Pri posudzovaní lieku sa podľa AIFP neprihliada na pacientov, ale na ekonomické kritériá

Eura bankovky lieky doplatky
Foto: Thinkstock

Pri posudzovaní zaradenia lieku do systému úhrad z verejného zdravotného poistenia sa dostatočne neprihliada na reálne dopady, tvrdí Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP). Ako uviedli jej zástupcovia, neprihliada sa ani na medicínske prínosy liečby pre pacientov a ekonomické kritérium je v mnohých prípadoch jediné, na ktorom záleží.

To podľa nich významnou mierou limituje dostupnosť modernej terapie na Slovensku. Vyplýva to z analýzy asociácie, o ktorej AIFP v utorok informovala médiá.

Systém referencovania je striktný

„Dobrým príkladom je súčasné striktné nastavenie hodnotenia ukazovateľa QALY, ktorý je výlučným kritériom pre zaradenie lieku do systému úhrad z verejného zdravotného poistenia,“ konštatovali zástupcovia asociácie. U nás je QALY naviazané na priemernú mesačnú mzdu a pohybuje sa v rozpätí jej 28 až 41 násobku, čo je podľa analýzy AIFP v európskom kontexte unikát.

Slovensko podľa asociácie tiež v porovnaní s inými krajinami realizuje vo veľmi krátkych intervaloch revízie úhrad liekov a proces referencovania liekov. Systém referencovania cien liekov je v porovnaní so sledovanými krajinami pomerne striktný, a to pre kombináciu vysokej miery periodicity a širokého koša porovnávaných krajín.

Na druhej strane, uzatváranie dohôd o riadenom vstupe liekov u nás podľa AIFP nefunguje. Revízie sa u nás uskutočňujú v presne špecifikovaných referenčných skupinách každé tri mesiace, a to bez ohľadu na zmeny v indikáciách liekov.

Keďže sa podľa asociácie revízie realizujú na základe ekonomického a nie medicínskeho posúdenia a zároveň sa nerešpektuje súlad jednotlivých regulačných opatrení, výsledkom je hrozba neúmerne vysokých doplatkov pre pacientov, ktorí sú nastavení na novú, modernú liečbu. Vplyv týchto opatrení môže mať podľa AIFP tiež za následok nedostupnosť určitých produktov pre slovenských pacientov.

Pre pacientov je to nezrozumiteľné

Čo sa týka doplatkov za lieky, slovenský systém je podľa zástupcov AIFP v tomto smere administratívne pomerne komplikovaný. V súčasnosti je regulovaná nielen cena liekov, ale aj marže, DPH a doplatky za lieky. Tým sa podľa asociácie systém stanovovania cien liekov stáva preregulovaný a relatívne uzavretý pre možnosť znižovania cien a doplatkov za lieky.

„Pre pacientov je systém málo zrozumiteľný, keďže nevedia jednoducho vyčítať, aký doplatok budú mať na lieky na základe systému cenotvorby. Pri zmenách cien liekov, napríklad cez revízie úhrad liekov, nie je jasné, aký bude mať takáto zmena vplyv na doplatok pre pacienta,“ konštatovali zástupcovia asociácie.

Ako dodali, kombinácia uvedených typov regulácií vytvára veľmi komplikované trhové prostredie s neustálou potrebou legislatívnych zmien a vytvárania špeciálnych režimov pre výnimky.

Analýza AIFP mapuje implementáciu 14 vybraných typov regulácií v oblasti cenotvorby liekov v ôsmich štátoch EÚ. Analýza poukazuje na to, do akej miery sa situácia na Slovensku odlišuje od okolitých krajín V4, respektíve od vyspelých západoeurópskych štátov Rakúska, Francúzska, Nemecka a Holandska.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu AIFP