Podnet na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou by mal byť spoplatnený, niektoré osoby platiť nemusia

Dokument, dokumenty, úrad, papierovačky
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Od začiatku budúceho roka by sa mal spoplatniť podnet na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou. Navrhovaná výška poplatku je 66 eur. Ak podávateľ preukáže snahu o prejednanie podnetu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ešte pred podaním, navrhovaná výška poplatku je 33 eur. Osoby v hmotnej núdzi či osoby s ťažkým zdravotným postihnutím budú od poplatku oslobodené.

Zníženie šikanóznych podnetov

Vyplýva to z návrhu novely zákona o zdravotných poisťovniach, ktorý ministerstvo zdravotníctva predložilo do pripomienkového konania. Rezort zdravotníctva zároveň navrhuje poplatok podávateľovi vrátiť, ak Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) vyhodnotí podnet ako opodstatnený. Predkladateľ chce týmto návrhom znížiť počet šikanóznych podnetov.

V roku 2021 ÚDZS prijal 1903 podaní, z minulých období si preniesol 616 podaní, vyriešil 867 podnetov, z toho 135 bolo opodstatnených a 714 neopodstatnených. S prihliadnutím na doterajšie ročné údaje a pri predpoklade, že výška poplatku odradí časť podávateľov, rezort odhadol celkový príjem z poplatku na úrovni do 40-tisíc eur ročne.

Negatívny vplyv na rozpočet úradu

Návrh novely ďalej počíta s mesačnou paušálnou náhradou pre predsedu ÚDZS na pokrytie výdavkov súvisiacich s výkonom funkcie v sume maximálne 50 percent platu, čo bude mať negatívny vplyv na rozpočet úradu. „Negatívny dopad na rozpočet ÚDZS bude v plnej výške vykrytý z nových príjmov ÚDZS zo spoplatnenia podávateľov podnetov na výkon dohľadu,“ uvádza predkladateľ v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy a financovanie návrhu.

Predloženou novelou rezort sa ďalej navrhuje reguláciu zisku zdravotných poisťovní, zrušenie odpočítateľnej položky v zdravotnom poistení či mesačný minimálny základ zamestnanca. Návrh zákona počíta aj s poskytovaním zdravotnej starostlivosti dlžníkom na poistnom v plnom rozsahu či s opakovanou sankciou v prípadoch, kedy zdravotná poisťovňa opakovane poruší tú istú zákonnú povinnosť.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MZ Ministerstvo zdravotníctva SRÚDZS Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou