Prieskum: Stratifikácia je potrebná, zhodli sa odborníci

operácia
Foto: Pixabay.com

Stratifikácia nemocníc je potrebná, zhodli sa nemocnice, zriaďovatelia, aj lekári a sestry v prieskume, ktorý vykonalo ministerstvo zdravotníctva.

Už v novembri minulého roka predstavilo na poldennom workshope koncept stratifikácie pod názvom Zdravá zmena zástupcom nemocníc, vyšších územných celkov a či odborných spoločností. Účastníci boli zároveň rozdelení do pracovných skupín, kde diskutovali s odborníkmi o všetkom, čo ich zaujíma.

„Ide o dlhodobú stratégiu pre zlepšenie celého systému s dôrazom na kvalitnejšiu liečbu pacienta a lepšie pracovné podmienky pre lekárov, sestry a iných zdravotníckych pracovníkov. Preto nás už počas procesu dolaďovania kritérií Zdravej zmeny zaujímal názor všetkých,“ povedala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

Odmietajú ju len 3 %

Dotazníkový prieskum ukázal, že až 83 % zúčastnených ju považuje za potrebnú, pričom je dôležité zohľadniť aj medicínske a finančné aspekty.

Možnosť hodnotiť predstavené zmeny dostalo približne 110 účastníkov, medzi ktorými boli zástupcovia zriaďovateľov z verejného (VÚC, iné) aj súkromného sektora, manažment nemocníc, ale aj lekári a sestry.

Stratifikacia_graf.jpg
Zdroj: MZ SR

Necelé tri percentá sa vyjadrili, že stratifikáciu netreba. Pripúšťajú však, že ak sa spraví podľa predloženého návrhu, môže priniesť zlepšenie ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Rovnako takmer tri percentá stratifikáciu odmietlo ako zlý nápad, ktorý neprinesie nič pozitívne ani pacientovi, ani do systému ústavnej zdravotnej starostlivosti. Zvyšok nemal vyhranený názor, prípadne mal iný postoj.

Najväčší prínos: možnosť plánovať

Stratifikácia má priniesť do systému merateľné kritériá výsledkov liečby. Vďaka tomu by sa mala zlepšiť kvalita a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti. To vníma ako jeden z kľúčových prínosov takmer 63 % opýtaných.

Stratifikacia_tab_prinos.jpg
Zdroj: MZ SR

„Zdravotné poisťovne začnú už v tomto roku sledovať mieru opakovaných operácií, hospitalizácii a počet výkonov. Naplno však začnú tieto kritéria platiť až o dva roky,“ vysvetlila Katarína Kafková, výkonná riaditeľka Asociácie zdravotných poisťovní SR.

Ako ukázal prieskum, viac ako polovica respondentov zase oceňuje zavedenie jednotných a transparentných pravidiel pre všetky nemocnice. Za veľký prínos považujú odborníci aj možnosť dlhodobo strategicky plánovať a rozvíjať špecializáciu nemocníc (68 %) či efektívnejšie využitie zdrojov, ktoré úž dnes idú na zdravotnú starostlivosť (51 %).

Pacientom má priniesť kvalitu

Z pohľadu pacienta považujú odborníci za najväčší prínos Zdravej zmeny práve kvalitu, ktorú môže priniesť do lôžkovej zdravotnej starostlivosti. V dotazníku uviedlo túto možnosť až 71 % z nich.

Viac ako polovica tiež víta dostupnejšiu následnú a dlhodobú starostlivosť v blízkosti domova pacienta.

Stratifikacia_tab_pac.jpg
Zdroj: MZ SR

Stratifikácia tiež zavedie typológiu nemocníc. To jasne určí rozsah zdravotnej starostlivosti nielen v špecializovaných nemocniciach, ale aj v tých všeobecných, a to na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni.

Podľa prieskumu viac ako 68 % zástupcov nemocníc a zdravotníkov víta možnosť riadene prehodnotiť zameranie a ponuku nemocnice s ohľadom na svoje personálne a materiálne možnosti.

Viac ako polovica tiež oceňuje zámer priniesť do slovenských nemocníc viac lôžok následnej a dlhodobej starostlivosti.

Stratifikacia_tab_prilezitosti.jpg
Zdroj: MZ SR
Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom