Pripravovaná novela o liekoch môže podľa lekární Dr.Max a Benu skončiť na Ústavnom súde SR

Tabletky, lieky
Foto: Thinkstock.com

AKTUALIZOVANÉ – Pôvodný cieľ zvýšiť profesionálnu úroveň pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti sa takouto reguláciou podľa sietí lekární nenaplní, naopak, odborníkov v lekárňach zamestná nová agenda, ktorá priamo nesúvisí s odborným výkonom ich povolania. V prípade, že to bude potrebné, zvážia aj podanie návrhu na Ústavný súd SR.

Zástupcovia lekární Dr.Max a Benu sú znepokojení aktuálnym návrhom novely zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorý okrem iného upravuje aj vlastnícku štruktúru lekární. Uviedli to v stredu na tlačovej konferencii. Pôvodný cieľ zvýšiť profesionálnu úroveň pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti sa takouto reguláciou podľa nich nenaplní, naopak, odborníkov v lekárňach zamestná nová agenda, ktorá priamo nesúvisí s odborným výkonom ich povolania.

Novela zvýšenie kvality neprinesie

Siete lekární preto podali k návrhu zákona pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania. V prípade, že to bude potrebné, zvážia aj podanie návrhu na Ústavný súd SR. Podľa aktuálneho znenia novely v medzirezortnom pripomienkovom konaní bude môcť verejnú lekáreň zriadiť len fyzická osoba, ktorá bude zároveň aj atestovaným farmaceutom alebo farmaceutom s najmenej 5-ročnou praxou.

Právnickej osobe na prevádzku lekárne nebude po novom stačiť odborný zástupca, t. j. farmaceut, ktorý doteraz zo zákona riadil a zodpovedal za odbornú činnosť lekárne. Po novom bude musieť byť zodpovedný farmaceut zároveň aj štatutárom (konateľom, členom správnej rady), teda bude povinný zasahovať aj do ekonomickej činnosti spoločnosti.

Navrhovaná úprava však zvýšenie kvality podľa zástupcov lekární neprinesie a navyše smeruje k protiústavnému zásahu do základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb, ktoré spĺňali podmienky na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni podľa súčasného znenia zákona, ako aj odborných zástupcov. „Táto úprava je komplikácia a nikam nevedie, tú kvalitu nezlepšuje, ten zámer sa tým rozhodne nenaplňuje,“ povedal generálny riaditeľ Dr.Max na Slovensku Tomáš Slechan.

Lekárne majú viacero výhrad

Siete lekární majú k navrhovanej legislatívnej úprave niekoľko výhrad. Ako priblížil Slechan, predkladateľ absolútne nezdôvodnil, z akých konkrétnych dôvodov považuje v súčasnosti účinnú právnu úpravu zákona v oblasti garancie odbornosti za nedostatočnú.

Podľa vyjadrenia zástupcov lekární odbornosť pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni je v plnej miere zabezpečená už v súčasnosti účinnou právnou úpravou postavenia odborného zástupcu. Za týchto okolností je preto navrhovaná zmena zákona o liekoch podľa nich zbytočná. „Vnímame, že aktuálne znenie navrhovanej novely je v rozpore s deklarovaným cieľom. Lebo ak naozaj ten deklarovaný cieľ je zvýšenie odbornosti a zabezpečenie kvality poskytovanej lekárenskej starostlivosti, tak tá cesta, ako sa to má dosiahnuť, je skôr kontraproduktívna,“ zhodnotil retailový riaditeľ Benu v SR Róbert Nemčický.

Podľa navrhovaného znenia novely musí byť odborný zástupca zo zákona členom štatutárneho orgánu. Zástupcovia lekární však upozorňujú, že nie je známa žiadna iná oblasť odborných služieb, kedy by sa zamestnanec spoločnosti musel nútene stať aj jej štatutárom na základe odborného výkonu funkcie.

Vyššiu kvalitu pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti podľa nich nezabezpečí, ak ku súčasným zodpovednostiam a povinnostiam odborných zástupcov lekární, ktorí doteraz zo zákona riadili a zodpovedali výlučne za odbornú činnosť lekárne, taxatívne pribudnú aj ďalšie zodpovednosti a povinnosti priamo súvisiace s obchodnou činnosťou lekárne. Jedným z princípov sieťových lekární je odbremeniť odborníkov od administratívnej záťaže a poskytnúť im priestor a prostriedky pre rozvoj odborných služieb.

„Existuje dôvodná obava, že nie každý odborný zástupca lekárne bude chcieť vykonávať zároveň aj funkciu konateľa a ručiť za lekáreň svojím majetkom. To v konečnom dôsledku môže viesť ku zníženiu kvality lekárenskej starostlivosti alebo k jej nedostupnosti,“ doplnil Slechan. V lekárňach Dr.Max neboli podľa siete relevantnými inštitúciami (ŠÚKL, Daňový úrad, Živnostenský úrad, RÚVZ, SOI, ŠVPS, VÚC) za posledné roky zistené závažné nedostatky v odbornosti.

Ministerstvo reagovalo na aplikačnú prax

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker po rokovaní vlády uviedol, že rezort reagoval na aplikačnú prax. „Tento návrh vzišiel od zástupcov Slovenskej lekárnickej komory, teda priamo zo stavu lekárnikov. Ich prvotný návrh bol obmedziť vlastnícke práva. To znamená, aby minimálne 51 percent vlastníctva v spoločnosti s ručením obmedzeným držala odborne vzdelaná osoba, farmaceut alebo atestovaný farmaceut, s čím sme my ako ministerstvo nevedeli súhlasiť,“ povedal šéf rezortu.

Cieľom ministerstva je podľa neho skvalitnenie odbornej spôsobilosti lekárnikov, čo sa dá dosiahnuť primeranejšími nástrojmi. „Jeden z nástrojov, ktorý sme navrhli my, po diskusii so Slovenskou lekárnickou komorou, bol, že regulujme to na úrovni štatutárov, kde bude musieť byť tento odborný zástupca,“ dodal Drucker. „Nie je cieľom, aby lekárnici museli byť konateľmi, cieľom je, aby lekárnici alebo samotné lekárne boli lepšie odborne zabezpečené,“ uzavrel minister

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Dr. Max