spontánnych potratov v 8. (14,9 %) a 7. týždni tehotenstva (14,5 %).

U maloletých dievčat do 14 rokov bolo nahlásených 20 potratov, z toho tri spontánne, 14 UPT a tri iné potraty.

Vo vekovej skupine mladistvých 15 až 19-ročných to bolo 979 potratov (296 spontánnych, 547 UPT, 128 iných a osem mimomaternicových tehotenstiev).

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie NCZI Národné centrum zdravotníckych informácií