Posilnenie paliatívnej starostlivosti je v pripomienkovom konaní

||
Foto: GettyImages

Sľubované posilnenie paliatívnej starostlivosti Ministerstvo zdravotníctva SR dalo do medzirezortného pripomienkového konania.

Ide o zdravotnícku časť úpravy systému, ktorú ministerstvo sľúbilo vo februári. Vtedy sa ministerstvá práce a zdravotníctva dohodli, že každé urobí zmeny u seba.

Zmeny pripravilo ministerstvo v návrhu novely zákona o poskytovateľoch. Platiť by mali od 1. septembra tohto roka.

MZ si od zmien sľubuje posilnenie poskytovateľov ošetrovateľskej a paliatívnej starostlivosti v príslušných zdravotníckych zariadeniach. Pôjde o domy ošetrovateľskej starostlivosti, ADOSy aj hospice.

Lacné to nebude

Ak parlament prijme navrhovanú novelu bez zmien, navrhované opatrenia si do konca tohto roka vyžiadajú zo štátneho rozpočtu takmer 16,5 milióna eur.

Ministerstvo upozorňuje, že na to v rozpočte nie sú peniaze. Kým rezort sociálnych vecí by vedel pôvodne neplánované výdavky Sociálnej poisťovne vykryť tento rok z rezerv, vo verejnom zdravotnom poistení takéto zdroje nie sú.

„V roku 2019 budú musieť byť verejné zdravotné poistenie dofinancované,“ uvádza ministerstvo priamo.

V ďalších, už celých kalendárnych rokoch, si budú opatrenia štátu pýtať stále viac. Kým na budúci rok predpokladaná suma presiahne 59,8 milióna, o rok neskôr to už bude takmer 73 miliónov eur. V roku 2022 požadovaná suma vyskočí na 89 miliónov eur.

Zmeny aj pre sociálne sestry v nemocniciach

Rozšíriť by sa mala verejná minimálna sieť ADOSov, DOSov, následných lôžok a hospicov. Revidovať sa má indikácia ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnej pomoci.

Navrhuje sa tiež rozšírenie kompetencií Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Po novom by mal kontrolovať aj poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnej pomoci, ktoré nemajú uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou.

Zdravotná dokumentácia by mala byť sprístupnená sociálnemu pracovníkovi pracujúcemu v zdravotníckom zariadení. Ten by mohol začať proces posudzovania pre sociálne účely. Tým sa vytvoria vhodné podmienky pre pacienta po návrate do domáceho prostredia.

Regulácia cien

Súčasná podoba poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnej pomoci by sa tiež mala prehodnotiť. Definovať by sa mala následná ústavná zdravotná starostlivosť, najmä v nemocniciach. Pobyt na oddelení následnej starostlivosti v nemocniciach sa navrhuje definovať v určitom časovom rozmedzí.

Seniorka_choditko.jpg

Zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť by sa mali uhrádzať formou regulácie cien a určením napríklad platby na každú osobu v potrebe zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti alebo reguláciou cien výkonov (ADOS, DOS, následné lôžka, hospic, mobilný hospic).

Definovať sa bude materiálno-technické zabezpečenie a personálne vybavenie s určením maximálneho počtu pacientov na lekára, sestru a ďalších zdravotníckych pracovníkov.

Ministerstvo práce navrhuje ošetrovné vo výške 55 % z platu

Cieľom úprav, ktoré navrhuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zákone o sociálnom poistení je rozšíriť dávku nemocenského poistenia za ošetrovanie blízkej osoby.

Ošetrovné dostane blízka osoba, ktorá sa oňho stará. Príspevok bude v rozsahu 55 % z platu a na najviac tri mesiace. Ide o to, aby ten, kto sa o dlhodobo chorého stará, mal pokryté náklady počas obdobia, kedy poskytuje chronicky chorému blízkemu starostlivosť a preto nemôže chodiť do zamestnania.

Ak ide o osobu samostatne zárobkovo činnú, zadefinuje sa, kto môže poberať dlhodobé ošetrovné a v akom vzťahu je k poistencovi.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MPSVR Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SRMZ Ministerstvo zdravotníctva SR