Poisťovne evidujú nezrovnalosti s ortopedickými pomôckami

Foto: Thinkstock

Bližšie detaily zatiaľ zdravotné poisťovne nezverejňujú, pretože kontroly sa ešte neskončili

Zdravotné poisťovne evidujú nezrovnalosti s ortopedickými pomôckami. Ako prvý na to upozornil týždenník Plus 7 dní.

„Na základe podnetov od pacientov, štatistických anomálií a výrazného rastu nákladov na individuálne vyrábané zdravotnícke pomôcky sme vykonali viacero kontrol, z ktorých vyplynuli podozrenia, že naši poistenci nedostali individuálne ortopedické zdravotnícke pomôcky, ale štandardné zdravotnícke pomôcky,“ uviedol v reakcii PR špecialista zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepianský.

Ak by sa potvrdilo, že výrobcovia a výdajne zdravotníckych pomôcok účtovali Dôvere sériové zdravotnícke pomôcky ako individuálne, ktoré sú niekoľkonásobne drahšie, ukrátili by tým pacientov o adekvátnu liečbu a poisťovni by spôsobili vysoké finančné škody.

„Preverujeme podozrenia, ktoré sa týkajú ortéz horných a dolných končatín, trupu a krku. Vzhľadom na to, že prebiehajú rokovania s jednotlivými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, detaily zatiaľ nezverejníme,“ dodal Štepianský.

Hovoria s výdajňami

Ako pokračoval, v súčasnosti prebiehajú stretnutia so zainteresovanými stranami, t.j. s lekármi, ktorí predpisovali tieto pomôcky a takisto stretnutia so zástupcami výdajní, ktoré pomôcky vyrábajú a následne si náklady účtujú zdravotnej poisťovni.

Cieľom stretnutí je podľa Štepianského konfrontácia zistení, aby sa podozrivé správanie buď potvrdilo, alebo vyvrátilo.

„Na základe výsledkov týchto stretnutí stanovíme ďalšie kroky, pričom nie je vylúčené ani podanie trestných oznámení. Vzhľadom na dovolenkové obdobie budeme môcť celkové závery robiť až koncom septembra po tom, čo prebehnú stretnutia s poslednými podstatnými subjektami na trhu individuálne vyrábaných zdravotníckych pomôcok,“ objasnil postup PR špecialista.

Union zatiaľ eviduje škodu 300 tisíc eur

V zdravotnej poisťovni Union vykonali mimoriadnu nárazovú kontrolu, pričom preverovali predpisovanie, ale najmä vydávanie individuálnych pomôcok pre poistencov s problémami pohybového aparátu.

„Prvé analýzy ukázali, že rovnako ako ostatným, aj našej poisťovni bola výdajňami zdravotníckych pomôcok spôsobená finančná škoda. Zatiaľ hovoríme o sume vo výške približne 300 tisíc eur, avšak plánujeme aj ďalšie kontroly, ktoré budú prebiehať v najbližších týždňoch, a tak sa toto číslo môže ešte zmeniť,“ skonštatovala členka predstavenstva Elena Májeková.

Zároveň dodala, že vo všetkých prípadoch, kedy sa preukáže podvodné konanie, bude ZP Union žiadať náhradu škody a je pripravená spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní.

Podvody našla aj VšZP

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) v rámci kontrol týkajúcich sa zdravotníckych pomôcok zaznamenala viaceré pochybenia.

„Napríklad, lekár neopodstatnene predpísal pacientovi drahšiu – individuálne zhotovenú zdravotnícku pomôcku, pričom pacientovi, vzhľadom na jeho zdravotný stav mal predpísať sériovo vyrábanú zdravotnícku pomôcku, ktorá spĺňa požadovaný terapeutický efekt a je neporovnateľne lacnejšia. VšZP ale zaznamenala aj prípady, keď pacientovi bola vo výdajni vydaná sériová pomôcka, ale poisťovni bola fakturovaná individuálne zhotovená pomôcka,“ informovala hovorkyňa VšZP Viktória Vasilenková.

Hovorkyňa však dodala, že VšZP sa nemôže vyjadrovať ku konkrétnym poskytovateľom a ani poskytnúť ďalšie podrobnosti, nakoľko kontroly ešte nie sú ukončené.

„V ďalších krokoch bude VšZP postupovať v súlade s platnými zmluvami a príslušnou legislatívou. Ak sa potvrdia prípady podvodného konania, VšZP je pripravená takéto konanie postúpiť orgánom činným v trestnom konaní,“ uzavrela Vasilenková.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Union poisťovňaVšZP Všeobecná zdravotná poisťovňa